PLAC PIŁSUDSKIEGO NA PRZESTRZENI DZIEJÓW - rok 1998
Początki obecnego Placu J. Piłsudskiego są związane z lokalizacją na tym terenie w połowie XVII wieku rezydencji Kanclerza - Jerzego Ossolińskiego i Podskarbiego Koronnego- Jana Andrzeja Morsztyna i są konsekwencją przeniesienia stolicy Polski z Krakowa do Warszawy. Budowa pałaców przez najwybitniejszych architektów: Augustyna Locci i Tylmanaz Gameran sprawiła, że teren od początku zyskuje wyjątkową oprawę architektoniczną. Przyjęcie pałacu Morsztyna przez Augusta II Sasa i jego rozbudowa na rezydencję królewską stworzyło najbardziej reprezentacyjne założenie miejskie w Warszawie. Rozmach założenia, skala urbanistyczna, a również duża dostępność sprawiły, że pałacowy dziedziniec bardzo szybko nabrał charakteru placu miejskiego. Dawny Plac Saski jest jedynym warszawskim placem zaprojektowanym i zrealizowanym od początku jako teren spotkań publicznych i uroczystości...
(Fragment Studium Zagospodarowania opracowanego przez Pracownie Konserwacji Zabytków"ZAMEK".)
SCENARIUSZ WYSTAWY NADESŁANE WYPOWIEDZI
  1. CZY POPIERACIE PAŃSTWO ODBUDOWĘ PAŁACU SASKIEGO JAKO MIEJSCA UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ I TRADYCYJNEGO KSZTAŁTU PLACU PIŁSUDSKIEGO?
  2. CZY PAŁAC SASKI MA BYĆ ODBUDOWANY PRZEZ:
    A/ ZAGRANICZNY KAPITAŁ, Z GŁÓWNYM PRZEZNACZENIEM NA BANKI?
    B/ PRZEZ POLAKÓW Z PRZEZNACZENIEM NA MUZEUM HISTORII NARODU POLSKIEGO i SENAT?
  3. Czy w 80-tą rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości i 50-tą rocznicą utworzenia NATO są Państwo za zorganizowaniem w tym miejscu Wystawy pt. "Za Wolność Waszą i Naszą Sprawa - Niepodległości Rzeczypospolitej"?

Odpowiedzi prosimy przesyłać na adres: Wojewody Warszawskiego
pl. Bankowy 3/5; 00-950 Warszawa;


Klikając można obejrzeć powiększone rysunki i zdjecia.

zd1
Plan Placu z 1880 roku
zd2
Plan Placu w roku 1939.
zd3
Widok z lotu ptaka, XIX wiek
(pośrodku cerkiew rosyjska).
zd4
Propozycja zagospodarowania
Placu -ujęcie nr 1
zd5
Propozycja zagospodarowania
Placu - ujęcie nr 2
zd6
Grób Nieznanego Żołnierza
- wersja 1
zd7
Grób Nieznanego Żołnierza
- wersja 2

Pawilony czasowej Wystawy z okazji 50-lecia NATO
Wystawa ma być ustawiona za ażurową konstrukcją stalową stanowiącą
obrys dawnego Pałacu Saskiego bez żadnych płócien, troczków itp.
Rozwiązania konstrukcyjne pawilonów z podłogą, sufitem, oświetleniem i ogrzewanie.
Czas montażu i demontażu - 3 dni
Prezentowana firma robiła m.in. konstrukcję dachu nad Stadionem Olimpijskim w Monachium.

zd8 zd9
zd3