XII FESTIWAL POLONIJNY "LOSY POLAKOW 2017"

Rozmiar: 11223 bajtów
 
www.warszawa.mazowsze.pl/festpol
pep@fundacjapep.pl---festpol@warszawa.mazowsze.plFORMULARZ ZGŁOSZEŃ  

  AngielskiREGULAMIN
Polski


Angielski


PATRONAT
KOMITET HONOROWY2016KOMITET ORGANIZACYJNY

JURY FESTIWALU

   
FILMY 2017

    
PROGRAMY RADIOWE 2017 

    
PROGRAMY MUZYCZNE I MULTIMEDIALNE 2017

    
STRONY INTERNETOWE 2017


FUNDATORZY NAGRÓD


WERDYKT JURY

HISTORIA

Festiwal 2016


Festiwal 2015


Festiwal 2014


Festiwal 2013


Festiwal 2012


Festiwal 2011


Festiwal 2010


Festiwal 2009


Festiwal 2008


Festiwal 2007


Festiwal 2006


Przegl±d 2005


FILMY


STRONY WWW


MULTIMEDIAFOTOGRAFIE


TV ON LINEXII FESTIWAL POLONIJNY "LOSY POLAKÓW 2017"

WERDYKT JURY pod przewodnictwem reż. Pawła Woldana:
Werdykt w pdf >>
--- Werdykt w html >>


Pierwsze nagrody w poszczegolnych kategoriach otrzymali: Jolanta Kessler
za film o premierze Olszewski, Malgorzata Brama za film "Kazimierz Leski" o Powstaniu
Warszawskim, Andrzej Siedlecki za filmy "Pilsudski, Dla Polski zyc" i "Konrad",
Wieslaw Kwapisz i Jolanta Horodecka-Wieczorek za "Wiatru tchnienie o Chopinie",
Cezary Ciszewski za "Otwary Ekran", Bogna /Lewtak-Baczynska za albumy muzyczne - "Poczatek wieku", Krzysztof Wyrzykowski za programy radiowe "Monte Cassino"
i "Serce oddal Polonii". Za wieloletnia tworczosc dla Polakow na całym swiecie
Nagrody Specjalne otrzymali: Anna Pietraszek >>, Janusz Supernak (USA) >>,
Jurij Goruliow >>(Bialorus), Ernestyna Skurjat-Kozek (Australia) >>,
Violetta Kardynal (Kanada)>> , Izabela Wałaska (Czeska Republika) >>,
Dariusz Parczewski (W.Brytania) >>, Eugeniusz Starky (USA) >>, Grazyna Preder >>.

Nagrody wreczali m.in. w imieniu Marszałka Senatu RP, dr Stanisława Karczewskiego
- Anna Kaczmarczyk - wicedyrektor Biura Poloni Senatu RP, w imieniu
Prezesa TVP SA, Jacka Kurskiego - wicedyrektor TV Polonia, Filip Fr±ckowiak.
Relacja video z Zakończenia Festiwalu i rozdania nagrod:

---

---

---

O wynikach Festiwalu informacje podali m.in.:
TV Polonia 16.10.2017 od 10 minuty >>---TVP Polonia 9.10.2017 >>
Radio Australia >>
Kurier Galicyjski Ukraina >>
Opoka News >> ----Polskie Radio >>
Refleksje Krzysztofa Wyrzykowskiego >>---- Radio Koszalin >>
Kurier Galicyjski ze Lwowa >>----- Blog Polonijny w Niemczech
Puls Polonii - Australia >> -----Bumerang - Australia >>
Polskie Radio Chicago >>------Radio Zachod >>

[Rozmiar: 55934 bajtów]

Alina Czerniakowska - Grand Prix Festiwalu "Losy Polakow 2017"

za odważne ukazywanie w swoich filmach prawdy historycznej
o losach Polski i długoletnie przybliżanie postaci
wielkich Polaków, w tym również i tych, którzy po II Wojnie światowej
stracili na wiele lat możliwość powrotu do Ojczyzny
jak Józef Garliński czy Stefan Korboński. m.in. za filmy
"Powrót Paderewskiego" (12 F 058) oraz
"Być dla Polski, być dla Polaków" (12 F 053) - TVP

[Rozmiar: 55934 bajtów]--[Rozmiar: 55934 bajtów]


[Rozmiar: 55934 bajtów]

[Rozmiar: 55934 bajtów]---[Rozmiar: 55934 bajtów]
[Rozmiar: 55934 bajtów]--[Rozmiar: 55934 bajtów]

FESTIWAL NA FACEBOOKU >>

TV POLONIA O FESTIWALU "LOSY POLAKOW 2017"

PRACE NAGRODZONE W KOLEJNOSCI KATOLOGOWEJ >>

Nadesłano ponad 80 prac (filmy, programy radiowe i multimedialne) >>
z Australii, Kanady, USA, Wielkiej Brytanii, Ukrainy
Czeskiej Republiki, Bialorusi i Polski.

