---------------------Rozmiar: 11223 bajtów------[Rozmiar: 55934 bajtów]

FESTIWAL POLONIJNY "LOSY POLAKÓW"
  www.losypolakow.pl
  www.warszawa.mazowsze.pl/festpol


pep@fundacjapep.pl-------festpol@warszawa.mazowsze.pl


p
Rozmiar: 21034 bajtów

Z ogromnym smutkiem żegnamy Jerzego księcia Czartoryskiego - członka Komitetu Honorowego Festiwalu "Losy Polaków"
wieloletniego prezesa Kongresu Polonii w Kanadzie (Ottawa), prezesa Stowarzyszenie Polskiej Jednosci Narodowej w Kanadzie.
Jerzy Czartoryski zmarł 17 listopada 2019 r. Zawsze pozostanie w naszej pamięci.
Nekrolog >>
  


FORMULARZ ZGŁOSZEŃ 2020 

  REGULAMIN
PolskiHistoria, Patronaty,
Komitet Honorowy


   
ZGŁOSZENIA 2019 html

    
ZGŁOSZENIA 2019 


WERDYKT JURY

HISTORIA

Festiwal 2018


Festiwal 2016


Festiwal 2017


Festiwal 2016


Festiwal 2015


Festiwal 2014


Festiwal 2013


Festiwal 2012


Festiwal 2011


Festiwal 2010


Festiwal 2009


Festiwal 2008


Festiwal 2007


Festiwal 2006


Przegląd 2005


FILMY


STRONY WWW


MULTIMEDIAFOTOGRAFIE


TV ON LINEXIV Festiwal Polonijny "Losy Polaków 2019"

Historia Festiwalu, Komitet Honorowy i Komitet Organizacyjny >>
ZWIASTUN FESTIWALU LOSY POLAKÓW >>
TV Polonia na żywo >>--TVP in English >>
Polskie Radio 1030AM Chicago >>
-- Rozmowa o Festiwalu Polonijnym "Losy Polaków" >> 
Radio WPNA1490AM Chicago >>---wywiad red. Andrzeja Kiesza "Sami swoi" >>
Portal Polonijnego Tygodnika "Monitor" w Chicago >>

Werdykt Jury Festiwalu >>
Zgłoszone prace (wykaz z opisami i zwiastunami) w html >>>
Zgłoszone prace w formacie pdf >>

PROJEKCJE POFESTIWAL0WE "LOSY POLAKÓW 2019" w USA i Kanadzie


[Rozmiar: 55934 bajtów]--[Rozmiar: 55934 bajtów]--[Rozmiar: 55934 bajtów]
To nie Zakopane, tylko Polskie Radio WPNA1490AM w Chicago...Wywiadu udzielili: ks. Stanislaw Jankowski
- proboszcz Parafii sw. Jacka i dyrektor Festiwalu Losy Polakow.
-----------------------------

[Rozmiar: 55934 bajtów]--[Rozmiar: 55934 bajtów]--[Rozmiar: 55934 bajtów]
W szkole im. Tadeusza Kosciuszki odbyły się projekcje filmów dla 2 grup młodzieży polonijnej. Omówiono możliwosci
przyszłej współpracy Szkoły i Fundacji Polska-Europa-Polonia jako organizatora Festiwalu "Losy Polaków".
----------------------------
[Rozmiar: 55934 bajtów]--[Rozmiar: 55934 bajtów]--[Rozmiar: 55934 bajtów]
W niedzielę 24 listopada Festiwal rozpoczal się od wręczenia nagród pani Danucie Soleckiej Urbikas i pani Danucie Podowski.
Wraz z dyrektorem Festiwalu Ryszardem Łaczynskim nagrody wręczał konsul RP w Chicago - Piotr Semeniuk.
Projekcje zakończyły się o godzinie 21.00
----------------------------

[Rozmiar: 55934 bajtów]--[Rozmiar: 55934 bajtów]

Plakaty Festiwalu przy Kosciele sw. Jacka (ks. proboszcz Stanisław Jankowski)i Kosciele sw. Tomasza z Villanova w Chicago. Ponadto dodatkowe projekcje w piątek 22 listopada br. w Liceum im. Tadeusza Kościuszki. Projekcje poprowadzi Ryszard Łączynski - dyrektor Festiwalu "Losy Polaków 2019".


