fest2004.gif (8558 bytes)
poland.gif (406 bytes)        uk.gif (1732 bytes)

XIX Międzynarodowy Katolicki Festiwal  Filmów i Multimediów
The 19th International Catholic Film and Multimedia Festival  Niepokalanów 2004
ul. Barska 2;  02-315 Warszawa, POLSKA 
tel/fax. (+48-22) 823-44-89; (+48-22) 668-71-08
  www.warszawa.org.pl/niepokalanow;  
e-mail:   festiwal@isf.pl             gutowski@waw.pdi.net;   
Konto Bankowe: Katolickie Stowarzyszenie Filmowe 
PBK IX O w Warszawie; ul. Nowogrodzka 50 
nr 11101040-401040203569
 
Katolickie Stowarzyszenie Filmowe www.warszawa.org.pl/ksf

/ Formularz Zgłoszenia Regulamin / Zgłoszenie osobistego udziału / Zgłoszone filmy / Zgłoszone programy radiowe /
/ Niepokalanow 2003 / Niepokalanów 2002 / Niepokalanów 2001 / Niepokalanów 2000 /
/ Katolickie Stowarzyszenie Filmowe / SIGNIS POLSKA /

Relacja internetowa z  Festiwalu Niepokalanów 2001 oraz niektóre filmy (Wirtualna Polska- streaming)

XVI Festiwal Niepokalanów 2003   

Program Festiwalu

Zgłoszenie
osobistego udziału

Komunikat 30.08.2002

Regulamin Festiwalu

Formularz zgłoszeń 2003

Sprawozdanie z Festiwalu Niepokalanów 2002 


Sprawozdanie z Festiwalu Niepokalanów 2001 


Sprawozdanie z Festiwalu Niepokalanów 2000 


 

 

2803a.jpg   2803b.jpg (15844 bytes)
Grand Prix Festiwalu Niepokalanów 2003 otrzymali Paweł Woldan i Stanisław Królak za film "Pasterz" o Kardynale Kazimierzu Swiatku z Białorusi. Maria Cech z Austrii wręczała nagrodę Signis International za rosyjski film "BabaWiera" oraz wyróznienie (na zdjęciu) za film "Lista Sendlerowej"
W niedzielę 25 maja w Galerii pp. Porczyńskich w Warszawie odbył się Przegląd Twórczości Polonijnej oraz prezentacja Grand Prix. Na projekcjach obecny był prof. Andrzej Stelmachowski z Małzonką
Przebieg Festiwalu Niepokalanów 2003 - szczegóły i fotoreportaże >>>


2803a.jpg   2803b.jpg (15844 bytes)
Plakat Festiwalu Niepokalanów 2003 i nagrody festiwalowe - Statuetki Św. Maksymiliana. Statuetki są kopia pomnika sw. Maksymiliana stojącego przed Bazyliką w Niepokalanowie - autor Jadwiga Fałdyga-Solska. Statuetki wykonał Zakład Odlewniczy p. Kwiecińskiego w Pleszewie.

Do projekcji konkursowych XVIII Międzynarodowego Katolickiego Festiwalu Filmów i Multimediów zakwalifikowano ponad 52 filmy i 20 programów radiowych z kraju i z zagranicy m.in. z Australii, Białorusi,Cypru, Indii, Kanady, Libanu, Madagaskaru, Macao, Rosji, Włoch i USA.        

PROGRAM FESTIWALU NIEPOKALANÓW 2003        Zgłoszenie udziału osobistego/Participation Form


Zakwalifikowane filmy       Zakwalifikowane programy radiowe  
Zgłoszone filmy                        Zgłoszone programy radiowe

