OPŁATEK INSTYTUTU NASZA WARSZAWA

W dniu 14 stycznia 2000 w Muzeum Galerii Jana Pawła II Fundacja Państwa Porczyńskich zorganizowano Opłatek dla członków i przyjaciół Instytutu Nasza Warszawa oraz Fundacji dla Warszawy. Licznie zgromadzonych gości (ponad 150 osób) powitał Prezes Fundacji - Ryszard Łączyński. Prezes Instytutu Nasza Warszawa - Maciej Gielecki złożył członkom Fundacji oraz Instytutu i jego Rady Naukowej  podziękowania za wkład pracy i życzył wielu nowych inicjatyw w roku 2000, służących Warszawie i całej Polsce. Głos zabierali również - mec. Tadeusz Szymański - prezes Katolickiego Stowarzyszenia Prawników Polskich, prof. Włodzimierz Bojarski - rektor Wyższej Szkoły Zarządzania im. Jańskiego, prof. Marek Kwiatkowski - dyrektor Łazienek, b. wojewoda ciechanowski - Henryk Kowalczyk oraz Zbigniew Okorski - prezes "Sokoła".  O znaczeniu Jubileuszowego Roku 2000 i osoby Chrystusa mówił ks. prałat Tadeusz Uszyński. Obecni byli m.in. poseł Jan Łopuszański, aktor Ryszard Bacciarelli, prof. Wiesław Wysocki, Seweryn Jaworski, reżyser filmowy - Krzysztof Nowak-Tyszowiecki, liczni członkowie władz samorządowych stolicy i Mazowsza. Kolędy na saksofonie grał Michał Kulenty, zaś śpiewał zespół dziecięcy Warszawskie Pszczółki. Galeria p. Porczyńskich jest tradycyjnym już od 3 lat Spotkań Panelowych organizowanych przez Instytut Nasza Warszawa i Fundacje dla Warszawy.