[Rozmiar: 55934 bajtów]--[Rozmiar: 55934 bajtów]
[Rozmiar: 55934 bajtów]--[Rozmiar: 55934 bajtów]

W dniu 16 listopada w Szkole Polskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Toronto odbyła się lekcja historii w oparciu o projekcje filmów Festiwalu Polonijnego "Losy Polaków". Zachwyt zarówno uczniów jak i nauczycieli wywołał film "Polska w Chrześcijańskiej Europie" w reżyserii Jolanty Kessler-Chojeckiej. Kolejne prezentowane filmy przybliżyły młodzieży historię rodzinnego kraju.Przedstawicieli Fundacji powitała w imieniu Szkoły jej kierownik pani Sylwia Krupa. Prezentacji Festiwalu Polonijnego "Losy Polaków" w Kanadzie dokonał pan Andrzej Kawka, dyrektor Polonia Canadian Institute for Historical Studies, a filmy zapowiadał dyrektor Festiwalu Ryszard Łączyński. Filmy Festiwalu Losy Polaków sš prezentowane w Szkole od lutego 2019 roku. Omówiono dalszš współpracę przy kolejnych projekcjach, jeszcze w 2019 roku.

[Rozmiar: 55934 bajtów]--[Rozmiar: 55934 bajtów]

W najstarszej w Toronto polskiej parafii sw. Stanisława Kostki w niedzielę 17.11 odbyła się projekcja filmów Festiwalu
"Losy Polaków". Licznie zebranych gości powitali: pan Andrzej Kawka - dyrektor Polonia Canadian Institute
for Historical Studiesi pan Ryszard Łączyński - dyrektor Festiwalu Losy Polaków. Po krótkim przedstawieniu
celów Festiwalu i wyników jego tegorocznej jego edycji zaprezentowano nagrodzone filmy
"American Correspondent" i "Bohaterowie Jamestown", reż Eugene Starky. Po projekcjach odbyła się
bardzo ciekawa dyskusja. (Zdjęcia: Iwona Łączyńska, Andrzej Kawka)

[Rozmiar: 55934 bajtów]--[Rozmiar: 55934 bajtów]FOTOREPORTAŻ FACEBOOK >>-- FOREPORTAŻ FACEBOOK 2 >>
Autorem fotoreportażu jest Krzysztof Kozerski >>
oraz Iwona Łączyńska, Gabriela Balicka i Beata Kazimierska-Korsak.

GRAND PRIX FESTIWALU DLA MICHAŁA KONDRATA
ZA FILM "MIŁOSC I MIŁOSIERDZIE"


[Rozmiar: 55934 bajtów] ---[Rozmiar: 55934 bajtów]

Grand Prix w imieniu reżysera odebrali filmowa Faustyna - Kamila Kamińska
oraz Marek Trojak -dyrektor Kondrat Media. Nagrodę ufundował Marszałek Senatu RP
- Stanisław Karczewski. W jego imieniu nagrodę wręczał Grzegorz Seroczyński
- dyrektor Biura Polonijnego Kancelarii Senatu RP i przekazał
List Marszałka Senatu RP do Uczestników Festiwalu list str1 >>--list str2 >>
O Grand Prix Festiwalu w Tygodniku Niedziela >>--- Milość i Milosierdzie w USA >>
List Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Jarosława Szarka >>
Uroczyste Zakończenie Festiwalu w imieniu Komitetu Organizacyjnego Fundacji prowadzili
Zygmunt Gutowski, prezes Fundacji Polska-Europa-Polonia, Ryszard Łączynski, dyrektor Festiwalu ,
Magdalena Kozerska, wicedyrektor Festiwalu i Michał Korsak, prezes Związku Szlachty Polskiej - partnera Festiwalu.


__
O filmie "Niedokończone msze wołyńskie mówi współrealizator - Tadeusz Arciuch.

[Rozmiar: 55934 bajtów]--[Rozmiar: 55934 bajtów]
Za audycję "Przesiedleńcy" na ten sam temat nagrodę otrzymały
Jolanta Danak i Małgorzata Iwanicka. Nagrodę odebrali przedstawiciele PR Rzeszów.
Nagrodę dla twórców filmu "Gdzie jest Tereska" odebrała p. Marika Cieślik z WFDiF


Media o Festiwalu:


