LISTY CZŁONKÓW KOMITETU HONOROWEGO DO UCZESTNIKÓW FESTIWALU

Marszałek Senatu
Rzeczpospolitej Polskiej

Prof. dr hab.
Alicja Grześkowiak

  Do Uczestników XVI Międzynarodowego Katolickiego Festiwalu Filmów i Multimediów Niepokalanów 2001.

 Szanowni Państwo!

Jest mi niezmiernie miło, że również w tym roku mogę jako Marszałek Senatu Rzeczpospolitej Polskie uczestniczyć w Komitecie Honorowym Międzynarodowego Katolickiego  Festiwalu Filmów i Multimediów w Niepokalanowie.
Wierzę, że także tegoroczne spotkanie twórców filmów i multimediów, ale także wszystkich, którym bliska jest formuła festiwalu stanie się okazją do refleksji nad rolą i znaczeniem religii oraz Kościoła Katolickiego we współczesnym świecie. Ufam, że kultura katolicka rozwija się, nie ulegając światowej kulturze masowej.
Wszystkim Uczestnikom i Organizatorom Festiwalu składam życzenia wszelkiej pomyślności. Niech Festiwal rozwija się jeszcze przez wiele, wiele lat.

                                                                                         Łączę wyrazy szacunku

                                                                                                                                             Alicja Grześkowiak

 

Minister Spraw Zagranicznych

Do uczestników XVI Festiwalu Niepokalanów 2001

Z wielką przyjemnościa pragne zawiadomic, że przyjmuje uczestnictwo w Komitecie Honorowym XVI Miedzynrodowego Festiwalu Filmów i Multimediów Niepokalanów 2001. W ciągu 15 lat swego istnienia impreza ta stała sie, ze wzgledu na swój imponujacy wymiar i niekwestionowany prestiż, ważnym forum wymiany poglądów na role środków masowego przekazu w kształtowaniu świadomości współczesnego człowieka. Pozwoliła także utrwalić obraz nierozerwalnych związków twórczości artystycznej z myślą i tradycja chrzescijaństwa.
Jako Minister Spraw Zagranicznych odczuwam szczególna satysfakcję, iż Festiwal stał się również miejscem kontaktu z twórczościa Polaków i środowisk polonijnych z całego świata. Jestem przekonany, iż mozliwość prezentacji w Niepokalanowie własnych osiągnięć artystycznych jest dla wielu naszych Rodaków ważnym czynnikiem podtrzymującycm ich zwiazki z Ojczyzna.
Życzę uczestnikom i organizatorom Festiwalu wielu wzruszeń i sukcesów.

                                                 Pozostaje z szacunkiem

                                                                                                            Władysław Bartoszewski

Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

     Jest mi miło poinformować, że minister kultury i dziedzictwa narodowego pan Kazimierz Ujazdowski
wyrażając swe poparcie dla idei organizacji Miedzynarodowego katolickiego Festiwalu Filmów i Multimediów Niepokalanów, z satysfakcja przyjął zaproszenie do uczstnictwa w Komitecie Honorowym tegorocznej edycji.

    Za Pańskim pośrednictwem pozwala sobie przekazać organizatorom i uczestnikom Festiwalu Niepokalanów 2001 pozdrowienia oraz życzenia: wiele satysfakcji i powodzenia
                              
                                         Z poważaniem 

                                                                        /-/ Zofia Wileńska Dyrektor Sekretariatu Ministra

Minister Obrony Narodowej 

Drodzy Organizatorzy, Szanowni Twórcy, Festiwalowi Goście!

