SAN   DIEGO
Miasto Siostrzane Województwa Mazowieckiego i Warszawy
Mazovia Province and Warsaw Sister City
Współpraca miast siostrzanych Mazowsze - San Diego podpisana została w roku 1997 jeszcze z ówczesnym Województwem Warszawskim i rozszerzana przez wojewodów Bohdana Jastrzębskiego i Macieja Gieleckiego. Wiele wspólnych imprez, szczególnie w dziedzinie wymiany kulturalnej i naukowej, ostatnio zaś - wspólne powitanie roku 2000 "Minuta Pokoju" organizowana wspólnie przez Burmistrza San Diego Susan Golding oraz Wojewodę Mazowieckiego - Antoniego Pietkiewicza pogłębiły tę współpracę. Postanowiono, dzięki aktywności Stowarzyszenia Mazowsze - San Diego z prezesem prof. Januszem Supernakiem na czele,  rozszerzyć tę współpracę szczególnie poprzez kontakty przedstawicieli kultury oraz młodzieży szkolnej. Spotkanie prof. Janusza Supernaka z Wojewodą Leszkiem Mizielińskim w czerwcu 2002 roku potwierdziło wolę dalszej współpracy obu stron.

San Diego 
www. sannet.gov

San Diego
Kalifornia

Prezes Janusz Supernak w Warszawie

Miesięcznik "Polonia Kalifornijska"

Jubileusz Galerii Jerzego Barankiewicza

Sister Cities International
San Diego Sister Cities

PAUSE FOR PEACE

Listy do San Diego
San Diego Pause for Peace

List Wojewody  Mazowieckiego
 na rok 2000

The letter of the Governor of Mazovia Province for the Year 2000

List Wojewody  Mazowieckiego
 do Pani Burmistrz San Diego

The letter of the Governor of Mazovia Province to Mayor of San Diego

 Wizyta Prezesa Miast Siostrzanych - prof. Janusza Supernaka

Wizyta w Warszawie Zofii Dziewanowskiej

W dniu 15 grudnia zorganizowano internetowa Telekonferencję miedzy High School w San Diego a 2 SLO w Warszawie.    Oto  relacje z tego wydarzenia.

 


               740.jpg (19048 bytes)    735.jpg (18027 bytes)

W czerwcu 2002 roku odwiedził Polskę prof. Janusz Supernak - prezes Stowarzyszenia Miast Siostrzanych San Diego oraz Mazowsze i Warszawa.
W dniu 3 czerwca br spotkał się m.in. z ostatnim Wojewodą Warszawskim Maciejem Gieleckim, radnym Sejmiku Mazowieckiego, a także z Zygmuntem Gutowskim z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, którzy są Honorowymi Obywatelami San Diego.
W dniu 5 czerwca    prof. Janusz Supernak spotkał się z Wojewodą Mazowieckim - Leszkiem Mizielińskim