[Rozmiar: 30415 bajtów] NSZZ "Solidarność"

Polskie Radio i Telewizja


www.warszawa.mazowsze.pl/solidarnoscrtv

e-mail:    gutowski@warszawa.mazowsze.pl
Komisja Zakładowa
1981
Komisja Krajowa
1981
Studio "Solidarność"
Koło Emerytów i Rencistów RTV
KK Sekcja Radia i TV >>


[Rozmiar: 19907 bajtów]


Strona poświęcona historii NSZZ Solidarność
w Polskim Radiu i Telewizji

Oficjalna aktualna strona Solidarności Telewizji >>

============================

Zebranie Wyborcze Koła Seniorów Solidarności Telewizji 10 kwietnia 2024 >>

[Rozmiar: 55934 bajtów]---[Rozmiar: 55934 bajtów]
Jagoda Brzozowska - przewodnicząca,
wiceprzewodniczący: Barbara Rylska i Zygmunt Gutowski - po bokach.
Na zdjęciu z przewodniczącym Solidarności Telewizji - Bogdanem Wiśniewskim
==============================

Żegnamy śp Elżbietę Saar -
wiceprzewodniczący KZ NSZZ Solidarność RTV w latach 1980-81 r.
Pogrzeb odbył się 10 kwietnia br w Kościele w Wilanowie

============================

[Rozmiar: 55934 bajt w]---[Rozmiar: 55934 bajt w]

Spotkanie Koła Seniorów Solidarności TV w lutym 2024 r
z Bodganem Wiśniewskim (pośrodku) - nowym Przewodniczącym
Komisji NSZZ Solidarność Telewizji w Warszawie
Po prawej - Nela Duda, najstarszy członek Solidarnosci RTV

==============================

13 grudnia 2023
42 Rocznica wprowadzenia Stanu Wojennego

Co się zmieniło? List Działaczy Solidarności w sprawie Radia i Telewizji >>

List do Prezydenta RP - Zygmunt Gutowski >>

Ustawa o Radiofonii i TV. Solidarność RTV po latach >>

1981 r. Propozycja dyskusji w Tygodniku Solidarnosc o Ustawie o Radiofonii i TV >>

===========================================================

[Rozmiar: 55934 bajtów]---[Rozmiar: 55934 bajtów]

[Rozmiar: 55934 bajtów]---[Rozmiar: 55934 bajtów]

Spotkanie Koła Seniorów Solidarności w styczniu 2023 r

Rozpoczęcie obchodów Jubileuszu 70 - lecia Telewizji Polskiej
Spotkanie prezesa Mateusza Matyszkowicza z Seniorami Telewizji i Radia

>>>>

Przedstawicle Koła Seniorów NSZZ "Solidarności " Telewizji
wręczyli Dyplomy Uznania Prezesowi i dyr. Małgorzacie Wcześniak
oraz przekazali na ich ręce Dyplom dla b. prezesa Jacka Kurskiego
za wsparcie seniorów RTV w latach 2016-2022

40 rocznica Stanu Wojennego 13.12.1981 >>
Paszporty Wolnosci w TVP >>

Panel Dyskusyjny XVI Festiwalu Polonijnego "Losy Polaków 2021"
Twórcy filmowi w stanie wojennym.
Mieczysław Bartłomiej Vogt, Andrzej Gajewski,
Andrzej Żurowski (Szwecja, Zygmunt Gutowski i Ryszard Łączynski


---[Rozmiar: 55934 bajtów]
--
--------------------------------------------------
Rok 2020 - Jubileusz 40-lecia powstania "Solidarności"

Jeden z głównych tematów Jubileuszowego XV Festiwalu "Losy Polaków" >>
Jak "Solidarność" wpłynęła na moje życie, na życie mojej rodziny,
na losy naszej Ojczyzny?"

