Projekt Europejski
Monitorowanie Reform
na Rynku Pracy II

 

Rozmiar: 86097 bajtów   Rozmiar: 406 bajtów   Rozmiar: 1732 bajtów
tr>


Opis
projektu
polskiProject description
english


Workshop 1
Mediolan

Workshop 2
Bukareszt
Workshop 3
Warszawa
Minsterstwo Pracy i Polityki Społecznej

Portal EURES
Mobilna Europa
Ministerstwo Spraw Zagranicznych 
Ambasady
Organizacje polonijne
 Instytuty polskie zagranicą
 Wojewódzki Urząd Pracy
 PORTALE komercyjne

Rozmiar: 11223 bajtów
Fundacja Polska-Europa-Polonia
http://www.warszawa.mazowsze.pl/;   pep@warszawa.mazowsze.pl
uczestniczy w Programie Europejskim

Monitoring Labour Market Reforms II >>>

Monitorowanie Reform na Rynku Pracy II >>>

Celem projektu, prowadzonego przez ARIFL - Agenzia Regionale Istruzione Formazione Lavoro, jest zidentyfikowanie narzędzi do ustalania kryteriów i standardów, mających wpierać wdrożenie partnerstwa publiczno-prywatnego w zakresie usług zatrudnienia, ze szczególnym naciskiem na usługi świadczone dla pracowników wysiedlonych, imigrantów oraz mniejszości narodowych.

[Rozmiar: 183587 bajtów] [Rozmiar: 176161 bajtów]

Partnerzy międzynarodowi: IMPREUNA - Agency for Community Development (Rumunia) oraz FPEP - Fundacja Polska-Europa-Polonia (Polska). ARIFL jest wnioskodawcą projektu odpowiedzialnym za wszystkie działania. IRS - - Istituto per la Ricerca Sociale  jest odpowiedzialny za działalność badawczą oraz metodologię benchmarku. Pozostali partnerzy przyczynią się do organizacji wydarzeń w ich kraju zamieszkania oraz do rozpowszechnienia wyników działań. Kązdy partner weźmie również udział w każdym z wydarzeń organizowanych w ramach projektu i pomoże w zaangażowaniu partnerów społecznych oraz grup interesów na rynku pracy.Warsztaty projektu:

Workshop Warszawa >>>
Workszop Bukareszt >>>
Workshop Mediolan >>>

[Rozmiar: 158139 bajtów] [Rozmiar: 191021 bajtów]

Grupa docelowa
Podmioty odpowiedzialne za wspieranie przemian na rynku pracy: publiczne oraz prywatne agencje pracy oferujące usługi zatrudnienia; pracodawcy, związki zawodowe oraz przedstawiciele organizacji o charakterze bilateralnym, eksperci w prawie pracy i relacjach przemysłowych, eksperci w prognozowaniu i analizie przyszłych potrzeb w zakresie kompetencji oraz w ocenie realizacji obowiązków służbowych, eksperci ds. szkolenia zawodowego, wykładowcy uniwersyteccy.

[Rozmiar: 174803 bajtów]    [Rozmiar: 220773 bajtów]    

Zdjęcia z Warsztatu w Warszawie - ZG
CHAT
FORUM

PARTNERZY
PROGRAMU
 

    ARIF
LOMBARDIA - Włochy
IRS
Włochy
  IMPREUNA
Rumunia
Fundacja Polska-Europa-Polonia - Polska
Administrator - PEP Rada Programu Edukacyjno-Rozwojowego "Polska-Europa-Polonia". e-mail: pep@warszawa.plska.pl
stat4u