FESTIWAL NIEPOKALANÓW 2001

Biskup Marian Błażej Kruszyłowicz, o.Henryk Marciniak z Magdagaskaru oraz ojciec Pierre Belanger z Kanady odprawiają Mszę św.
Biskup Marian - delegat Konferencji Episkopatu Polski ds Telewizji Niepokalanów przyjął podczas Festiwalu tytuł Honorowego Członka Katolickiego Stowarzyszenia Filmowego.
Relacja na żywo w internecie - rozmowa dyrektora Festiwalu z o. Pierre Belanger... oraz z laureatem Festiwalu w kategorii filmów amatorskich - Eugeniuszem Jachymem.
Śwpiewa Ewa Błoch - laureatka wyróznienia w dziedzinie nagrań muzycznych. Tadeusz Szyma kolejna nagrode wraz z ks. Baczynskim otrzymał za film o kardynale Sapieże.
Wielokrotna laureatka Festiwalu - Alina Czerniakowska Sekretarz Generalny UNDA wręcza nagrodę OCIC-UNDA Teresie Kotlarczyk za film "Prymas"