image7.gif (8392 bytes)
poland.gif (406 bytes)        uk.gif (1732 bytes)

XVII Międzynarodowy Katolicki Festiwal  Filmów i Multimediów
The 17th International Catholic Film and Multimedia Festival  Niepokalanów 2002
ul. Barska 2;  02-315 Warszawa, POLSKA 
tel/fax. (+48-22) 823-44-89; (+48-22) 668-71-08
  www.warszawa.org.pl/niepokalanow;  
e-mail:   festiwal@isf.pl             gutowski@waw.pdi.net;   
Konto Bankowe: Katolickie Stowarzyszenie Filmowe 
PBK IX O w Warszawie; ul. Nowogrodzka 50 
nr 11101040-401040203569
 
Katolickie Stowarzyszenie Filmowe www.warszawa.org.pl/ksf

/ Zgłoszenie udziału / Formularz Zgłoszeń / / Regulamin /  Program Festiwalu /
/ Zgłoszone filmy / Zgłoszone programy radiowe i multimedialne / Niepokalanów 2001 Niepokalanów 2000
/ Katolickie Stowarzyszenie Filmowe  
/ SIGNIS POLSKA /

Relacja internetowa z ubiegłorocznego Festiwalu Niepokalanów 2001

Komunikat Prasowy

Zgłoszone filmy

Opis filmów (wkrótce)
I PROGRAMÓW


Regulamin Festiwalu

List Sekretarza Episkopatu Polski

List
Przewodniczącego Jury


Zgłoszenie
osobistego udziału


FORMULARZ ZGŁOSZEŃ   NIEPOKALANÓW 2002


PROGRAM FESTIWALU

Sprawozdanie z Festiwalu Niepokalanów 2001 


Sprawozdanie z Festiwalu Niepokalanów 2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Spotkanie Komitetu Organizacyjnego
XVIII Miedzynarodowego Katolickiego Festiwalu Filmów i Multimediów - Niepokalanów 2003


fest3008.JPG (87674 bytes)
 
W dniu 30 sierpnia 2002 r. w Ośrodku Rekolekcyjnym Rycerstwa Niepokalanej w Lasku odbyło się spotkanie Komitetu Organizacyjnego Festiwalu Niepokalanów 2003 (od prawej):  Zygmunt Gutowski - prezes KSF, wiceprezes Signis Polska, Andrzej Januszewski - dyrektor Festiwalu, senator Jan Szafraniec - przewodniczacy Jury Festiwalu, o. Stanisław Piętka - prezes Stowarzyszenia "Rycerstwo Niepokalanej" oraz Antoni Ziemba - wydawca "Zródła" i "Arki". Postanowiono zwrócić się do organizacji kościelnych i instytucji w kraju i zagranicą o wsparcie festiwalu oraz patronat medialny, rozszerzyć przegląd twóczości polonijnej, zorganizowac podczas Festiwalu Seminarium na temat kryteriów oceny filmów oraz zaktywizować promocję filmów festiwalowych w Klubach Video Edukacja 2000.

Grand Prix XVII Międzynarodowego Katolickiego Festiwalu Filmów i Multimediów Niepokalanów 2002
dla Pawła Woldana za film "Non Possumus - Kardynał Stefan Wyszyński"

   1b.jpg (13504 bytes)    1a.jpg (12624 bytes)  
705.jpg (71315 bytes)
   . Grand Prix wręcza ks. biskup Zawitkowski i gwardian Niepokalanowa - ojciec Zuber. Paweł Woldan w rozmowie z przedstwicielką SIGNIS - Marią Cech (Austria)

 
W kategorii filmów fabularnych - I Nagroda dla Grzegorza Królikiewicza za widowisko telewizyjne "Wieczernik":


    fest2002/2e.jpg (11936 bytes)   fest2002/2g.jpg (10272 bytes)
Nagrodę reżyserowi wręcza prezes Stowarzyszenia "Rycerstwo Niepokalanej" - o. Stanisław Piętka

Nagroda Międzynarodowego Katolickiego Stowarzyszenia ds Komuniakcji SIGNIS
- dla Wojciecha Staronia za film "El Misionero", wyróznienie za film "Sprawiedliwy wśród.."
zaś
w kategorii filmów dokumentalnych
- dla Aliny Czerniakowskiej za "W sprawie Generała Fieldorfa Nila"

  9.jpg (4880 bytes)        3a.jpg (11536 bytes)

Od lewej:  przedstawicielka SIGNIS - Maria Cech (Austria), obok Alina Czerniakowska odbiera nagrodę z rąk Juliusza Brauna - przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Wśród programów telewizyjnych wygrał film Piotra Semki z Telewizji PULS pt. "Bóg na Manhattanie"

W kategorii filmów amatorskich I Nagroda dla Nathana Flooda z USA za film "Calling" (Powołanie)


NAGRODZONE FILMY             NAGRODZONE PROGRAMY RADIOWE I MULTIMEDIALNE


                     PROGRAM FESTIWALU
Zgłoszono 151 filmów, 49 programów radiowych, 14 nagrań muzycznych, 10 stron internetowych

  Fotoreportaże:    21 maja 2002                22 maja 2002               23 maja 2002