W przededniu 13 grudnia Imstytut Pamieci Narodowej zaprezentował:

nową wersję "Encyklopedii Solidarności" https://encysol.pl/ >>
i omówił rocznicę Portalu "Przystanek Historia" https://przystanek historia.pl >>

W sobotę 12 grudnia 2021 - kolejne projekcje i Panel Dyskusyjny związany
z obchodzoną w tym roku 40tą rocznicą powstania NSZZ "Solidarność"


"Czy bohaterowie "Solidarności" mogą stać się wzorem
dla młodego pokolenia" >>
- lista uczestników dyskusji (alfabetycznie):

- prof. Jan Żaryn, dyrektor Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej >>- prowadzenie
- Jerzy Byczyński, redaktor polonijnego portalu British Poles >> Londyn, Wielka Brytania
- Jan Dziedziczak, sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu d/s Polonii i Polaków za Granicą
- Zygmunt Gutowski, internowany działacz Solidarności RTV >>
- Adam Hlebowicz, dyrektor Departamentu Edukacji IPN
- Dariusz Olszewski, Solidarność Walcząca, Chicago , USA >>
- Anna Radecka, dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą >>
- Grzegorz Schiele, działacz polonijny, Oslo, Norwegia
- Rafał Wiśniewski, dyrektor Narodowego Centrum Kultury >>
- Andrzej Żurowski, internowany działacz Solidarności RTV, syn dowódcy Powstania Warszawskiego na Pradze, Szwecja


>>>>>>

Historia >>--Archiwum Pomorskie o Solidarnośći RTV >>
Biuletyn Solidarnosci Radia I Telewizji >>--- Biuletyn Solidarności RT na Allegro >>
VideoStudio >>-- Radio Solidarnosc >>--O Jubileuszu Solidarnosci w Radiu i Telewizji >>-- Radio Solidarnosc >> Oficjalna strona Solidarności TV.. bez słowa o historii..
Archiwa Osrodka Karta str. 97 >>

Zapraszamy też do udziału w Konkursie Multimedialnym
KONKURS MULTIMEDIALNY "Solidarność 2020"
"Nie zapomnijmy tamtych dni.."
Oczekujemy na 2-3 minutowe wypowiedzi (audio, video, multimedia)
lub wypowiedzi na piśmie do 1 strony na każdy temat :
1/ jak Solidarność wpłynęła na moje życie i na życie mojej rodziny
2/ jaki wpływ miała Solidarność na losy moich znajomych i całej Polski
3/ jakie popełniono błędy, zwłaszcza w roku 1981 i 1989
4/ jakie najważniejsze działania proponuję na dziś (w punktach)
w kraju i wspólnie z 20 mln Polaków mieszkającymi zagranicš
5/ jaka może być Polska w roku 2030 - jubileuszu 50-lecia Solidarności.
Termin do 1 sierpnia 2020 r
------------------------------------------------------
List działaczy "Solidarności"
w sprawie Wyborów Prezydenta RP >>

Wystawa "Solidarność w Nowym Jorku" >>
manifestacje po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce.
i pokaz filmu dokumentalnego "WALIZKA EMIGRANTA" >>
Eugeniusza Starky - laureata Festiwalu "Losy Polaków"
------------------------------------------------
Spotkanie w Klubie Publicystyki SDP z red. Zygmuntem Gutowski,
z Solidarności PRTV inicjatorem 1980 r.
Ustawy o uspołecznieniu Radia i Telewizji Festiwali
prowadziła red. Teresa Kaczorowska.
Relacja na stronach SDP >>
=================================
To już 30 lat STUDIA SOLIDARNOśĆ
Rozmiar: 134141 bajtów

We wtorek 4 czerwca 2019 godz. 18 - spotkanie po latach w SDP
W internecie pozostał tylko pierwszy program tego StudiaBadania OBOP w 1989 roku wykazały, że bez wyborczego
telewizyjnego "Studia Solidarność" -
tak wysokie zwycięstwo wolnych wyborach do Senatu (99:1)
i wybranie ograniczonej do 35% liczby posłów na Sejm- nie byłoby możliwe!
Studiem Telewizyjnym Solidarnosci kierowali - Stefan Truszczynski
oraz Bożena Walewska, Zygmunt Gutowski i Krystyna Mokrosinska
Inni współpracownicy Studia - na zdjęciu oraz w końcówce programu j.w.