Komitet Honorowy i Komitet Organizacyjny Festiwalu Niepokalanów 2003

Szczegółowe Informacje: Biuro Festiwalu - Katolickie Stowarzyszenie Filmowe; ul. Barska 2; 02-315 Warszawa; tel./fax 0....22 823 44 89; e-mail: festiwal@isf.pl. Biuro Festiwalu jest czynne w poniedziałki w godz. 15 -19 i w środy w godz. 10-14. Informacje o Festiwalu - www.warszawa.org.pl/niepokalanow
Zapraszamy twórców i miłośników filmu do osobistego udziału w festiwalu w Niepokalanowie w dniach 19-24 maja br. Specjalne zaproszenie kierujemy do twórców polonijnych - naszych Rodaków za granicą, którzy zgłosili swoje filmy i programy radiowe do Przeglądu Twórczości
Polonijnej.
Komunikat Komitetu Organizacyjnego 15 kwietnia 2003

.Na Festiwal    "Niepokalanów 2003"  zgłoszono 118 filmów o łącznym czasie projekcji 57 godzin,  42 audycje radiowe o łącznym czasie trwania 19 godzin oraz zgłoszono 2 strony internetowe. Zagranica jest w tym roku reprezentowana przez filmy z Australii, Białorusi, Cypru, Indii, Jordanii, Kanady,  Libanu, Madagaskaru, Makao, Rosji, Włoch i USA oraz audycje radiowe z Irlandii i Rosji. W kategoriach filmowych nominacje uzyskały 52 dzieła o łącznym czasie projekcji 29 godzin, a w kategoriach radiowych - 20 programów o łącznym czasie   9 godzin.
Osobisty patronat nad Festiwalem sprawuje od 1993 roku Józef Kardynał Glemp Prymas Polski. Głównym organizatorem Festiwalu jest Katolickie Stowarzyszenie Filmowe im. św. Maksymiliana Marii Kolbego. Stałej opieki Festiwalowi udzielają:  Klasztor Ojców Franciszkanów - Niepokalanów i  Stowarzyszenie "Rycerstwo Niepokalanej" w Polsce.
Mottem tego Festiwalu są słowa: "Przestań się lękać!"(Ap 1,17) - przypominane nam przez Jana Pawła II w czasie jego ostatniej pielgrzymki do Ojczyzny. Słowa te odnosimy do twórców, krytyków i popularyzatorów sztuki. Przestańmy się lękać mówić i pokazywać prawdę w dziełach realizowanych dla mediów audiowizualnych. Potwierdzają to też słowa Ojca Świętego z 6 grudnia 2002 roku do Międzynarodowego Związku Prasy Katolickiej: " ... mieć odwagę szukać i relacjonować prawdę, nawet   jeśli jest ona niewygodna lub nie jest uznawana za "politycznie poprawną".
Festiwal "Niepokalanów" istnieje od 1986 roku i rozwinął się z festiwalu filmowego o zasięgu krajowym do multimedialnego festiwalu międzynarodowego - stał się, jednym  z   nielicznych  w  świecie,  festiwalem oceniającym dzieła w kategoriach filmowych i multimedialnych,  w tym strony internetowe, co stanowi start w tę nową formę przekazu. W ciągu 17 lat istnienia Festiwalu zaprezentowano ponad 2000 filmów z 51 krajów ze wszystkich części świata i ponad 100 programów radiowych przez pięć lat istnienia konkursów w tej dziedzinie. Prezentowane na Festiwalu dzieła przekazują prawdę, dobro,  piękno i ewangeliczną miłość, pokazują godziwe życie, podtrzymują nadzieję, przybliżają ku Bogu.


Informacji udziela - Katolickie Stowarzyszenie Filmowe im. św. Maksymiliana Marii Kolbego; ul. Barska 2;  02-315 Warszawa; tel./fax  0....22 823 44 89; e-mail: festiwal@isf.pl.   Biuro Festiwalu  jest czynne w poniedziałki godz. 15 -19, a we wtorki,  środy i czwartki w godz. 10-14. Na stronach internetowych: www.warszawa.org.pl/niepokalanow można znaleźć informacje o Festiwalu, w tym listy zgłoszonych i nominowanych do konkursów filmów i  programów radiowych.
Zapraszamy już dziś do współpracy w organizacji kolejnych Festiwali w Niepokalanowie wszystkich ludzi dobrej woli. Oczekujemy pomocy finansowej, zapewniamy możliwość umieszczenia reklam w miejscach imprez festiwalowych. Jesteśmy otwarci także na inne formy współpracy i pomocy.
Nasze konto bankowe: Katolickie Stowarzyszenie Filmowe;   BPH PBK SA IX Oddział w Warszawie; ul. Nowogrodzka 50; nr 11101040-401040203569