         1c.jpg (16896 bytes)        3c.jpg (13488 bytes)     5a.jpg (23304 bytes)               
W trzecim dniu Festiwalu 23 maja br do Niepokalanowa przybył ks. Biskup Adam Lepa - członek Rady Episkopatu Polski ds. Środków Społecznego Przekazu, który celebrował Mszę św.
Ksiądz biskup Adam, towarzyszący Festiwalowi już  od kilkunastu lat był obecny na projekcji filmu "El Misionero" i rozmawiał z rodzicami nieobecnego na pokazie reżysera.   Więcej >>>
We wtorek 21 maja br film o Kalwarii Zebrzydowskiej pt. "Przynoszą tu smutki i radości" w reż. Wojciecha Nowakowskiego oraz prezentacja programu radiowego o ojcu Marianie Żelazku pt. "Misjonarz" autorstwa pani Szczęsnej Milli zaprezentowano jako pierwsze w Niepokalanowie
            1i.jpg (14800 bytes)    7d.jpg (16704 bytes)   6e.jpg (14992 bytes)

. Festiwal rozpoczął się 21 maja Mszę św.koncelebrowaną, w której uczestniczyli m.in. o. prowincjał Michał Kołodziej o. gwardian Ryszard Zwolankiewicz z prowincji św. Antoniego z USA, o. Mirosław Bartos - wiceprowincjał Zakonu Franciszkanów, o. Ryszard Żuber - gwardian Niepokalanowa, o. Stanisław Piętka - prezes Stowarzyszenia Rycerstwo Niepokalanów, ks. Sławomir Lipiński -dyrektor Radia Niepokalanów, ks. Krzysztof Ołdakowski - kierownik Działu Programów Katolickich TVP S.A., prezes .Międzynarodowego Katolickiego Stowarzyszenia Komunikacji Społecznej SIGNIS Polska.Na Festiwalu tradycyjnie już byli obecni przedstawiciele władz lokalnych - Marek Jaworski - przewodniczący Rady Gminy Teresin i Jerzy Żelichowski - wicestarosta Powiatu Sochaczewskiego, a także reprezentanci mieszkańców Teresina, Niepokalanowa i Szymanowa oraz zgromadzeń zakonnych z tego rejonu. Dyrektor Festiwalu - Andrzej Bogusław Januszewski witając honorowych gości i prezentujac program Festiwalu - nawiązał do motta Festiwalu "Wypłyń na głębię" widząc w nim m.in. szanse na pojawienie się, m.in. dzięki Festiwalowi w Niepokalanowie, pogłębionych duchowo dzieł. Prezes Katolickiego Stowarzyszenia Filmowego - Zygmunt Gutowski, wiceprezes SIGNIS Polska wskazywał, że wieloletnie, odważne wysiłki KSF i doświadczenia 16 dotychczasowych festiwali oraz wsparcie ich sympatyków mogą pomóc w tworzeniu jedności mediów katolickich w organizacji SIGNIS.Nadesłane filmy będzie oceniało Międzynarodowe Jury, w skład którego wchodzą: Jan Szafraniec - przewodniczący Jury oraz , Maria Jędrzejewska - sekretarz Jury, Maria Czech (Niemcy) - przedstawiciel SIGNIS, s. Beata Iwaszko, Eugeniusz Jachym, Iwona Romanowska, Wanda Różycka, Romuald Lech Wierzbicki, Antoni Zięba oraz Jerzy Klechta, Michał Kulenty.

XVII Międzynarodowy Katolicki Festiwal Filmów i Multimediów
Niepokalanów - Warszawa, 21 - 25 maja 2002 roku
Konkursy w następujących kategoriach :
- filmy fabularne  - filmy dokumentalne  - programy telewizyjne i edukacyjne
- filmy amatorskie  - programy radiowe  - nagrania muzyczne 
- programy multimedialne  - strony Internetu
Katolickie Stowarzyszenie Filmowe im. św. Maksymiliana Marii Kolbego
ul. Barska 2;02-315 Warszawa, POLSKA
tel./fax 0 ....22 823-44-89, tel. 0 .... 22 668-71-08

Po 25 maja br Biuro będzie czynne w poniedziałki w godzinach 15-19
i środy w godzinach 10-14.
E-mail: festiwal@isf.pl   ;   gutowski@waw.pdi.pl    
  Internet: www.warszawa.org.pl/niepokalanow
Głównym organizatorem Międzynarodowego Festiwalu Filmów i Multimediów Niepokalanów   jest Katolickie Stowarzyszenie Filmowe im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego. KSF powołuje Komitet Organizacyjny i Dyrektora Festiwalu.

KOMITET ORGANIZACYJNY FESTIWALU 
Andrzej Januszewski – dyrektor Festiwalu;  wiceprezes KSF   tel. 0-692 465 087
o. Stanisław M. Piętka – Prezes Narodowy Stowarzyszenia
"Rycerstwo Niepokalanej" tel.   (0-46) 861 53 59
Jan Szafraniec - przewodniczący Jury Festiwalu 0-609 608 466
Danuta Stachyra - wicedyrektor ds. organizacyjnych Festiwalu  tel. 0-604 455 824
Wiesław Domagalski – wicedyrektor ds. technicznych Festiwalu
Romuald Lech Wierzbicki – wicedyrektor ds. artystycznych Festiwalu, sekretarz Jury

Strony powstały  na Serwerze Warszawy Fundacji dla Warszawy i Instytutu Nasza Warszawa     www.warszawa.org.pl