Polonia24 w TVP Polonia - pod koniec programu 17'-20' >>
Opoka News >>
Instytut Pamięci Narodowej >>
Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" >>
Polonijna Agencja Informacyjne PAI >>
Polskie Radio Rzeszów >>--- Kurier Galicyjski >>-- Kurier Galicyjski pdf >>
Puls Polonii - Australia >>--- Polityka Polska >>---Facebook >>
Portal Związku Szlachty Polskiej - współorganizatora Festiwalu >>
Portal OPOKA NEWS >>--- Młodzieżowa Agencja Informacyjna >>
Fundacja św. Maksymiliana Kolbe >>--- Kondrat Media >>
Kresy 24 >>-- Telewizja Obiektyw >>--Mirosław Krzyszkowski >>
Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych >>
Radio Rzeszów >>-- Radio Białystok >> Telewizja Lublin >>
Gazeta Zielonogórska >>-- Telewizja Kraków >>
Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich >>
SDP Warszawa >>-- Opoka News >>-- Puls Polonii >>
Laureatka Festiwalu "Losy Polaków" z Australii
- Ernestyna Skurjat-Kozek z Małżonkiem - w Polsce! >>

Polonijna Agencja Informacyjna PAI >>
Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych >>

O XIV Festiwalu Polonijnego "Losy Polaków 2019"
Magazyn VIP >>

---[Rozmiar: 55934 bajtów]

[Rozmiar: 55934 bajtów]--[Rozmiar: 55934 bajtów]
[Rozmiar: 55934 bajtów]--[Rozmiar: 55934 bajtów]
[Rozmiar: 55934 bajtów]--[Rozmiar: 55934 bajtów]
[Rozmiar: 55934 bajtów]--[Rozmiar: 55934 bajtów]
[Rozmiar: 55934 bajtów]--[Rozmiar: 55934 bajtów]


Otrzymaliśmy 90 filmów, programów radiowych i multimedialnych
ukazujących życie Polaków w blisko 20 krajach świata
m.in. w Australii, Belgii, Białorusi, Francji, Hiszpanii, Irlandii,
Izraelu,Kazachstanie, Łotwie, Niemczech, Nowej Zelandii, Rosji,
Szwecji, Turcji, Ukrainie, USA, Wielkiej Brytanii i Polsce. >>

Serdecznie zapraszamy do wsparcia Festiwalu "Losy Polaków"
i do udziału Jubileuszowym Festiwalu w 2020 roku

W srode 6 listopada o Festiwalu w programie "Halo Polonia" w TV Polonia

Strona programu "Halo Polonia" w Telewizji Polonia >>


Ważne inicjatywy polonijne:
Kongres 60 milionów >>
Kampania społeczna "Jest nas 60 milionów" >>

ZGŁOSZONE FILMY I ZWIASTUNY

---

--

--
--

Zwiastun filmu "Fechmistrz z Wiednia" >>

Zwiastun filmu "Izrael zaczal sie w Polsce" >>

Swiadkowie >>================================

Zakończenie Festiwalu odbyło się w sobotę 9 listopada 2019 w Warszawie.
Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, ul. Foksal 3/5, Warszawa
11.00 - 15.30 Projekcje filmów i zwiastunów;
w dwóch salach z udziałem autorów prac.
16-00 - 20.00 Uroczyste Zakończenie i Rozdanie Nagród.

PROGRAM Zakończenia Festiwalu i projekcje 9.11.2019r >>
O Festiwalu "Losy Polaków 2019" w TV Polonia >>

===================================

Polecamy stronę www wspieranego przez Fundację Polska-Europa-Polonia
XXXIV Festiwal "KSF Niepokalana 2019" >>

============================================
[Rozmiar: 55934 bajtów]---[Rozmiar: 55934 bajtów]--[Rozmiar: 55934 bajtów]

Na Uniwersytecie Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie odbywa się doroczna konferencja naukowa organizowana przez Swiatową Radę Badań nad Polonii >>
Tegoroczna konferencja zatytułowana jest "Polskie wychodzstwo i jego przyczyny podczas
II Wojny Swiatowej i po jej zakończeniu". Wręczono ustanowione przez Swiatową Radę Badań nad Polonią Krzyżami Polonii odznaczeni zostali:
ks. Prof Bernard Kołodziej, Chrystusowiec; ks. Prof Waldemar Gliński,
ks. dr Zdzisław Malczewski, Chrystusowiec oraz Pani Bożenna Urbanowicz-Gilbride.
Na zdjęciu ks. prof. waldemar Gliński i prof. Wiesław Jan Wysocki w historycznym mundurze....
Z władzami Fundacji Polska-Europa-Polonia spotkał się Andrzej Kawka - komendant ZHR i dyrektor Polonia Canadian Institute for Historical Studies.>>
Celem spotkania było owówienia kolejnych projekcji festiwalowych w Kanadzie.


