14-19 maja 2000 
 14th - 19th of  May, 2001

XVI Międzynarodowy Katolicki Festiwal  Filmów i Multimediów Niepokalanów 2001
The 16th International Catholic Film and Multimedia Festival Niepokalanov 2001
ul. Barska 2;  02-315 Warszawa, POLSKA  tel/fax. (+48-22) 823-44-89; (+48-22) 668-71-08
 Internet: www.warszawa.org.pl/niepokalanow;   gutowski@waw.pdi.net;   NIP:522-10-04-022;
Konto Bankowe: Katolickie Stowarzyszenie Filmowe 
PBK IX O w Warszawie; ul. Nowogrodzka 50  nr 11101040-800990-2700-1-79 

KOMITET ORGANIZACYJNY FESTIWALU:
  Zygmunt Gutowski – dyrektor Festiwalu; prezes KSF 
o. Stanisław M. Piętka – Prezes Narodowy Stowarzyszenia Rycerstwa Niepokalanej tel. (0-46) 861 53 59
Andrzej Januszewski – wicedyrektor Festiwalu, redaktor naczelny Biuletynu 
Wiesław Domagalski – wicedyrektor ds. organizacyjnych Festiwalu 
Romuald Lech Wierzbicki – wicedyrektor Festiwalu ; Danuta Stachyra - kierownik Biura Festiwalu

 Program Festiwalu  / Zgłoszenie udziału / Formularz Zgłoszeń / Filmy fabularne, dokumentalne, amatorskie, programy radiowe i telewizyjne / Programy Radiowe / Nagrania Muzyczne / Amatorskie nagrania muzyczneProgramy Multimedialne / Strony Internetowe / Filmy Pielgrzymkowe / Filmy Polonijne / Regulamin Festiwalu / Niepokalanów 2000 / Katolickie Stowarzyszenie Filmowe  
UWAGA!   W SOBOTĘ 19 maja TRANSMISJA NA ŻYWO W INTERNECIE - www.media.wp.pl  - zapraszamy sponsorów!
Attention!  On Saturday the 19th of May - live transmition
www.media.wp.pl by "Virtual Poland"-  we inviting sponsors!

 PROGRAM FESTIWALU

Zgłoszenie osobistego udziału

FORMULARZ ZGŁOSZEŃ   NIEPOKALANÓW 2001
 

Entry Form 
Niepokalanov 2001


REGULAMIN FESTIWALU   
  

Festival Regulations
Sprawozdanie z Festiwalu Niepokalanów 2000 

Report from the Festival Niepokalanov 2000

 

 


              

PRZEGLĄD FILMÓW POLONIJNYCH I

POLONIJNYCH STRON INTERNETOWYCH

 Po raz pierwszy na Festiwalu Niepokalanów 2001 ogłoszono

przegląd filmów polonijnych, wyprodukowanych przez

Polaków mieszkających poza granicami kraju. Nagrodę w tej

kategorii ufundowała Marszałek Senatu RP - Alicja

Grześkowiak. Nagrodę za film o zachowaniu dziedzictwa

wiary i odbudowie kościołów na Wschodzie ufundował

Prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" - prof. Andrzej

Stelmachowski.