[Rozmiar: 55934 bajtów]---[Rozmiar: 55934 bajtów]

W przededniu Rocznicy 1989 roku prezes IPN wręczył
kolejne Krzyże Wolności i Solidarności
Otrzymali je m.in. Stanisław Pyjas i Jan Olszewski (posmiertnie)
oraz kapłani ks. Stanisław Małkowski, ks. Czesław Sadłowski
- wspierajacy Solidarnosc RTV oraz Zygmunt Gutowski >>redaktor strony o SRTV

- SOLIDARNOśĆ PRTV Z 1980 ROKU - tak było...


Represje Stanu Wojennego w Polskim Radiu i Telewizji 1981-89 >>

[Rozmiar: 55934 bajtów]---[Rozmiar: 55934 bajtów]

[Rozmiar: 55934 bajtów]---[Rozmiar: 55934 bajtów]

[Rozmiar: 55934 bajtów]---[Rozmiar: 55934 bajtów]---[Rozmiar: 55934 bajtów]

[Rozmiar: 55934 bajtów]---[Rozmiar: 55934 bajtów]

W związku z Rocznicą Stanu Wojennego z 13 grudnia 1981 r. Prezydent RP Andrzej Duda
odznaczył Orderem Polonia Restituta (róznych kategorii) ok.50 członków "Solidarności "
z całej Polski. Odznaczenia otrzymali m.in. Marek Markiewicz - Solidarność RTV w Łodzi
i Zygmunt Gutowski - Solidarność RTV w Warszawie (na zdjęciu z małżonkami)
oraz Stanisław Matejczuk - obecnie koordynator Polonia Semper Fidelis w USA >>
(na zdjęciu z koordynatorem na Górny Sląsk - Wojciechem Kosibą).
Listę wcześniej odznaczonych członków NSZZ Solidarności podamy w najbliższym czasie.
-------------------------------------------
Co jeszcze z przemian rozpoczętych przez Solidarność w 1980 roku pozostało
jako zadanie dla młodego pokolenia?

Apel KZ NSZZ Solidarność PRiTV
z 16 sierpnia 1981 roku >>

Dokumenty IPN >>

[Rozmiar: 55934 bajtów]
Prezentacja - Refleksje o Solidarnosc PRTV >>

Piosenki z tamtych dni Macieja Pietrzyka

--


8 grudnia 2015 r. odbyła się w SDP Konferencja na temat nowego projektu ustawy o radiu i telewizji. z udziałem red. Krzysztofa Czabańskiego - wiceministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Może po 34 latach od opracowania przez Solidarność PRTV projektu uspołecznienia radia i telewizji i debaty nad nim właśnie w budynku Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich - uda się choć część tych wniosków z tej naszej debaty
wprowadzić w życie . Przypominamy nasz projekt opublikowany
w Tygodniku Solidarność i przekazany do ówczesnego Sejmu...

Projekt Ustawy o Towarzystwie Radia i Telewizji>>

Propozycja dyskusji w Tygodniku Solidarnośc - listopad 1981>>

Zygmunt Gutowski b. sekretarz KK i KZ Solidarność PRiTV w Warszawie.
wspołinicjator tamtej ustawy tel. 602126206

Czy otwarcie teczek TW Bolek z przeszłości może ułatwić odpowiedż na pytanie:
co się stało z Polskim Radiem i Telewizja po roku 1989 i trwa do dziś?