=================================================
Nagrody Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich 2019 >>

[Rozmiar: 55934 bajtów]---[Rozmiar: 55934 bajtów]---[Rozmiar: 55934 bajtów]
Wśród nagrodzonych i organizatorów było wielu laureatów
naszego Festiwalu m.in. Alina Czerniakowska, Violetta Rotter-Kozera, Anna Kołodziejczyk,
Jolanta Hajdasz, Agnieszka Romaszewska (Bielsat), Dagmara Drzazga, Stefan Truszczyński.
Na Gali była obecna Agata Kalinowska-Bouvy z Francji. Na zdjęciach z prezesem SDP
- Krzysztofem Skowrońskim i dyrektorem Festiwalu Losy Polaków Ryszardem Łączyńskim.

=======================================
Projekcje pofestiwalowe w Piastowie.

[Rozmiar: 55934 bajtów]---[Rozmiar: 55934 bajtów]---[Rozmiar: 55934 bajtów]

W projekcjach w Domu Kultury uczestniczyło ponad 300 uczniów. Dyrektor Festiwalu
- Ryszard Łączynski prezentował nagrodzony filmy, w tym "Błękitną Armię"
Leszka Wiśniewskiego o Armii gen. Hallera. Fotoreportaż Iwony Łączyńskiej

=====================
[Rozmiar: 55934 bajtów]--[Rozmiar: 55934 bajtów]--

Laureat wielu nagród na Festiwalach "Losy Polaków" i Festiwali "KSF Niepokalana"
- kompozytor Józef Miller z Australii wraz z małżonką Martą odwiedził Polskę.
Z rąk organizatorów Festiwalu Losy Polaków - Zygmunta Gutowskiego, Ryszarda Łączyńskiego
i Magdaleny Kozerskiej statuetkę oraz ksiązki ufundowane przez senatora Jana Żaryna
i Jolantę Horodecką-Wieczorek. Obecny był prof. Janusz Wojdalski- przyjaciel obu Festiwali.

"W świecie fosforantów" - e-book Jolanty Horodeckiej-Wieczorek >>

===========================================

Nagrody XIII FESTIWALU POLONIJNEGO "LOSY POLAKÓW 2018" >>
wręczono 3 i 4 listopada 2018 r w Centrum Prasowym Foksal w Warszawie.
Odbyły się tez projekcje filmowe i spotkania z twórcami >>


--------------------------------------------


Festiwal organizowany jest przez Fundację Polska-Europa-Polonia >>
we współpracy ze Stowarzyszeniem Dziennikarzy Polskich >>
i
Fundacją Solidarności Dziennikarskiej >>przy wsparciu organizacji polonijnych.

Honorowym Patronat Osobisty - prof. Stanisław Karczewski - marszałek Senatu RP.
Patronat Honorowy:Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Wsparcie finansowe Festiwalu:
Polski Instytut Sztuki Filmowej
oraz Fundacja PZU

PATRONAT I WSPÓŁFINANSOWANIE:


[Rozmiar: 10779 bajtów]--Rozmiar: 21034 bajtów--[Rozmiar: 10779 bajtów]--
[Rozmiar: 10779 bajtów]--[Rozmiar: 10779 bajtów]

PATRONAT MEDIALNY  


[Rozmiar: 10779 bajtów]======[Rozmiar: 10779 bajtów]-----[Rozmiar: 10779 bajtów]

[Rozmiar: 10779 bajtów]---[Rozmiar: 10779 bajtów]---- [Rozmiar: 10779 bajtów]

[Rozmiar: 10779 bajtów]---[Rozmiar: 30415 bajtów]

WSPÓŁORGANIZATORZY ------------------PARTNERZY
      
[Rozmiar: 10779 bajtów]
-        [Rozmiar: 10779 bajtów] - [Rozmiar: 10779 bajtów]

[Rozmiar: 10779 bajtów] ----- [Rozmiar: 10779 bajtów]


XII FESTIWAL POLONIJNY "LOSY POLAKÓW 2017"

WERDYKT JURY pod przewodnictwem reż. Pawła Woldana:
Werdykt w pdf >>
--- Werdykt w html >>


