Rozmiar: 56720 bajtów NSZZ "Solidarność"
Polskie Radio i Telewizja


www.warszawa.mazowsze.pl/solidarnoscrtv
e-mail:    gutowski@warszawa.mazowsze.pl
Komisja Zakładowa
Komisja Krajowa
Studio "Solidarność"
Koło Emerytów i Rencistów RTV
[Rozmiar: 9243 bajtów]      
ZMARŁ PIOTR MROCZYK -  PRZEWODNICZĄCY "SOLIDARNOŚCI" PRTV W LATACH 1980-1981 . Msza św. żałobna 3 stycznia 2008 roku o godz. 13.30 w Kościele św. Krzyża

Był działaczem opozycji, dziennikarzem i dyrektorem rozgłośni Radio Wolna Europa. Syn Czesława Mroczyka (zastępcy dowódcy dywizjonu 313, uczestnika bitwy o Anglię) i Angielki, Patrycji Kershaw. Po studiach na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu karierę dziennikarską rozpoczął w Polskim Radiu w Warszawie. W roku 1980 został przewodniczącym "Solidarności" w Komitecie do spraw Radia i TV. 
W stanie wojenny 13 grudnia 1981 został internowany w Białołęce i Darłówku na ponad rok. Po wyjściu z więzienia został zmuszony do wyjazdu do Anglii. Na zaproszenie United States Communications Agency objechał Stany Zjednoczone z cyklem wykładów na temat politycznej sytuacji w Europie Wschodniej i wpływu papieża Jana Pawła II na przemiany w naszym regionie. Potem otrzymał pracę w Głosie Ameryki. Zorganizował Fundację "Solidarności", która pomagała internowanym i więźniom politycznym. W roku 1989 został dyrektorem Rozgłośni Radio Wolna Europa. Pełnił tę funkcję w Monachium i w Warszawie - do rozwiązania polskiej sekcji w 1994 roku. Inicjator utworzenia telewizji Pilot Mediaw roku 2003  http://www.biznesnet.pl/pp/10400/Pilot-Media:-nowy-kana%B3-telewizyjny,-tygodnik-i-serwis-internetowy  
Piotr Mroczyk był członkiem Komitetu Honorowego Obchodów 25. Rocznicy Podpisania Porozumień Sierpniowych
http://www.e-gdansk.gov.pl/en/article_news.php?category=508&article=4004&history=&PHPSESSID=40a1fdd9240506341489f30cf902cb53  .  członkiem Komietu HonorowegoStowarzyszenie na Rzecz Autyzmu „Uczymy się żyć razem” z siedzibą w Opolu 45 http://bopp.pozytek.gov.pl/167457.rtf ,  a także - inicjatorem i przewodniczącym Rady Fundacji "Zacny uczynek"http://www.ilw.org.pl/zacnyuczynek.html Zacnym uczynkiem - jak głosi regulamin nagrody - jest "działanie, zachowanie czy postępowanie, które ustanawia dobro społeczne, a także służy dobru konkretnej osoby albo społeczności".Mottem Nagrody było:  "Największym złem, na które cierpi świat nie jest siła złych, lecz słabość mądrych"

Rozmiar: 75381 bajtów Rozmiar: 179921 bajtów Rozmiar: 91124 bajtów
Nagrody wręczali b.prezydent Lech Wałęsa, b.premier - Jerzy Buzek oraz Piotr Mroczyk - przewodniczący Rady Fundacji "Zacny Uczynek"

-
Będziemy o Tobie pamiętac
- przyjaciele z "Solidarności" Radia i Telewizji
:

  Adam Brodziak ,  Nina Buniak , Wojciech Gąssowski , Zygmunt Gutowski ,  Małgorzata Jedynak-Pietkiewicz , Daniel Kasztelewicz ,   Ewa Kossakowska ,  Jan  Franczak,   Marek Owsiński , Janina Jankowska,  Maria Jesionkiewicz,  Nela Duda,  Ksawery Jasieński , Alicja  Maciejowska , Jan Moczulak ,Krystyna Mokrosińska, Marek Owsiński ,  Marta  Piszczatowska , Barbara Rogalska ,   Elżbieta  Saar,Michał Strzeszewski , IzabelaSrzednicka, Stefan Truszczyński ,Bożena Walewska,   Maciej Wierzyński,  Piotr Załuski   
***
Wiązanka z Kanady z szarfą:
   Piotrowi

- Zosia, Janek i Piotruś Moczulak
***
Wspaniały przyjaciel, człowiek wielkiego serca i dobroci - Piotr Mroczyk,
 Dla każdego miał czas i dobre słowo. Odszedł od nas za wcześnie. Z wielkim żalem i smutkiem żegnam Ciebie - Piotrze. Na zawsze pozostaniesz w mojej pamięci

- Nela Duda
***
[Rozmiar: 71874 bajtów]   [Rozmiar: 84133 bajtów]
[Rozmiar: 94691 bajtów]
Wspomnienie o Piotrze zamieściły m.in.
http://www.polskieradio.pl/iar/wiadomosci/artykul29389.html 
 
http://www.tvn24.pl/0,1532931,wiadomosc.html 
http://www.sdp.pl/artviewer.php?article=381
http://www.solidarnosc.org.pl/mazowsze/index.php?id=649&inc=1

.
Rozmiar: 134141 bajtów  
Spotkanie Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" : po 25 latach - 13.12.2005 w mieszkaniu Piotra Mroczyka w Warszawie.
Historia "Solidarności" opisana na stronach NSZZ "Solidarność">>
 
Rocznica Stanu Wojennego 
13 GRUDNIA - ROCZNICA STANU WOJENNEGO 1981 ROKU
Zrujnowany kraj, wielu zabitych i rannych, tysiące więzionych i zmuszonych do emigracji ,  zniuewolony na wiele lat i wyłączony ze światowej społecznosci naród, zatrzymany na wiele, wiele lat rozwój gospodarczy , naukowy i kulturalny Polski.
Czy można w tej sytuacji dyskutować po latach, że było to zło konieczne?
Proponujemy przesłanie do nas odpowiedzi na następujące pytanie:
Jak "Solidarność" wpłynęła na moje życie, na życie mojej rodziny, na losy naszej Ojczyzny?"
e-mail:    
gutowski@warszawa.mazowsze.pl   Dziękujemy.
Prace będą publikowane na stronach  www.warszawa.mazowsze.pl/solidarnoscrtv
Wspomnienia członków Solidarności RTV:
Barbara Rogalska - Weryfikacja >>>
Spotkanie NSZZ "Solidarność" PRiTV w 1989 roku

13 grudnia 2005 roku odbyło się spotkanie członków Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarnośc" PRiTV oraz Radiowo-Telewizyjnego Studia "Solidarność "
Fotoreportaż >>
 

CHAT
FORUM
Administrator -  "Polska-Europa-Polonia". e-mail:pep@warszawa.mazowsze.pl>>>

Wszelkie prawa zastrzeżone.

stat4u