***<
[Rozmiar: 55934 bajtów]

Rozmiar: 134141 bajtów  
Od spotkania opisanego niżej odeszli już od nas śp Piotr Mroczyk - przewodniczący KZ "S" w Warszawie  śp Malgorzata Jedynak-Pietkiewicz
oraz śp Marek Staśko - sekretarz KZ "S" we Wrocławiu >>> 

Spotkanie Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność: po 25 latach - 13.12.200513.12.2005
        Historia "Solidarności"opisana na stronach NSZZ "Solidarność">>

[Rozmiar: 55934 bajtów] ---[Rozmiar: 55934 bajtów] --[Rozmiar: 55934 bajtów]

Młodzież z VII LO im. Juliusza Słowackiego na Ochocie podjęła trud spisania wspomnień internowanych działaczy "S".Po 2 latach zostaly one wydane staraniem p. Burmistrz Ochoty - Katarzyny Łęgiewicz. Na zdjęciu - z jednym z internowanych, Zygmuntem Gutowskim z Solidarnoœci Polskiego Radia i Telewizji. Uczniowie spisali również wspomnienia Andrzeja Newelskiego z PRiTV, Agnieszki Romaszewskiej i Marcina Frybesa.

Obecna Solidarnośc Radia I Telewizji nadal nie chce pamiętać o tamtych czasach...

[Rozmiar: 55934 bajtów]---[Rozmiar: 55934 bajtów]--[Rozmiar: 55934 bajtów]

Spotkanie prezesa TVP - Jacka Kurskiego z członkami Koła Seniorów "Solidarnosci RTV" - od lewej - Elżbieta Bylińska, Nela Duda, Jagoda Brzozowska. Na kolejnych zdjęciach - z Zygmuntem Gutowskim oraz z Aleksandrem Pałacem i Krzysztofem Wojtowiczem.

[Rozmiar: 55934 bajtów] --[Rozmiar: 55934 bajtów]--[Rozmiar: 55934 bajtów]

Spotkania po latach - z jednej celi nr 14 w Białołęce: Bogumił Sielewicz, Zygmunt Gutowski i Marek Borowik.
13 grudnia 2016 r w Warszawie i w Brukseli było widać - kto walczy dzisiaj o utrwalenie podziałów z 1982 roku?
Członkowie Komisji Zakładowej "S" z 1981 roku - Maria Jesionkiewicz, Zygmunt Gutowski i Nela Duda.
 

Rocznica Stanu Wojennego 

[Rozmiar: 24649 bajtów]          [Rozmiar: 92140 bajtów]


   Ś.p. Czesłąw Dygant - członek Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarnośc" RTV i jeden z głównych działaczy Podziemnej "Solidarności" RTV, współwydawca Biuletynu RTV.    Na zdjęciu po lewej wraz z Zygmuntem Gutowskim i Wojciechem Gąsowskim.
13 GRUDNIA - ROCZNICA STANU WOJENNEGO 1981 ROKU
Zrujnowany kraj, wielu zabitych i rannych, tysiące więzionych i zmuszonych do emigracji ,  zniuewolony na wiele lat i wyłączony ze światowej społecznosci naród, zatrzymany na wiele, wiele lat rozwój gospodarczy , naukowy i kulturalny Polski.
Czy można w tej sytuacji dyskutować po latach, że było to zło konieczne?
Proponujemy przesłanie do nas odpowiedzi na następujące pytanie:
Jak "Solidarność" wpłynęła na moje życie, na życie mojej rodziny,
na losy naszej Ojczyzny?"
e-mail:     gutowski@warszawa.mazowsze.pl <     Dziękujemy.
Prace będą publikowane na stronach   www.warszawa.mazowsze.pl/solidarnoscrtv
Wspomnienia członków Solidarności RTV:
Barbara Rogalska - Weryfikacja >>>
Spotkanie twórców Telewizyjnego Studia "Solidarność" z 1989 roku


9 grudnia 2005 roku odbyło się spotkanie Telewizyjnego Studia "Solidarność "

Fotoreportaż >>

 


Rozmiar: 56720 bajtów
[Rozmiar: 82047 bajtów]
[Rozmiar: 34374 bajtów]

[Rozmiar: 49982 bajtów]
[Rozmiar: 75434 bajtów]
[Rozmiar: 80087 bajtów]
[Rozmiar: 45809 bajtów]

Administrator -  "Polska-Europa-Polonia". e-mail:pep@warszawa.mazowsze.pl>>>

Wszelkie prawa zastrzeżone.

stat4u