Znane powiedzenie mówi, że film zbliża społeczeństwa i narody. Jego zasadność potwierdza organizowany po raz szesnasty Międzynarodowy Katolicki Festiwal Filmów i Multimediów Niepokalanów 2001.
Festiwal w Niepokalanowie jest najlepszym forum integracji ludzi wokół sztuki filmowej, odwołującej się do tradycji i kultury narodowej. Tegoroczna edycja Festiwalu pozwoli na podsumowanie polskiego i światowego dorobku kinematograficznego, służącego upowszechnianiu najważniejszych wartości katolickiej nauki społecznej.
Wyrażam uznanie i serdecznie gratuluje Katolickiemu Stowarzyszeniu Filmowemu, inicjatorowi i organizatorowi międzynarodowych spotkań filmowych.
Powszechne zainteresowanie towarzyszące festiwalowi obejmuje wojskowych twórców filmów nieprofesjonalnych, którzy od lat z powodzeniem uczestniczą w konkursowych projekcjach.
Z okazji Festiwalu życzę twórcom filmowym, organizatorom i uczestnikom wielu artystycznych wzruszeń i satysfakcji, które można osiągnąć tylko w bezpośrednim kontakcie z wartościowymi działami filmowymi 

Minister Obrony Narodowej
               Bronisław Komorowski

Minister Środowiska
Antoni Tokarczuk

 Szanowny Panie Dyrektorze!

Uprzejmie dziękuje za przekazane mi informacje dotyczące organizacji Festiwalu Niepokalanów 2001. Deklaruje swój udział w Komitecie Honorowym tej imprezy. Uważam, iż podejmowane przez Państwa działania maja ogromne znaczenie dla zachowania naszego dziedzictwa narodowego, kulturowego i religijnego.

Organizowany przez Państwa Festiwal nawiązując do respektowania wartości nadrzędnych, w znacznym stopniu wpływa również na szczególnie bliskie memu sercu działania i postawy związane z ochroną piękna otaczającej nas przyrody./.../

Życzę organizatorom wielu sukcesów, publiczności zaś niezapomnianych wrażeń oraz chwil skupienia i refleksji po obejrzeniu tegorocznych produkcji filmowych i muzycznych, reportaży, programów radiowych oraz stron internetowych.

Z wyrazami szacunku              Antoni Tokarczuk


Ministerstwo Edukacji Narodowej 

Szanowny Panie Dyrektorze!

Uprzejmie informuje, że Pan prof. Edmund Wittbrodt Minister Edukacji przychylił się do Pana prośby i wyraził zgodę na udział w Komitecie Honorowym  XVI Międzynarodowego Festiwalu Filmów i Multimediów Niepokalanów 2001.
Z poważaniem

                                                                                                                     Mgr Bogdan Bazan
                                                                                                            dyrektor Biura Dyrektora Generalnego

Urząd do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych 

Szanowny Panie!

Dziękuję za przesłaną na ręce Pana Ministra Jacka Taylora informację dotyczącą organizacji XVI Międzynarodowego Festiwalu Filmów i Multimediów Niepokalanów 2001.
Mam nadzieję, że wzorem lat ubiegłych wśród filmów prezentowanych na festiwalu znajda się filmy upamietniające historię represji wojennych i walki o niepodległość...

                                                                                                            Z wyrazami szacunku 
                                                                                                                Jacek Taylor

 

Minister Skarbu Państwa

 Szanowny Panie Dyrektorze!

Składam podziękowania za serdeczne słowa skierowane do mnie w związku z objęciem urzędu Ministra Skarbu Państwa jak również za zaproszenie do uczestnictwa w Komitecie Honorowym XVI Międzynarodowego Festiwalu Filmów i Multimediów Niepokalanów 2001,  który ma się odbyć w maju w Niepokalanowie i Warszawie.

Wyrażam słowa uznania dla cennej inicjatywy, która na stałe weszła do kalendarza imprez kulturalnych w kraju i dlatego z przyjemnością przyjmuje udział w Komitecie Honorowym Festiwalu.

Organizatorom i uczestnikom życzę pięknych i głębokich przeżyć.

 

Z poważaniem          Aldona Kamela- Sowińska 


Biuro Poselskie Wiesława Walendziaka

 Szanowny Panie!

W imieniu posła Wiesława Walendziaka serdecznie dziękuje za zaproszenie do uczestnictwa w Komitecie Honorowym XVI Międzynarodowego Festiwalu Filmów i Multimediów Niepokalanów 2001.

