Jubileuszowa 60 Varsoviada 2023 >>

[Rozmiar: 55934 bajtów]>>----[Rozmiar: 55934 bajtów]>>.

Tradycjne zawody Studentów I roku organizowane od roku 1964 coroczne
przez AZS Warszawa w rocznicę odzyskania Niepodleglosci.

Varsoviada >> ----Facebook Varsoviada >>---- Facebook AZS Warszawa >>


[Rozmiar: 55934 bajtów] .....[Rozmiar: 55934 bajtów]
Inicjator i organizatorzy Varsoviady -w kolejnych latach. Od lewej:Tomasz Krasucki,
Zygmunt Gutowski, Dariusz Piekut i prezes AZS - Marek Konopczynski. Ponizej
Zygmunt Gutowski i prof. Robert Zalewski-prorektor PW, zwyciezca Trójboju Rektorów.

[Rozmiar: 55934 bajtów] .....[Rozmiar: 55934 bajtów]


===================================================

Jubileuszowa 50-ta VARSOVIADA (Olimpiadka Pierwszolatka)
Akademia Wychowania Fizycznego , 11 listopada 2013

Pierwsza, organizowana z inicjatywy Zarzadu Środowiskowego AZS - Varsoviada odbyła się na Stadionie Politechniki Warszawskiej w 1964 r,
druga - również, trzecia - na stadionie Agrykola, zas czwarta i kolejne - na obiektach AWF
W pierwszych Varsoviadach - prócz studentów pierwszego roku, rektorów i trenerów oraz dziennikarzy
- brali udzial przedwojenni i aktualni olimpijczycy m.in. Maria Kwasniewska-Maleszewska,
Jadwiga Wajsówna, Józef Rutkowski oraz Kazimierz Zimny, Zbigniew Radziwonowicz, Jan Werner.

.jpg (42313 bytes) .jpg (41359 bytes) .jpg (41593 bytes)

Uroczyste Otwarcie Jubileuszowej Varsoviady na Akademii Wychowania Fizycznego pod Pomnikiem patrona Uczelni - Marszałka Józefa Piłsudskiego

Poczty sztandarowe: Akademickiego Związku Sportowego i Uczelni.
Przemówienie Prezesa AZS Warszawa >>

Pomysłodawcy Varsoviady: Zygmunt Gutowski (od prawej) i Tadeusz Janczyk (trzeci od prawej) otrzymują pamiatkowe medale od prof. Marka Konopczyńskiego - prezesa AZS Warszawa (po lewej) i Bogdana Gorskiego Honorowego Prezesa AZS (drugi od lewej). Foto: Mariola Godlewska >>

.jpg (40567 bytes)

.jpg (40151 bytes) .jpg (41775 bytes)
Trybuny Varsoviad finałowy mecz siatkówki kobiet wygrałą AWF z UW W siatkówce mężczyzn wygrała drużyna AWF z PW
.jpg (43218 bytes) .jpg (43296 bytes)

.jpg (45740 bytes)

Wielobój Rektorów Trójbój ; rzut do kosza, strzał na bramke i chód z patyczkami wygrał Rektor Politechniki. A tak rektorzy rzucali do kosza na Agrykoli w roku 1966
.jpg (42532 bytes) .jpg (41593 bytes)

.jpg (42313 bytes)

Pomysłodawcy Varsoviady sprzed 50 laty - od prawej : Zygmunt Gutowski i Tadeusz Janczyk oraz kontynuatorzy idei Varsoviady: Tomasz Krasucki i Edmund Pruchniewski Honorowy Dyplom Jubileuszowej Varsoviady Pamiatkowy Medal 50 Varsoviady
.jpg (42313 bytes) .jpg (41359 bytes) .jpg (41593 bytes)
Chód rektorów, olimpijczyków i dziennikarzy na
I Varsoviadzie w roku Igrzysk Olimpijskich w Tokio r
Na mecie chodu - JM Rektor Politechniki
- prof. Jerzy Bukowski
II Varsoviada była już szeroko opisywana w wielu mediach

.jpg (41359 bytes)

.jpg (41593 bytes)

.jpg (41593 bytes)

Prof. Bolesław Górnicki - Rektor AM
zwycięzca trojboju, 1968 r.(Olimpiada w Meksyku)
III Varsoviada w roku Jubileuszu 50-lecia AZS
odbyła się na obiektach Agrikoli
Prof. Jerzy Bukowski - Rektor
Politechniki Warszawskiej, 1965 r
.jpg (46995 bytes) .jpg (41572 bytes) .jpg (48061 bytes)
Zawody na stadionie Politechniki Trener Stanisław Morawski z Zygmuntem Gutowskim Lekkoatletyczna drużyna Politechniki Warszawskiej
.jpg (42508 bytes) .jpg (42313 bytes)

.jpg (41359 bytes)

Pierwsze medale Varsoviady 1964 r. Maria Kwaśniewska- Maleszewska
- medalistka olimpijska. ( II Varsoviada 1965 r.)
V Varsoviada w 1968 roku zorganizowano podczas Olimpiady w Meksyku

.jpg (41359 bytes)

.jpg (41593 bytes)

.jpg (41593 bytes)

Październikową Varsoviadę 1964 poprzedzały ... modne wtedy Spartakiady z okazji ...- jak ta w maju 1964 roku, Liczono tzw. osobo-starty, od których uzależniano przyznawanie dotacji na rok następny... Odradzał się rownież sport poszczególnych uczelni, które zaczęły nosić własne emblematy. Pierwsze dresy wprowadziła ok. 1960 r. Politechnika - wtedy prezesem był Jerzy Schweizer, zaś wiceprezesami
- Zygmunt Gutowski (na zdjęciu) i Tadeusz Janczyk.
W tym czasie zorganizowano pierwszy w Polsce mecz lekkoatletyczny drużyn uczelnianych - Politechniki Warszawskiej i Politechniki Poznańskiej. Odbywały się też Mistrzostwa Politechnik z całego kraju. .................(Opr. Zygmunt Gutowski)
.jpg (48787 bytes) .jpg (39788 bytes) .jpg (44971 bytes)


Film AZS Warszawa z historii Varsoviady >>