XI  Polonijny Festiwal „Losy Polaków 2016”
oraz Festiwal Multimediów na 1050-lecie Chrztu Polski i na Światowe Dni Młodzieży’
          (potwierdzony udział do dn. 6 czerwca 2016 r. - czekamy na dalsze potwierdzenia)

Patronat Honorowy
Stanisław Karczewski -
Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Komitet Honorowy Festiwalu
Jan Cytowski (Kanada) -
przewodniczący Rady Polonii Świata
Piotr Gliński - poseł RP, wicepremier, minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Anna Maria Anders –
senator RP, pełnomocnik Premiera do spraw Dialogu Międzynarodowego
Michał Dworczyk – poseł na Sejm, przewodniczący Komisji Łączności z Polakami
Andrzej Jaworski – b. poseł na Sejm RP, wiceprezes PZU
Jan Maria Jackowski – senator RP, z-ca przewodniczącego Komisji Kultury i Środków Przekazu
Jan Żaryn –
senator RP, z-ca przewodniczącego Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
Stanisław Kogut – senator RP
Jadwiga Wiśniewska – poseł do Europarlamentu
Jacek Kurski –
prezes Telewizji Polskiej SA 
Rafał Porzeziński –
dyrektor Programu I Polskiego Radia SA
Krzysztof Skowroński – prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich
Piotr Łukasz Andrzejewski
– adwokat, b. senator RP
Wiesław Jan Wysocki  -
profesor Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego
ks. Infułat Ireneusz Skubiś– honorowy red. naczelny Tygodnika „Niedziela”
ks. Marek Kotyński  -
profesor Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego
Gniewomir Rokosz Kuczyński – prezes Instytutu Tradycji Rzeczypospolitej
Jerzy Czartoryski –
prezes Stowarzyszenie Jedność Narodu – Kanada
Współorganizatorzy XI Polonijnego Festiwalu „Losy Polakow 2016”
 Fundacja Polska-Europa-Polonia – Zygmunt Gutowski, Magdalena Kozerska, Ryszard Łączyński
 Kondrat Media
– prezes Michał Kondrat, red. Joanna Ficińska
 Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich
– sekretarz generalny red. Stefan Truszczyński
Przewodniczący Jury Festiwalu
– reż. Paweł Woldan
Kanada - Stowarzyszenie Polska Jedność Narodowa Ottawa - prezes Jerzy Czartoryski
                 Instytut Naukowy im. Oskara Haleckiego  – prezes Alexander M. Jabłoński
                 Polish Heritage Institute Kaszuby, Vilno
- prezes Henryk Bartul
USA - Stowarzyszenie San Diego–Mazowsze - prezes prof. Janusz Supernak
Australia - Kościuszko Heritage Inc, Sydney
- prezes Ernestyna Skurjat-Kozek
                  - Ottoway Theatre , Polska Parafia , Adelajda
– ks. Marian Szablewski
Francja - Vox Pelegrina , Paryż - prezes Agata Kalinowska-Bouvy
Dania - Parafia Sanct Marie Kirke – proboszcz ks. Jan Zalewski
Ukraina - d. Polska Telewizja Donbas
–  red. Inez Korecka oraz Portal Słowo Polskie,  
Białoruś  - Signis Białoruś , Festiwal Magnificat –
prezes Jurij Goruliow
Polacy Blisko Siebie
www.polacybliskosiebie.net – prezes Beata Wioloncellista
Jolanta Horodecka–Wieczorek – pisarka
Sylwester Jesionkiewicz
– realizator video, laureat Festiwalu
Andrzej Winiarz
– fotografik, laureat Festiwalu

      world-continents-map-vector10.JPG          
 ul. Witolińska 6/44, 04-185 Warszawa, Polska tel +48 602126206; +48
502496182
   www.warszawa.mazowsze.pl ; e-mail: polfestiwal@gmail.compep@fundacjapep.pl;