XV Międzynarodowy Katolicki Festiwal  Filmów i Multimediów Niepokalanów 2000
The 15th International Catholic Film and Multimedia Festival Niepokalanov 2000
22-28 maja 2000 / between 22nd and 28th of May, 2000
ul. Barska 2;  02-315 Warszawa, POLSKA
tel/fax. (+48-22) 823-44-89; (+48-22) 668-71-08
 Internet: www.warszawa.org.pl/niepokalanow 
  gutowski@waw.pdi.net;   NIP:522-10-04-022;
Konto Bankowe: Katolickie Stowarzyszenie Filmowe 
PBK IX O w Warszawie; ul. Nowogrodzka 50 
nr 11101040-800990-2700-1-79
 
Biuro Festiwalu / Festiwal Office: Ośrodek Formacyjny Rycerstwa Niepokalanej

Niepokalanów-Lasek ul. Teresińska 32;
tel/fax . (+48 - 46) 861 53 10 ; tel. (+48 - 46) 861 53 5

KOMITET ORGANIZACYJNY FESTIWALU
(telefony ważne w dniach od 22 maja do 28 maja 2000 roku) Zygmunt Gutowski – dyrektor Festiwalu; prezes KSF tel. 0-604 771 582, tel. 0-602 126 206
o. Stanis
ław M. Piętka – Prezes Narodowy Stowarzyszenia Rycerstwa Niepokalanej tel.(0-46) 861 53 59
Andrzej Januszewski – wicedyrektor Festiwalu, redaktor naczelny Biuletynu tel. 0-603 343 899,
Wiesław Domagalski – wicedyrektor ds. organizacyjnych Festiwalu tel. 0-601 290 780
Romuald Lech Wierzbicki – wicedyrektor Festiwalu, sekretarz Jury tel. 0-602 344 885
Danuta Stachyra - kierownik Biur
a Festiwalu tel. 0-604 455 824
===================================================================

Filmy fabularne, dokumentalne, amatorskie, programy radiowe i telewizyjne, programy multimedialne, nagrania muzyczne, strony internetowe./ Freature films, documentary, radio and tv programs, music records,multimedia programs, internet web sites

Biuletyn nr 2(22 maja 2000)     Biuletyn nr 3(23 maja 2000)    Biuletyn nr 4(23 maja 2000)      Biuletyn nr 5(24 maja 2000)

Werdykt Jury-filmy     Werdykt Jury-radio i muzyka     Werdykt Jury-internet 

GRAND PRIX DLA NOWEJ WERSJI DVD FILMU "JEZUS"                

Festiwal odbył się w DOMU REKOLEKCYJNYM "LASEK", Niepokalanów, ul. Teresińska  (mapa dojazdowa  - mapa Niepokalanowa)

PROGRAM FESTIWALU / FESTIVAL PROGRAM     
                   
   W dniach 25 i 26 maja w Paprotni Konferencja "Mazowsze w Internecie"

Komitet Honorowy/ Honorary Committeee
Przesłania członków Komitetu Honorowego/ The members of Honorary Committee addresses

Przesłanie Dyrektora Festiwalu do uczestników i sympatyków Festiwalu 
 Festival Director address to the Festival participants and friends

Filmy nadesłane/ Sent in films Programy radiowe/Radio programs
Nagrania muzyczne/Music records Programy multimedialne/Multimedia programs CD ROM
treść filmów / synopsis KATOLICKIE STOWARZYSZENIE FILMOWE
historia festiwali / history of the festivals KONKURS NA INTERPRETACJĘ UTWORU CHOPINA    
II ŚWIĘTOJAŃSKI RAJD MOTOCYKLI ZABYTKOWYCH BZURA 2000     MAJÓWKA FOLKOWA NAD BZURĄ   
 REGULAMIN FESTIWALU                                            filmy Ofiary na budowę Lasku
index reżyserów(konkurs)/index of directors(contest) wszyscy reżyserzy / all directors
   
OPOKA www.opoka.org.pl Jubileusz 2000 www.giubileo.rai.it
Episkopat www.episkopat.pl KAI www.kai.pl      www.jubil2000.org
Film "Jezus" www.kai.pl      TVP - Pielgrzymka Papieża do Polski 1999

                         FESTIWALE NA STRONACH AKF SAWA  FESTIWAL NIEPOKALANÓW '99     

KOMITET ORGANIZACYJNY FESTIWALU NIEPOKALANÓW 2000:
Zygmunt Gutowski – dyrektor Festiwalu, prezes Katolickiego Stowarzyszenia Filmowego
o. Stanisław M. Piętka – Prezes Narodowy Stowarzyszenia Rycerstwa Niepokalanej
wicedyrektorzy: Andrzej Januszewski - wiceprezes KSF, Wiesław Domagalski, Romuald Lech Wierzbicki

Sponsorzy Festiwalu Niepokalanów 2000:
- Komitet Kinematografii
- Telewizja Polska SA
- Ministerstwo Edukacji Narodowej
- Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
- Telekomunikacja Polska SA
- Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"