Panoramy Warszawy w Internecie - Jacek Garcarson

Składanie w jedną panoramę serii zdjęć wykonanych z danego punktu jest tak stare jak fotografia. W Bibliotece Kongresu USA jest specjalny dział poświęcony starej fotografii panoramicznej.

Do jednych z pierwszych panoram w Polsce należą: panorama Warszawy wykonana prawdopodobnie w 1854r. przez Karola Beyera z kopuły Kościoła Św. Trójcy oraz panorama z wieży Zamku Królewskiego wykonana przez Konrada Brandla w r.1873. Panoramy te są wykonane z górujących nad miastem wież dzięki czemu stanowią niezwykle cenną wizualizację ogólnego widoku Warszawy w początkach drugiego i trzeciego ćwierćwiecza XIX wieku. Druga z w/w panoram została po raz pierwszy zdynamizowana w technologii 360VR w roku 2002, w celu jej globalnej, internetowej popularyzacji (www.eurofresh.se/history).

Jednocześnie, począwszy od roku 1999 Warszawa jest pokazywana w wirtualnych panoramach w Internecie, np. Stare Miasto, Trakt Królewski czy Teatr Wielki. Od roku 2000 tradycja warszawskich widoków panoramicznych doczekała sie pełnej kontynuacji dzięki specjalnemu programowi urzędu miasta Warszawy, który niezależnie od zmieniających się układów politycznych konsekwentnie realizuje coroczną dokumentację zmieniającego się widoku miasta z Pałacu Kultury i Nauki.

Zdjęcia są wykonywane przy pomocy aparatu cyfrowego po czym korygowane optycznie i składane w jedną panoramę 360VR. Geometria przestrzeni miejskiej sprawia, że zastowowanie panoram 360VR stwarza lepsze warunki percepcji ogólnego widoku miasta niż bardziej tradycyjna technika panoramy drukowanej, Panorama drukowana jest na pewno bardziej efektywna w przypadku bardzo dużych formatów i dużej rozdzielczości zdjęć jednak wprowadza znacznie większe deformacje prezentowanego widoku.

Od roku 2004, dzięki pomocy firmy Magma (www.magma.pl) stało się możliwe wykonywanie panoram z użyciem najnowszego, skutecznego sprzętu fotograficznego.

Panorama letnia 2004
Panorama nocna 2005

W roku 2004, stało się też możliwe, także dzięki firmie Magma oraz dzięki proboszczowi parafii Św. Trójcy (www.luteranie.pl) wykonanie panoramy 360VR z tej samej wieży, z której Karol Beyer wykonał 150 lat temu pierwszą panoramę Warszawy.

Panorama z Latarni kościoła Św.Trójcy

Więcej o panoramach...

Jacek Gancarson

+7 812 224 54 74

mobil +46 70 751 56 08

www.eu3d.com