Krajowa Komisja NSZZ "Solidarno¶ć" Polskiego Radia i Telewizji - rok 1980/81
Solidarno¶ć Polskiego Radia >>

Piotr Załuski (Wrocław)- przewodnicz±cy KK
¶p. Piotr Mroczyk - wiceprzewodnicz±cy KK
¶p. Marek Sta¶ko (Wrocł±w) - sekretarz KK
Zygmunt Gutowski (Warszawa) - sekretarz KK w Warszawie
Jan Moczulak (Warszawa)
Ewa Nowak (Gdańsk)
¶p. Marian Terlecki (Gdańsk)
Krystyna Kotowicz (Lublin),
Andrzej Warchałowski (Kraków),
¶p. Jerzy Biały (Kraków),
Wojciech Biedak (Poznań),
Tomasz Piotrowski (Białystok),
Ryszard Zaleski (Koszalin),
Andrzej Kruk (ŁódĽ),
Zdzisł±w Paj±k (Bydgoszcz),
Hetmańska (Rzeszów),
Konrad Stanglewicz (Poznań),
Arkadiusz Olszewy (Zielona Góra),
Rafał Szymoński (Katowice),
Jan Panasiuk (Olsztyn),
¶p. Wacław Biały (Lublin),