XVI MIĘDZYNARODOWY KATOLICKI   FESTIWAL FILMÓW I MULTIMEDIÓW NIEPOKALANÓW 2001

W kategorii programów radiowych

GRAND PRIX Festiwalu otrzymuje:

Sylwester Woroniecki
Za radiow
ą adaptację tekstu ks. Henryka Romaniuk „Połów na głębinie – Apokryf Kołobrzeski" (nr. Kat. 16R32 Producent: Szport Radio Sylwester Woroniecki dla Radia Koszalin

Pierwsz
ą nagrodę otrzymują
Alicja Maciejowska i Szczęsna Milli
Za program – „Z my
ślą o wiecznym a codziennym chlebie” Producent: Program 1 Polskiego Radia Warszawa

Drug
ą nagrodę otrzymuje
siostra Maggie Kennedy za program
„Stations of the Cross – Stacje Drogi Krzyżowej” Producent: Lwanga Communications – Mombasa Kenia

Trzecia nagrodę otrzymują ex equo
-
Czesława Borowik
za program „Melodie Duszy" Producent – Radio Lublin S.A. oraz

- Katarzyna Bodych

Za program „61 rocznica koronacji Figura Matki Bożej Jazłowieckiej: Producent Radio Niepokalanów

W kategorii nagrań muzycznych

Wyróżnienia otrzymują:

- Tadeusz Trojanowski
za utwór Modlitwa Jubileuszowa do s
łów Ojca Świętego Jana Pawła II 
W wykonaniu Bia
łostockiego Chóru Kameralnego Cantica Cantamus Orkiestry Filharmonii Białostockiej Dyrygent Violetta Bielecka

- Ewa Błoch
za p
łytę „Mędrcy Świata” Producent Agencja Muzyczna Cecylia Warszawa

- Dominic Young 
Za p
łytę "Chinese Wonders at Christmas" Producent: Diocesen Audiovisual Centre – Hong – Kong

 W kategorii programów multimedialnych
Ojciec Don Doll za CD ROM „Vision Quest – Men, Women and Sacred Sites of the Sioux Nation Producent MAGIS PRODUCTIONS USA

W kategorii stron internetowych
wyróżnienia otrzymują 

- The Marian Library/International Marian Research Institute
Dayton USA strone zg
łosił Michael Duricy 
www.udayton.edu/mary

- MAGIS PRODUCTIONS
stron
ę zgłosił Ojciec Don Doll Jezuita USA
magis.creighton.edu

- Serwis Internetowy Sióstr Niepokalanek
http://www.niepokalanki.pl