Festiwal organizowany jest przez Fundację Polska-Europa-Polonia >>
we współpracy ze Stowarzyszeniem Dziennikarzy Polskich >>
i
Fundacj± Solidarno¶ci Dziennikarskiej >>przy wsparciu organizacji polonijnych.

Honorowym Patronem Festiwalu jest - podobnie jak w roku ubiegłym
- prof. Stanisław Karczewski - marszałek Senatu RP.

Wsparcie finansowe Festiwalu:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polski Instytut Sztuki Filmowej
Urz±d d.s. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Fundacja PZU

WSPÓŁFINANSOWANIE:

Rozmiar: 21034 bajtów --[Rozmiar: 10779 bajtów]

Rozmiar: 21034 bajtów ----------[Rozmiar: 10779 bajtów]

PATRONAT MEDIALNY 2016 


[Rozmiar: 10779 bajtów]======[Rozmiar: 10779 bajtów]-----[Rozmiar: 10779 bajtów]

[Rozmiar: 10779 bajtów]---[Rozmiar: 10779 bajtów]---- [Rozmiar: 10779 bajtów]---- [Rozmiar: 10779 bajtów]

WSPÓŁORGANIZATORZY ------------------PARTNERZY
      

[Rozmiar: 10779 bajtów]
--        [Rozmiar: 10779 bajtów]

W roku 2017 nagradzane s± szczególnie prace o następuj±cej tematyce:

---[Rozmiar: 55934 bajtów]

Rok Tadeusza Kosciuszki >> - jubileusz 200 lat smierci >>

Film Ernestyny Skuryat-Kozek "Ko¶ciuszko -jeszcze Polska zatańczy"
otrzymał nagrodę Festiwalu Polonijnego 2016Film Andrzeja Siedleckiego Rok Józefa Piłsudskiego >> - Instytutu Józefa Piłsudskiego >>
Strona .

Rok Generała Józefa Hallera >>
------ Kalendarium >>.

Jubileusz 150-lecia Ottawy - jako stolicy Kanady >>
W listopadzie 2016 Instytutu Naukowego im. Oskara Haleckiego
zorganizował projekcje nagrodzonego na Festiwalu Polonijnym 2015 filmu "Pilecki"
==============================
Nagrody Zarz±du Sekcji Rezyserow ZASP Stowarzyszenia Polskich Artystow Teatru, Filmu,
Radia i Telewizji, wreczone 250 marca br w Galerii Autorskiej i Teatrze Well Art Bogny Lewtak-Baczynskiej.

[Rozmiar: 55934 bajtów]-[Rozmiar: 55934 bajtów]-[Rozmiar: 55934 bajtów]-[Rozmiar: 55934 bajtów]
Fundacja Polska-Europa-Polonia gratuluje twórcom najwazniejszych polskich filmow roku 2016.
===================================================
[Rozmiar: 55934 bajtów]--[Rozmiar: 55934 bajtów]
[Rozmiar: 55934 bajtów]--[Rozmiar: 55934 bajtów]

Spotkanie z Eugeniuszem Starky (USA) - reżyserem filmów
o Polakach w Ameryce, nagradzanych na Festiwalach Polonijnych
Na zaproszenie Fundacji na projekcji był również Andrzej Rosiewicz
Centrum Prasowe Foksal Klub Ronina >> w Warszawie.

Filmy Eugeniusza Starky'ego o Polakach w Ameryce
Fragment filmu: Zaproszenie >>


===========================

GRAND PRIX XI FESTIWALU POLONIJNEGO "LOSY POLAKÓW 2016" >>
- Przegl±d Polskich i Polonijnych Filmów i Multimediów
"1050- LECIE CHRZTU POLSKI" I SWIATOWE DNI MŁODZIEŻY"

dla filmu "KRZYŻ I KORONA" Zdzisława Cozaca.


WERDYKT JURY >>


----

fot. Krzysztof Kozerski>>

Grand Prix otrzymał Zdzisław Cozac za film o 1050-leciu Chrztu Polski "Krzyż i Korona".
Nagrodę Marszałka Senatu RP, Stanisława Karczewskiego wręczała Anna Kaczmarczyk
- wicedyrektor Biura Polonii Senatu RP i Magdalena Kozerska-wiceprezes Fundacji Polska-Europa-Polonia.

List Marszałka Senatu RP - 1 >>---cd List Marszałka Senatu RP - 2 >>

Media o Festiwalu:


----

Nagroda Specjalna Prezesa TVP SA - Jacka Kurskiego dla Andrzeja Siedleckiego
i jego żony Riho Okagami Siedleckiej za filmy historyczne m.in. "Z ziemi włoskiej do Polski"
została wręczona przez Magdalenę Tadeusiak - dyrektor Telewizji Polonia.
Telewizja Polonia objęła w tym roku po raz pierwszy patronat nad Festiwalem.
Po prawej - wiceprezes Fundacji PEP, Magdalena Kozerska
i dyrektor Festiwalu Zygmunt Gutowski

----

I Nagrodę za film dokumentalny "Jan Kobylański. Afonico" Mirosława Olczyckiego wręczali
- Jan Cytowski (Kanada) - przewodnicz±cy Rady Polonii Swiata
i Krzysztof Skowroński -prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.
Po lewej reż. Paweł Woldan - przewodnicz±cy Jury i dyrektor artystyczny Festiwalu.

- ..............

film Zdzisława Cozaca o 1050-leciu Chrztu Polski....Film Mirosława Olszyckiego o Janie Kobylańskim

----


Piotr Gołębiowski za film "Matka" otrzymał I Nagrodę za film fabularny oraz
Nagrodę sen. Piotra Łukasza Andrzejewskiego za Debiut. Po lewej Paweł Woldan.
Krzysztof Żurowski zwycięzca W kategorii filmów i programów edukacyjnych za tryptyk:
"Ojciec", "Matka" i "Joasia" - w towarzystwie bohaterów filmów. Nagrodę wręcza
reż. Eugene Starky z USA, laureat Festiwalu w 2014 roku.

Program Uroczystego Zakończenia Festiwalu >>--- Nominacje do Nagród i wyróżnień >>

Nadesłano ponad 80 prac, w tym filmy i programy tv oraz teledyski, programy radiowe,
programy multimedialnei strony internetowe z Australii, Argentyny, Chin, Islandii, Kanady, Kazachstanu,
RPA, Słowacji, Ukrainy, USA, Uzbekistanu, Wietnamu i Polski.

Zgłoszone prace festiwalowe >>---------- Filmy z opisami i linkami >>
Programy radiowe >>-- Programy multimedialne >>- Strony www >>

Zakończenie Festiwalu i projekcje odbyły się
w siedzibie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Warszawie
ul. Foksal w dniu 12 listopada 2016 roku.
Festiwal organizowany jest pod Patronatem Marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego
i Komitetu Honorowego >> przez Fundację Polska-Europa-Polonia
we wspólpracy ze Stowarzyszeniem Dziennikarzy Polskich
i Fundacj± Solidarno¶ci Dziennikarskiej oraz organizacjami polonijnymi
i przy współfinansowaniu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej oraz wsparciu Fundacji PZU.

Przewodnicz±cym Jury i dyrektorem artystycznym Festiwalu był
reżyser filmowy i telewizyjny – Paweł Woldan.
Dyrektorem Festiwalu red. inż. Zygmunt Gutowski - prezes Fundacji PEP,
dyrektorem organizacyjnym Festiwalu– Ryszard Ł±czyński
Projekcje prac nadesłanych oraz z Archiwum Polonijnych Festiwali
będ± organizowane w kraju i za granic±

..............

.............filmy Andrzeja Siedleckiego z Australii o wizycie w Polsce............

...............


<
  

PATRONAT HONOROWY

Rozmiar: 21034 bajtów
Stanisław Karczewski

Marszałek Senatu RP


KOMITET HONOROWY2016 >>

Rozmiar: 21034 bajtów
Jan Cytowski

przewodniczacy
Rady Polonii Swiata


Rozmiar: 21034 bajtów
Piotr Gliński
poseł RP
wicepremier, minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego


Rozmiar: 21034 bajtów
Anna Maria Anders
senator RP
pełnomocnik Premiera
ds Dialogu Międzynarodowego


Rozmiar: 21034 bajtów
Jan Jozef Kasprzyk
szef Urzedu ds Kombatantow
i Osob Represjonowanych

Rozmiar: 21034 bajtów
Michał Dworczyk
Wiceminister Obrony Narodowej


Rozmiar: 21034 bajtów
Jan Maria Jackowski
– senator RP, z-ca przewodniczącego Komisji Kultury i Środków Przekazu

Rozmiar: 21034 bajtów
Jan Żaryn
– senator RP, z-ca przewodniczącego Komisji
Nauki, Edukacji i Sportu

Rozmiar: 21034 bajtów
Dominik Tarczynski
– poseł na Sejm RP

Rozmiar: 21034 bajtów
Jadwiga Wi¶niewska
– poseł do Europarlamentu

Rozmiar: 21034 bajtów
Andrzej Jaworski
– b. poseł na Sejm RP,
wiceprezes PKOl

Rozmiar: 21034 bajtów
Jacek Kurski
– prezes Telewizji Polskiej

Rozmiar: 21034 bajtów
Krzysztof Skowroński
– prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich

Rozmiar: 21034 bajtów
Piotr Łukasz Andrzejewski
– adwokat, b. senator RP

Rozmiar: 21034 bajtów
Wiesław Jan Wysocki
- profesor Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego

Rozmiar: 21034 bajtów
ks. Infułat Ireneusz Skubi¶
– honorowy red. naczelny Tygodnika „Niedziela”

Rozmiar: 21034 bajtów
Jerzy Czartoryski
– prezes Stowarzyszenie Jedność Narodu – Kanada

Rozmiar: 21034 bajtów
Alexander Maciej Jablonski
– prezes Instytutu im. Haleckiego w Kanadzie <

ORGANIZATOR

  Rozmiar: 11223 bajtów

Administrator -  "FUNDACJA Polska-Europa-Polonia". e-mail:  pep@warszawa.warszawa.pl  >>>

Wszelkie prawa zastrzeżone.

stat4u