PAUSE FOR PEACE NA ŚWIECIE

Fort Worth, Texas
O godz.8.15 wieczorem rozpocz
ęcie bezalkoholowego spotkania rodzin.
11.15 rozpocz
ęcie „Chwili dla Pokoju” i uroczystości ( sponsorowane przez NBC, Radio ABC oraz Star Telegram News).Przesłanie pokoju wygłoszone przez 6 burmistrzów .Pokaz iluminacji na ścianie budynku.
Wspólne od
śpiewanie przez chóry 5 pieśni, w tym specjalnie skomponowanej
„Chwila dla Pokoju”. Milenijny pokaz sztucznych ogni. Wyst
ępy piosenkarzyi chórów w koncercie pieśni patriotycznych.

Dallas, Texas
„Chwila dla Pokoju” przed pó
łnocą. Oświetlenie w kolorze czerwonym rzeżby Pegaza.

Kanada
Calgary
Najwi
ększe obchody milenijne w Kanadzie. Przeznaczono 500.000 $.
Planowane jest po
świecenie „Chwili dla Pokoju”. Uroczystości będą transmitowane przez telewizję kanadyjską.

                                  SISTER CITIES INTERNATIONAL 
            (MIĘDZYNARODOWA ORGANIZACJA MIAST SIOSTRZANYCH)
        wzywa wszystkie miasta do zachowania Pokoju w nowym Tysi
ącleciu.

U progu nowego Milenium SCI i Jubilleum łączą się w bezprecedensowej inicjatywie propagowania Pokoju i przjażni pomiędzy narodami. Połączone inicjatywy PAUSE FOR PEACE /partnera milenijny ze strony Białego Domu) oraz JUBILENIUM- „Minuta Pokoju” (JAMOP), wzywają wszystkich ludzi do uczestnictwa w powszechnym zademonstrowaniu swojego zaangażowania w Pokój i nieagresję przez zapalenie świec i zachowanie minuty ciszy o 11,59 31 grudnia 99. Minuta ciszy zapoczątkuje światowa inicjatywę promowania kultury pokoju i nieagresji ( braku przemocy). SCI jest organizacją tworząca sieć 3500 miast.Od 43 lat tworzy i wzmacnia partnerstwo miedzy lokalnymi i międzynarodowymi społecznościami. Rozpoczęcie Nowego Milenium, moment zapalenia świec odbędzie się na Times Squere, Placu Czerwonym, w Watykanie przy Murze Chińskim oraz w innych miastach takich jak Menomonee, Wisconsin.etc Uroczystości będą prowadzone przez burmistrzów, przywódców religijnych, władze oraz dzieci. 

Times Squere, Plac Czerwony, Watykan i Wielki Mur chiński dla „Chwili dla Pokoju”. Miliony ludzi zgromadzonych w w/w miejscach wezmą udział w „Chwili dla Pokoju”. 31 grudnia 19999 aby przywitać nowe tysiąclecie. Kampanie jubileuszowe i Międzynarodowych Miast Siostrzanych wżywają ludzi na całym świecie do zademonstrowania poparcia dla pokoju i braku przemocy przez zapalenie jubileuszowej świecy pokoju i wzięcie udziału w „Chwili dla Pokoju o 11.50 w wigilię Nowego Roku.Swiatowi przywódcy religijni, politycy i dyplomaci zebrani niedawno na Jubileuszowej Międzynarodowej konferencji na rzecz Pokoju w Tyberiadzie /?/w Izraelu także zwrócili się do miast i grup na całym świecie o zorganizowanie specjalnej ceremonii zapalenia świec na rzecz Pokoju.

„ Chwila dla Pokoju” grudzień 31, 1999

SISTER CITIES INTERNATIONAL Inicjatywa Milenijna

SCI jest organizacją niedochodowa z główna siedzibą w Waszyngtonie. Koncepcja powstania SCI wyrosła na bazie program u białego Domu powołanej przez prezydenta Eisenhowera w 1956 r w celu współpracy regionów USA z regionami innych krajów. SCI odgrywa istotna rolę w integrowaniu Wspólnot lokalnych na całym świecie a także w promowaniu wzajemnego porozumienia. SCI działa w wielu dziedzinach: ochronie środowiska, zdrowia, kształcenia, kultury, technologii, środków masowego przekazu . SCI , powołana do budowania pokojowych kontaktów pomiędzy miastami Wspierana przez Forth Worth Sister Cities International we współpracy z Human Source Foundation ustaliła PAUSE FOR PEACE/Chwila dla Pokoju/. Inicjatywa ta ma na celu zwiększenie pokojowej świadomości w nowm Milenium. „ Chwila dla Pokoju” spowoduje zjednoczenie społeczności lokalnych i międzynarodowych we wspólnej intencji na rzecz Pokoju w nowym Tysiącleciu. Powszechne zjednoczenie w tym momencie zademonstruje nieokreślone możliwości ducha ludzkiego.  

A MINUTE OF PEACE / Formularz zgłoszeniowy/

Nazwa......................................
Adres......................................
Telefon.................................
E-mail....................................

Podpis

Narody Zjednoczone
zapraszaj
ą do wzięcia udziału w uroczystości „Jeden dzień w Pokoju”

Poprzez Rezolucję Zgromadzenia Ogólnego przegłosowaną 18 listopada Narody Zjednoczone Zaprosiły Państwa Członkowskie, Organizacje Międzynarodowe, Organizacje Pozarządowe i Ludzi na całym świecie żeby 1 stycznia 2000 świętować jako „jeden dzień w Pokoju”. Kampania na rzecz jednego dnia w Pokoju rozpoczęła się z inicjatywy zwykłych ludzi w 1966 r i zyskała poparcie ponad 1000 organizacji w 140 krajach ,poparcie ambasadorów, głów państw, burmistrzów, szkół, osobistości i mediów, wcześniej niż została uchwalona rezolucja Narodów Zjednoczonych. Kampania „Jeden dzień w Pokoju” jest partnerem Jubileuszowej Sieci Światowej. Międzynarodowe Miasta Siostrzane i Kampania „ jeden Dzień w Pokoju”. Wzywają ludzi na całym świecie do uczestnictwa w „Chwili dla Pokoju” 31 grudnia 99 o 11.59 i w „jednym dniu w Pokoju „1 stycznia 2000".