Rozmiar: 14788 bajtów    SEEMP   Project  

Rozmiar: 86097 bajtów   Rozmiar: 406 bajtów   Rozmiar: 1732 bajtów

Projekt Europejski www.seemp.org
Spotkanie
w Brukseli
09.2006
Spotkanie w Mediolanie 
30.05.2006
Spotkanie w Madrycie 04.2006
Spotkanie w Mediolanie 28.01.2006
Minsterstwo Pracy i Polityki Społecznej
Portal EURES
Mobilna Europa
Ministerstwo Spraw Zagranicznych 
Ambasady
Organizacje polonijne
 Instytuty polskie zagranicą
 Wojewódzki Urząd Pracy
 PORTALE
 Portale komercyjne

Rozmiar: 11223 bajtów
Fundacja Polska-Europa-Polonia
www.warszawa.mazowsze.pl;   pep@warszawa.mazowsze.pl

uczestniczy w Programie Europejskim
SEEMP (polish)   - Jednolity Europejski Rynek Zatrudnienia >>>
SEEMP (english) - Single European Employment Market-Place >>>
www.seemp.org >>>

[Rozmiar: 540279 bajtów]
Spotkanie z przedstawicielami Komisji Europejskiej w Brukseli 09.2006 r.

Społeczne Usługi Zatrudnienia (PES) stają się i coraz ważniejsze dla Administracji Publicznej, gdyż ich społeczny wpływ na równomierny rozwój, mobilność zatrudnionych i równouprawnienie mają fundamentalne, strategiczne znaczenie dla administracji rządowej i samorządów lokalnych.
Z opracowanych dotychczas, ale odmiennych Społecznych Usług Zatrudnienia najbardziej "zintegrowanym" systemem dla budowy pan-europejskiego systemu e-zatrudnienia jest dotychczas projekt EURES. Jednak stanowiąca jego podłoże architektura wydaje się nie w pełni odpowiadać rekomendacjom EIF od strony organizacyjnej (brak wspólnej procedury międzyrządowej, międzybranżowej i decyzyjnej), ze strony semantycznej (brak uzgodnienia pojęć i zawodów z uwzględnieniem lokalnych ontologii międzyoperacyjnej) oraz ze strony technicznej (brak integracji wewnętrznej architektury zorientowanej na usługowość i ontologia) perspektywy.
Główną zaletą SEEMP (Single European Employment Market-Place) jest: projektowanie i implementowanie w formie konkretnego prototypu międzyoperacyjnej architektury usług społecznego e-zatrudnienie, który uwzględniałby międzyrządowe interesy i procedury decyzyjne oraz pogodzenie lokalnych profilów zawodowych i taksonomii, a także - semantyczne uzgodnienie sieci usługi.. W szczególności projekt SEEMP pozwoli rozwinąć zgodne z wymaganiami EIF architektura i specjalistyczne interoperacyjne oprogramowanie, a także łatwe w zastosowaniu usługi typu plug-in pozwolą na to, by obecnie stosowane w poszczególnych krajach systemy, przystosowane do poszczególnych rynków pracy i baz danych były skutecznie wykorzystywane na poziomie ogólnoeuropejskim poprzez pokonywanie istniejących specyficznych ograniczą. Jako dodatek do tego typu infrastruktura informatycznej, SEEMP pozwoli na rozwinięcie usług opartych na inteligentnej wiedzy i poszukiwaniu nowych rozwiązań dla międzyrządowych (CG) decyzji i wspólnej polityki (CG-DS), wcielając nowatorskie wskaźniki w dziedzinie zatrudniania, wysokiej jakości zarządzanie pracą i kompetentnego planowanie poprawy tych procesów. Podstawą do weryfikacji i potwierdzenia słuszności obranej drogi będą dla SEEMP działające już systemy PES na szczeblu lokalnym opracowane przez Agenzia Regionale na il Lavoro Regione Lombardia we Włoszech
www.borsalavorolombardia.net >>oraz FOREM w Belgium Wallonia
www.leforem.be >>, zintegrowany według dodatkowego scenariusza dla wymogów współpracy EURES. W oparciu o badania konkretnych zjawisk dokonane zostaną ogólne oceny zjawisk mobilności pracowników między Wschodnią i Zachodnią Europą ( Foundation Polska-Europe-Poloniawww.warszawa.mazowsze.pl >> )oceny polityki zatrudnienia na szczeblu regionalnym ( Catalunya Open Administrationwww.gencat.net/treballiindustria >>i Municipality Marseille.) Społeczne usługi zatrudnienia (PES) stają się coraz ważniejsze dla administracji publicznej, gdyż ich społeczne konsekwencje na równomierny rozwój, mobilność zatrudnionych i równouprawnienie mają coraz większe, fundamentalne, strategiczne znaczenie dla władz zarówno centralnych jak
i dla samorządów lokalnych. Stąd też znaczenie zaakceptowanego przez Komisję Europejska projektu SEEMP należy uważać za bardzo ważne dla wszystkich krajów europejskich i udział w tym projekcie stwarza dalsze perspektywy na przyszłość.

MIĘDZYNARODOWY KONKURS NA HASŁO 
NA TEMAT EUROPEJSKIEJ MOBILNOŚCI PRACOWNIKÓW >>>
 
CHAT
FORUM

PARTNERZY
PROGRAMU www >>>
 

TXT Soluciones Włochy
LOMBARDIA - Włochy
WALONIA - Belgia FOREM
Uniwersytet Mediolan - Włochy
Uniwersytet Grenoble - Francja
Politechnika Madryt - Hiszpania
CEFRIEL - Włochy
Uniwersytet Innsbruck - Austria
Euro Dynamics - Grecja
AOC Hiszpania
Marsylia Francja
Fundacja Polska-Europa-Polonia - Polska
Administrator - PEP Rada Programu Edukacyjno-Rozwojowego "Polska-Europa-Polonia". e-mail: pep@warszawa.plska.pl
stat4u