APEL KOMISJI KRAJOWEJ NSZ SOLIDARNOŚĆ PRITV Z 16 SIERPNIA 1981 R

PROTESTuJEMY PRZECIWKO:

- występowaniu w programach ludzi  skompromitowanych w poprzednim i
   ostatnim okresie, dziennikarzy bez twarzy i skrupułów, jak red.red. urban
   gÓrnicki, samitowski,  kozera, Krasicki  i inni.
- atakom w radiu i TV na ‘solidarnoŚĆ’ bez możliwości odpowiedzi i obrony,
- cytowania z prasy zagranicznej wyłącznie opinii wrogich Polsce.
- preparowaniu wywiadÓw z ludŹmi na ulicy i prezentowaniu ich jako gŁosu
  caŁego społeczeŃstwa,
- manipulowaniu opiniĄ publicznĄ  poprzez kłamstwa, przemilczania,
  pomÓwienia, przytaczanie montowanych i nieautoryzowanych  wypowiedzi
  działaczy „SolidarnoŚci” czyli kontynuacji doświadczeń red. Samitowskiego,
- tendencyjnemu wykorzystywaniu radia i TV przy wydarzeniach typu:
   konflikt o wolne soboty, Bydgoszcz, Otwock i obecnie tzw. „zerwanie
   rozmow”.
Żadamy:
- poddania radia i tv kontroli społecznej,
- Podporządkowania pritv bezpośrednio sejmowi,
- Powołanie niezależnej redakcji „solidarności”, podlegającej tylko
  władzom związku  BEZ kontroli i cenzury
- zapewnienie wszystkim atakowanym w radiu i TV prawa do obrony
- likwidacji cenzury wewnĘtrznej
Apelujemy do:
- dziennikarzy – nie dajcie się sterowac
- prezenterow i spIkerÓw – nie czytajcie anonimowych i nieodpowiedzialnych
   tekstÓw,
- radiosłuchaczy i i telewidzow – nie wierzcie niesprawdzonym informacjom
   Społeczeństwo chce być reprezentowane i informowane przez rzetelnych
   i uczciwych dziennikarzy, SĄ tacy wśród nas, wśród blisko 5 tys. Naszych
   członków w calej Polsce.
Nie chcemy się wstydziĆ, Że pracujemy w pritv
„solidarnosc „ radia i TV
– (ZA) przew. Kz nszz „solidarnoŚĆ”  Zygmunt Gutowski
Warszawa, dnia 14.08.81

Komisja zakŁadowa nszz „solidarność” przy sritv w-wa informuje,
 Że w porozumieniu z komitetem ds. radia i TV zredagowano projekt porozumienia,
w którym organizacje nszz „solidarnoŚĆ” pracownikÓw poligrafii, stacji nadawczych ritv,
 gutm, pracownikÓw komitetu ds. radia  TV pap, Interpress postanawia powołać
krajowA radĘ koordynacyjnĄ  Środkow masowego komunikowania przy regionie „Mazowsze”
Wszelkie opinie na ten temat  prosimy kierowaĆ  do naszej komisji zakładowej
pod Tel. 311404 udzielamy szczegółowych informacji.
  Sekretarz kz nszz „solidarność” MaŁgorzata baca.
nadala   m. baca    warszawa,  dnia 19.08.81     Proszę przekazac  wg schematu
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Tajne)   Informacja.  W dniu 2 IX 81 r Gutowski kontaktował się z członkami „Solidarności” Stacji Nadawczych
 Radia i Telewizji, namawiając ich do wzięcia udziału w zebraniu MKZ Mazowsze. Zebranie to odbyło się
 dnia 2 IX 81r   o godz. 17.oo   W trakcie rozmowy Gutowski oznajmił, że
 będzie starał się zjednać dla idei strajku w RiTV robotników z innych zakładów warszawskich…