KOMISJA ZAKŁADOWA NSZZ "SOLIDARNO¦Ć"
POLSKIEGO RADIA I TELEWIZJI W LATACH 1980/1981

¶p.Piotr Mroczyk - przewodnicz±cy KZ, członek Komisji Krajowej NSZZ "S" PRTV
Jan Moczulak - wiceprzewodnicz±cy KZ, członek Komisji Krajowej NSZZ "S" PRTV
¶p. Elżbieta Saar - wiceprzewodnicz±ca KZ
Zygmunt Gutowski - sekretarz KZ, członek Komisji Krajowej NSZZ "S" PRTV
redaktor naczelny Biuletynu "Solidarno¶ć" RTV do 06.1981
Redakcja Biuletynu:
¶p. Małgorzata Jedynak (Pietkiewicz) i Jan Franczak
Nela Duda - skarbnik
Maria Jesionkiewicz
Janina Jankowska
Daniel Kasztelewicz
Ewa Kossakowska
¶p. Marta Piszczatowska
Anna Malinowska
Małgorzata Bucka
Andrzej Żurowski
Wojciech G±ssowski
Jerzy Jastrzębowski
Michał Strzeszewski
Jan Słoboda
Jan ¦liżewski
Krysztof Piotrowski
Ryszard Rachwalski
Stanisław Plakwicz
Marek Kukuryka
Marek Błachut
¶p. Izabela Srzednicka
¶p. Czesław Dygant
¶p. Jerzy Farner
¶p. Marek Karwacki
¶p. Hanna Kolasińska