Andrzej Bogusław Januszewski - Dyrektor Festiwalu

Festiwal "Niepokalanów" istnieje już od 1986 roku i rozwinął się z festiwalu filmowego o zasięgu krajowym do multimedialnego festiwalu międzynarodowego - stał się, jednym z nielicznych w świecie, festiwalem oceniającym dzieła w kategoriach filmowych i multimedialnych, w tym strony internetowe, co stanowi start w tę nową formę przekazu. W ciągu 17 lat istnienia Festiwalu zaprezentowano już prawie 2000 filmów z 48 krajów ze wszystkich części świata i już ponad 100 programów radiowych przez pięć lat istnienia konkursów w tej dziedzinie.
Zapraszamy do współpracy w organizacji Festiwalu przedstawicieli mediów i wszystkich ludzi dobrej woli. Oczekujemy pomocy finansowej, zapewniamy możliwość umieszczenia reklam w katalogu festiwalowym, na stronach internetowych i w miejscach imprez festiwalowych.
.Jesteśmy otwarci także na inne formy pomocy i współpracy.
Zygmunt Gutowski, prezes KSF     Andrzej Bogusław Januszewski, dyrektor Festiwalu,

       Patronat Medialny:

Tygodnik Źródło www.zrodlo.krakow.pl


Miesięcznik Nasza Arka www.nasza-arka.pl


Radio Niepokalanów www.rn.com.pl


Radio Św. Józef www.sielskiefale.pl

Radio Warszawa-Praga
www.radiowarszawapraga.plSWK.pl   
Serwis Wydawców Katolickich www.swk.pl  Telewizja Polska SA - Redakcja Katolicka www.tvp.pl            

Polskie Radio SA - Redakcja Katolicka www.radio.com.pl


 


fest3008.JPG (87674 bytes)


  Spotkanie Komitetu Organizacyjnego
.  W dniu 30 sierpnia 2002 r. w Ośrodku Rekolekcyjnym Rycerstwa Niepokalanej w Lasku odbyło się spotkanie Komitetu Organizacyjnego Festiwalu Niepokalanów 2003 (od prawej):  Zygmunt Gutowski - prezes KSF, wiceprezes Signis Polska, Andrzej Januszewski - dyrektor Festiwalu, senator Jan Szafraniec - przewodniczacy Jury Festiwalu, o. Stanisław Piętka - prezes Stowarzyszenia "Rycerstwo Niepokalanej" oraz Antoni Ziemba - wydawca "Zródła" i "Arki". Postanowiono zwrócić się do organizacji kościelnych i instytucji w kraju i zagranicą o wsparcie festiwalu oraz patronat medialny, rozszerzyć przegląd twóczości polonijnej, zorganizowac podczas Festiwalu Seminarium na temat kryteriów oceny filmów oraz zaktywizować promocję filmów festiwalowych w Klubach Video Edukacja 2000.

XVIII Międzynarodowy Katolicki Festiwal Filmów i Multimediów
Niepokalanów - Warszawa, 19- 24 maja 2003 roku

programy radiowe i telewizyjne, strony internetowe i filmy polonijne
Katolickie Stowarzyszenie Filmowe im. św. Maksymiliana Marii Kolbego
ul. Barska 2;02-315 Warszawa, POLSKA
tel./fax 0 ....22 823-44-89, tel. 0 .... 22 668-71-08

Biuro czynne w poniedziałki w godzinach 15-19
i środy w godzinach 10-14.
E-mail: festiwal@isf.pl   ;   gutowski@waw.pdi.pl    
  Internet: www.warszawa.org.pl/niepokalanow
Głównym organizatorem Międzynarodowego Festiwalu Filmów i Multimediów Niepokalanów   jest Katolickie Stowarzyszenie Filmowe im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego. KSF powołuje Komitet Organizacyjny i Dyrektora Festiwalu.

KOMITET OR