Udział w Komitecie Honorowym będzie dla posła wielkim wyróżnienie i zaszczytem. Poseł weźmie udział w uroczystym otwarciu festiwalu w dniu 14 maja br.

Pozostaję z wyrazami szacunku

Wichał Wawry
dyrektor Biura Poselskiego

 

Jan Rejczak
Poseł na Sejm RP

         Z radością pragnę podziękować za zaproszenie mnie na kolejną, już XVI edycje Międzynarodowego Festiwalu Filmów Katolickich Niepokalanów 2001. Jest to dla mnie honor i zaszczyt uczestniczyć w wydarzeniu, które w sposób właściwy dla potrzeb współczesnego odbiorcy przekazuje chrześcijańskie i humanistyczne wartości.

        Jestem przekonany, że ogromny splendor, jaki towarzyszy Festiwalowi jest zasługą uczestniczących w nim Gości - Artystów. Jednak ważne jest, aby pamiętać tez o organizatorach, bez których całe przedsięwzięcie nie mogłoby się odbyć.
Raz jeszcze dziękuję za zaproszenie, życzę wszystkim uczestnikom wielu niezapomnianych doznań estetycznych, a obcowanie ze sztuką niech sprawi, że pomnoży się dobro i będziemy lepszymi Ludźmi.

                                                                                                        Z wyrazami szacunku

                                                                                                                Jan Rejczak

Szanowni Państwo!

 Miło mi w imieniu Telewizji Polskiej S.A. po raz szesnasty uczestniczyć w Komitecie Honorowym  Międzynarodowego Katolickiego Festiwalu Filmów i Multimediów w Niepokalanowie. 

O dużej randze Festiwalu świadczy jego dynamiczny rozwój. Biorąc swój początek  od skromnych przeglądów Festiwal stał się dzisiaj imprezą międzynarodową  o dużym zasięgu, wykraczającym poza kontynent europejski. Jego twórcy konsekwentnie przekazują najważniejsze dla człowieka wartości takie jak: dobro, mądrość i pokój. O dynamizmie Festiwalu świadczy choćby rozszerzona ilość kategorii konkursowych o programy multimedialne, strony internetowe, czy szerokie otwarcie na twórczość amatorską.  

Telewizja Polska od początku jest obecna na Festiwalu w Niepokalanowie. Jako instytucja medialna stanowiąca wartość ogólnospołeczną TVP bardzo chętnie wspiera i patronuje dziełom służącym budowaniu człowieka, promującym postawę, która odpowiada jego godności.  Telewizja Polska jest obecna podczas festiwalu również jako producent bardzo wielu programów inspirowanych wartościami chrześcijańskimi, nie tylko w znaczeniu ściśle religijnym, ale także ogólnoludzkim. Życzę wszystkim uczestnikom Festiwalu głębokich i wzruszających przeżyć artystycznych, a organizatorom wielu udanych kolejnych edycji Festiwalu.

                                                      Z poważaniem
   
                                                                                                       Robert Kwiatkowski

                                                              Prezes Zarządu  Telewizji Polskiej S.A.


Prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska

 Szanowny Panie Dyrektorze!

Serdecznie dziękuję za zaproszenie do grona Komitetu Honorowego XVI Miedzynarodowego Katolickiego Festiwalu Filmów i Multimediów Niepokalanów 2001

Z satysfakcja przyjmuje to zaszczytne wyróżnienie w imieniu  Stowarzyszenia Wspólnota Polska oraz własnym.
Jednocześnie chciałem z przyjemnością Pana poinformować, że Zarząd Krajowy Stowarzyszenia Wspólnota Polska przeznaczył kwotę 3.000 zł  dla nagrodzonego filmu o tematyce dotyczącej Polonii lub kościołów na Wschodzie.

Życząc Panu oraz wszystkim osobom zaangażowanym w organizacje Festiwalu satysfakcji z efektów przygotowań, a publiczności pełnych wzruszeń wrażeń.

 

Łączę wyrazy szacunku     

Prof. Andrzej Stelmachowski    Prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska