PROGRAMY ANTYWIRUSOWE

Strony producentów oprogramowania
antywirusowego zajrzyj na takich programów,
http://www.mks.com.pl/
http://www.avp.com.pl/
http://www.symantec.pl/
http://www.sophos.com/

B
ezpłatney skaner antywirusowy dostępny jest na stronie
http://skaner.mks.com.pl/
Pozwala on bez instalacji dodatkowego oprogramowania sprawdzić
komputer w zakresie obecno
ści wirusów (podczas jego pracy wymagane
jest połączenie z internetem).