Pierwsze nagrody w poszczegolnych kategoriach otrzymali: Jolanta Kessler
za film o premierze Olszewski, Malgorzata Brama za film "Kazimierz Leski" o Powstaniu
Warszawskim, Andrzej Siedlecki za filmy "Pilsudski, Dla Polski zyc" i "Konrad",
Wieslaw Kwapisz i Jolanta Horodecka-Wieczorek za "Wiatru tchnienie o Chopinie",
Cezary Ciszewski za "Otwary Ekran", Bogna /Lewtak-Baczynska za albumy muzyczne - "Poczatek wieku", Krzysztof Wyrzykowski za programy radiowe "Monte Cassino"
i "Serce oddal Polonii". Za wieloletnia tworczosc dla Polakow na całym swiecie
Nagrody Specjalne otrzymali: Anna Pietraszek >>, Janusz Supernak (USA) >>,
Jurij Goruliow >>(Bialorus), Ernestyna Skurjat-Kozek (Australia) >>,
Violetta Kardynal (Kanada)>> , Izabela Wałaska (Czeska Republika) >>,
Dariusz Parczewski (W.Brytania) >>, Eugeniusz Starky (USA) >>, Grazyna Preder >>.

Nagrody wreczali m.in. w imieniu Marszałka Senatu RP, dr Stanisława Karczewskiego
- Anna Kaczmarczyk - wicedyrektor Biura Poloni Senatu RP, w imieniu
Prezesa TVP SA, Jacka Kurskiego - wicedyrektor TV Polonia, Filip Frąckowiak.

  

PATRONAT HONOROWY 2019

Rozmiar: 21034 bajtów
Stanisław Karczewski

Marszałek Senatu RP

PATRONAT HONOROWY 2019

Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

Rozmiar: 21034 bajtów
min. Piotr Glinski

KOMITET HONOROWY 2019

Rozmiar: 21034 bajtów
Michał Dworczyk
szef Kancelarii
Premiera RP


Rozmiar: 21034 bajtów
Jan Szarek
prezes Instytutu
Pamięci Narodowej

Rozmiar: 21034 bajtów
Jan Jozef Kasprzyk
szef Urzędu ds Kombatantow
i Osob Represjonowanych


Rozmiar: 21034 bajtów
Jacek Kurski
prezes Telewizji Polskiej

Rozmiar: 21034 bajtów
bp. Wiesław Lechowicz
delegat Episkopatu Polski
ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej

Rozmiar: 21034 bajtów

Jan Maria Jackowski
senator RP, z-ca przewodniczacego Komisji Kultury i Srodków Przekazu

Rozmiar: 21034 bajtów
Jan Żaryn
senator RP, z-ca przewodniczšcego Komisji
Nauki, Edukacji i Sportu

Rozmiar: 21034 bajtów
Dominik Tarczynski
poseł na Sejm RP

Rozmiar: 21034 bajtów
Jadwiga Wiśniewska
poseł do Europarlamentu

Rozmiar: 21034 bajtów
Teresa Berezowska
prezes Rady Polonii Swiata

Rozmiar: 21034 bajtów
Dariusz Bonisławski
prezes Stowarzyszenia
Wspólnota Polska

Rozmiar: 21034 bajtów
Anna Maria Anders
ambasador RP
we Włoszech

Rozmiar: 21034 bajtów

ks. Stanisław Swierczyński (W. Brytania)
naczelny kapelan ZHP
poza granicami Polski

Rozmiar: 21034 bajtów
Jan Cytowski
b.przewodniczacy
Rady Polonii Swiata

Rozmiar: 21034 bajtów
Jerzy Czartoryski
prezes Stowarzyszenie Jednosci Narodoweju Kanada

Rozmiar: 21034 bajtów
Andrzej Jaworski
b. poseł na Sejm RP,
czlonek Zarzadu PKOl

Rozmiar: 21034 bajtów
Krzysztof Skowroński
prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich

Rozmiar: 21034 bajtów
Piotr Łukasz Andrzejewski
adwokat, b. senator RP

Rozmiar: 21034 bajtów
Wiesław Jan Wysocki
profesor Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego

Rozmiar: 21034 bajtów
ks. Infułat Ireneusz Skubiś
– honorowy red. naczelny Tygodnika „Niedziela”


ORGANIZATOR

  Rozmiar: 11223 bajtów
Administrator -  "FUNDACJA Polska-Europa-Polonia". e-mail:  pep@warszawa.warszawa.pl  >>>

Wszelkie prawa zastrzeżone.

stat4u