POLONIJNY FESTIWAL MULTIMEDIALNY
"POLSKIE OJCZYZNY 2006"

Historia Festiwalu
Polonijny Festiwal Multimedialny powstał w oparciu o doświadczenia dwóch niezależnych inicjatyw:
organizowanego w roku 2004 Międzynarodowego Festiwalu Filmowego "Polskie Ojczyzny" w Częstochowie oraz Polonijnego Przeglądu Multimedialnego organizowanego w latach 2004 ii 2005
w Warszawie jako impreza towarzysząca Międzynarodowemu Katolickiemu Festiwalowi Filmów
i Multimediów w Niepokalanowie. Oto krótka historia tych imprez:

I Międzynarodowy Festiwal Filmowy "Polskie Ojczyzny"

I Międzynarodowy Festiwal Filmowy "Polskie Ojczyzny" odbył się w dniach
od 8 do 11 października 2004 roku. Organizatorami Festiwalu byli: Akademia Polonijna
w Częstochowie, Światowe Stowarzyszenie Dziedzictwa Kulturowego Polonii oraz Fundacja Młodej Polonii, Europejska Partia Ludowa,, Polskie Towarzystwo Edukacyjne oraz Instytut Edukacji i Rozwoju. Grand Prix Festiwalu i Nagrodę Rektora Akademii Polonijnej otrzymał film "Niechciane dzieci" autorstwa ks. Józefa Kamila Brzostowieckiego. Nagrodę Prezydenta Częstochowy otrzymały filmy "Pasterz" Stanisława Marka Królaka i Pawła Woldana oraz "Świadek historii" Ireneusza Englera.
Nagrodę Fundacji Młodej Polski otrzymał film Jadwigi Nowakowskiej "Jeśli zapomnę
o nich", zaś nagrody specjalne - operator Adam Fręsko za film "Dla Niepodległej" oraz Polska Misja Katolicka w Argentynie za rejestracje uroczystości religijnych w polskich ośrodkach w Argentynie i Brazylii. Na Festiwal wpłynęło 40 filmów i programów telewizyjnych ukazujących bogaty historyczny dorobek emigracji, w tym działania Polonii i Polaków za granicą dla podtrzymywania tożsamości narodowej, kultywowania języka, kultury i tradycji kraju ojców.
Szczegóły
www.ap.edu.pl/main/images/glos/glos.php?nr=11_2004_6

POLONIJNY PRZEGLĄD MULTIMEDIALNY 2004/2005

Ponad 30 filmów, programów telewizyjnych i radiowych na temat życia Polaków zagranicą nadesłano na II Polonijny Przegląd Multimedialny, organizowany od 2004 roku jako impreza towarzysząca Międzynarodowemu Katolickiemu Festiwalowi Filmów i Multimediów Niepokalanów 2005. Oceniano także ponad 90 stron internetowych. Patronat nad Polonijnym Przeglądem objął przewodniczący Rady Episkopatu Polski ds. Środków Społecznego Przekazu, arcybiskup Sławoj Leszek Głódź. Współorganizatorem Przeglądu jest Duszpasterstwo Środowisk Twórczych i Sportu Diecezji Warszawsko-Praskiej, a także tradycyjnie już Stowarzyszenie Wspólnota Polska, Telewizja Polska SA, w tym Satelitarna TV Polonia. Partnerami są Fundacja Polska-Europa-Polonia i Klub Miłośników Dobrych Mediów oraz Akademia Polonijna z Częstochowy. Nagrody dla twórców polonijnych ufundowali m.in. Prezydent m.st. Warszawy - Lech Kaczyński. (sprzęt audiowizualny) oraz wydawnictwo "Biały Kruk" (albumy papieskie).

W kategorii filmów nagrody otrzymali:

I NAGRODA Prezydenta m.st. Warszawy - o. Marian Szablewski z Australii
- za film "Śladami pierwszych zmartwychwstańców w Paryżu, Rzymie i Mentorelli" oraz za wydawane na kasetach i płytach DVD rejestracje filmowe cyklu widowisk teatralnych Teatru Ottoway z Adelajdy. Teatr ten utworzony przez Ojca Mariana wystawia cieszące się powodzeniem historyczne i religijne spektakle jak "Kościuszko pod Racławicami", "Mesjasz przyszedł", "Zmartwychwstanie".

II NAGRODA - Henryk Bartul z Kanady
- za realizację przez utworzony przez niego Zespół Filmowy "Grupa 44" wielu filmów fabularnych i dokumentalnych ukazujących życie Polaków w Kanadzie przez pryzmat ich burzliwych losów m.in. "Polskie Kaszuby", "Drogi Mojego życia - Stan Jasiński" czy "Dzieci Generała Andersa"

III NAGRODA - Anna Ferens z Polski
- za cykl filmów dokumentalnych prezentujących historię emigracji polskiej w Ameryce Południowej oraz losy potomków emigrantów w Brazylii, Argentynie i Urugwaju m.in. "Gdzie Bóg rozumie po polsku", Maciaszkowo" czy "Kolekcjoner z Buenos Aires", a także - życie Polaków w dalekiej Tajlandii "Jesteśmy w raju".
W kategorii programów radiowych nagrody otrzymali:
I NAGRODA - Leonard Gaweł z Kanady
- za audycje pt. "Godzina W" wiernie odtwarzającą atmosferę Powstania Warszawskiego i wspomnienia przebywających na emigracji jego uczestników.
II NAGRODA - Małgorzata Schulz-Furman z USA - za audycje z cyklu "Moja Ameryka" opisującą życie Polaków w Kalifornii.
W Kategorii stron internetowych nagrody otrzymali:

I NAGRODA Prezydenta m.st. Warszawy - Strony "Dziennika Związkowego" USA http://www.polishdailynews.com

II NAGRODA - Strony Polonii w Holandii http://www.polonia-breda.nl

III NAGRODA - Strony "Domu Polskiego" w Tomsku - Rosja http://dom-polski.tpu.ru

Uroczyste Zakończenie II Polonijnego Przeglądu Multimedialnego odbyło się w 29 maja br
2005r i rozpoczęło się Mszą Św. w Katedrze Praskiej, zaś zakończyło koncertem - Oratorium
"Stabat Mater" Dvoraka. Organizatorzy Polonijnego Przeglądu Multimedialnego zachęcają Polaków mieszkających z dala od Ojczyzny do przesyłania na bieżąco informacji na temat powstających dzieł
i udoskonalanych stron internetowych, a także - tworzenie ogólnodostępnej Multimedialnej Sieci Papieskiej Jana Pawła II i Benedykta XVI celem wymiany informacji na temat inicjatyw i twórczości związanej z papieskim nauczaniem w różnych krajach świata.
Szczegóły na stronach
www.warszawa.mazowsze.pl/jp2net

KRYTERIA OCENY STRON WWW Polonijne strony internetowe

 1. ocena treści i ich kompleksowości (ew. w danej tematyce) - do 2 pkt,
 2. bieżąca aktualizacja stron i przekazywanych treści - do 2 pkt,
 3. prezentacja życia polonijnego i jego powiązania z życiem danego kraju - do 2 pkt
 4. utrzymywanie łączności z Ojczyzną i inicjowanie wspólnych działań - do 2 pkt
 5. specjalne strony poświęcone nauczaniu Jana Pawła II i Benedykta XVI - do 2 pkt,
 6. strony po polsku i w językach obcych dla mieszkańców innych krajów - do 2 pkt,
 7. kontakt z odwiedzającymi poprzez e-mail, księga gości, forum, chaty, linki do
  stron polskich i zagranicznych o podobnej tematyce, bibliografia - do 2 pkt,
 8. wygląd ogólny stron, ich estetyka, wykorzystanie grafiki i zdjęć - do 2 pkt,
 9. łatwość nawigacji i wyszukiwania, wykorzystanie nowych technologii - do 2 pkt,

10. formy kontaktu - ankiety, sondy, pliki audio, wideo, radio i TV na żywo - do 2 pkt,

FUNDACJA POLSKA - EUROPA - POLONIA

ul. ul. Foksal 3/5; 00-366 Warszawa
www.warszawa.mazowsze.pl e-mail: pep@warszawa.mazowsze.pl
tel. (+48) 602 126 206 ;
NIP 1132524806; KRS 0000224827 ;
Bank Pekao S.A. nr 46 1240 1053 1111 0010 0567 7112