II POLONIJNY PRZEGLĄD MULTIMEDIALNY 2005

Ponad 30 filmów, programów telewizyjnych i radiowych na temat życia Polaków zagranicą nadesłano na II Polonijny Przegląd Multimedialny, organizowany od ubiegłego
roku jako impreza towarzysząca Międzynarodowemu Katolickiemu Festiwalowi Filmów
i Multimediów Niepokalanów 2005. Oceniano także ponad 90 stron internetowych.
Patronat nad Polonijnym Przeglądem objął przewodniczący Rady Episkopatu Polski
ds. Środków Społecznego Przekazu, arcybiskup Sławoj Leszek Głódź. Współorganizatorem Przeglądu jest Duszpasterstwo Środowisk Twórczych i Sportu Diecezji Warszawsko-Praskiej,
a także tradycyjnie już Stowarzyszenie Wspólnota Polska, Telewizja Polska SA, w tym Satelitarna TV Polonia. Partnerami są Fundacja Polska-Europa-Polonia i Klub Miłośników Dobrych Mediów oraz Akademia Polonijna z Częstochowy. Nagrody dla twórców polonijnych ufundowali m.in. Prezydent m.st. Warszawy - Lech Kaczyński. (sprzęt audiowizualny) oraz wydawnictwo "Biały Kruk" (albumy papieskie).

W kategorii filmów nagrody otrzymali:

I NAGRODA Prezydenta m.st. Warszawy

- o. Marian Szablewski z Australii
- za film "Śladami pierwszych zmartwychwstańców w Paryżu, Rzymie i Mentorelli" oraz za wydawane na kasetach i płytach DVD rejestracje filmowe cyklu widowisk teatralnych Teatru Ottoway z Adelajdy. Teatr ten utworzony przez Ojca Mariana w środowiskach polonijnych Australii wystawia cieszące się wielkim powodzeniem historyczne i religijne spektakle jak "Kościuszko pod Racławicami", "Mesjasz przyszedł", "Zmartwychwstanie".

II NAGRODA

- Henryk Bartul z Kanady
- za realizację przez utworzony przez niego Zespół Filmowy "Grupa 44" wielu filmów fabularnych i dokumentalnych ukazujących życie Polaków w Kanadzie przez pryzmat ich burzliwych losów m.in. "Polskie Kaszuby", "Drogi Mojego życia - Stan Jasiński" czy "Dzieci Generała Andersa"

III NAGRODA

- Anna Ferens z Polski
- za cykl filmów dokumentalnych prezentujących historię emigracji polskiej w
Ameryce Południowej oraz losy potomków emigrantów w Brazylii, Argentynie
i Urugwaju m.in. "Gdzie Bóg rozumie po polsku", Maciaszkowo" czy
"Kolekcjoner z Buenos Aires", a także - życie Polaków zamieszkałych w dalekiej
Tajlandii "Jesteśmy w raju".

W kategorii programów radiowych nagrody otrzymali:
I NAGRODA Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"

- Leonard Gaweł z Kanady
- za audycje pt. "Godzina W" wiernie odtwarzającą atmosferę Powstania
Warszawskiego i wspomnienia przebywających na emigracji jego uczestników.
II NAGRODA

- Małgorzata Schulz-Furman z USA
- za audycje z cyklu "Moja Ameryka" opisującą życie Polaków w Kalifornii.

We współpracy z Klubem Miłośników Dobrych Mediów www.kmdm.net
i Fundacją Polska-Europa-Polonia www.warszawa.org.pl zorganizowano także
konkurs na Polonijne Strony Internetowe, w którym oceniano ponad 90 stron www.

W Kategorii stron internetowych nagrody otrzymali:

I NAGRODA Prezydenta m.st. Warszawy

- Strony "Dziennika Związkowego" http://www.polishdailynews.com

II NAGRODA

- Strony Polonii w Holandii http://www.polonia-breda.nl

III NAGRODA

- Strony "Domu Polskiego" w Tomsku - Rosja http://dom-polski.tpu.ru

Wykaz uczestniczących w Przeglądzie twórców i ich dzieł oraz informacje na temat
dalszych wyróżnień są dostępne na stronach www.warszawa.org.pl/niepokalanow

Uroczyste Zakończenie II Polonijnego Przeglądu Multimedialnego odbyło się w
w niedzielę 29 maja br i rozpoczęło się Mszą Św. w Katedrze Praskiej, zaś zakończyło koncertem - Oratorium "Stabat Mater" Dvoraka.
Organizatorzy Polonijnego Przeglądu Multimedialnego zachęcają Polaków mieszkających z dala od Ojczyzny do przesyłania na bieżąco informacji na temat powstających dzieł i udoskonalanych stron internetowych, a także - tworzenie ogólnodostępnej Multimedialnej Sieci Papieskiej Jana Pawła II i Benedykta XVI celem wymiany informacji na temat inicjatyw i twórczości związanej z papieskim nauczaniem w różnych krajach świata. Szczegóły na stronach www.warszawa.org.pl/jp2net
Ogólnodostępne prezentacje prac nadesłanych na II Polonijny Przegląd Multimedialny będą organizowane od września br. Serdecznie zapraszamy!

 

KRYTERIA OCENY STRON WWW

Polonijne strony internetowe

  1. ocena przekazywanych treści i ich kompleksowości (ew. w wybranej tematyce) - do 2 pkt,
  2. bieżąca aktualizacja stron i przekazywanych treści - do 2 pkt,
  3. prezentacja życia polonijnego i jego powiązania z życiem danego kraju - do 2 pkt
  4. utrzymywanie łączności z krajem ojczystym i inicjowanie wspólnych działań - do 2 pkt
  5. specjalne strony poświęcone nauczaniu Jana Pawła II i Benedykta XVI - do 2 pkt,
  6. redagowanie stron po polsku i w językach obcych dla mieszkańców innych krajów - do 2 pkt,
  7. kontakt z odwiedzającymi poprzez e-mail, księga gości, forum, chaty, linki (połączenia) do stron polskich i zagranicznych o podobnej tematyce, bibliografia - do 2 pkt,
  8. wygląd ogólny stron, ich estetyka, wykorzystanie grafiki i zdjęc - do 2 pkt,
  9. łatwośc nawigacji i wyszukiwania informacji, wykorzystanie nowych technologii - do 2 pkt,
  10. nowoczesne formy kontaktu - ankiety i sondy, pliki audio, wideo, na żywo (streaming) - do 2 pkt,

================================================================

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE FILMOWE

im. św. Maksymiliana Marii Kolbego
ul. Barska 2; 02-315 Warszawa tel/fax (+48 22) 823 44 89;

e-mail:
ksf@waw.org.pl ; festiwal@isf.pl ; Internet: www.warszawa.org.pl/ksf
NIP 522- 10- 04- 022 ; Konto Bankowe: Katolickie Stowarzyszenie Filmowe
BPH SA O/ Warszawa, Nowogrodzka 50 Nr 49 1060 0076 0000 4010 4020 3569
Zarząd KSF:
Zygmunt Gutowski - prezes, 0-602126206

Andrzej Bogusław Januszewski- wiceprezes, dyrektor Festiwalu Niepokalanów 0-692465087
Wiesław Domagalski- wiceprezes, Danuta Stachyra - skarbnik, Romuald Lech Wierzbicki - sekretarz, Elzbieta Cieślik, Iwona Romanowska, Eugeniusz Jachym, Antoni Zięba
.