KOMUNIKAT JURY XVI MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU FILMÓW KATOLICKICH I MULTIMEDIÓW „NIEPOKALANÓW ’2001”

ANNOUNCEMENT OF THE JURY OF THE 13 TH INTERNATIONAL CATHOLIC FILM FESTIVAL AND MULTIMEDIA „NIEPOKALANÓW ’2001”

        W dniach od 14 do 19 maja 2001 roku, odbył się pod osobistym patronatem Jego Eminencji Kardynała Józefa Glempa, Prymasa Polski, oraz Komitetu Honorowego kolejny, XVI Międzynarodowy Katolicki Festiwal Filmów i Multimediów "Niepokalanów 2001".Miejscem Festiwalu był Ośrodek Formacyjny Rycerstwa Niepokalanej Niepokalanów-Lasek, poświęcony przez św. Maksymiliana Kolbe. Festiwal miał jak co roku również formę rekolekcji dla twórców i uczestników Festiwalu.
          
Na Festiwal nadesłano filmy z 15 krajów: Australia, Białoruś, Chiny Hong-Kong, Haiti, Indie, Polska, Madagaskar, Litwa, Kanada, Kenia, Francja, Republika Czeska, Rosja, USA, Włochy. Zgłoszono łącznie 162 filmów, w tym: 2 filmy fabularne, 108 dokumentalnych, 29 programów telewizyjnych i katechetycznych oraz 23 filmy amatorskie. Do oceny Jury, w przeglądzie konkursowym przedstawiono 59 filmów o łącznym czasie projekcji, 32 godzin i 5 min., w tym: 2 filmy fabularne, 44 filmy dokumentalne, 6 programów telewizyjnych i katechetycznych oraz 7 filmów amatorskich.
Jury XVI Międzynarodowego Katolickiego Festiwalu Filmów i Multimediów "Niepokalanów 2001" obradowało w składzie:
- Jan Szafraniec - przewodniczący Jury

Romuald Lech Wierzbicki, reżyser filmowy - sekretarz Jury
Andrzej Januszewski – wiceprezes Katolickiego Stowarzyszenia Filmowego
Fr. Pierre Belanger, SJ – Secretarz Generalny UNDA [International Catholic Association for Radio and Television], przewodniczący Miedzynarodowego Jury OCIC-UNDA
Nick Goryachkin - reżyser filmowy, Rosja
Jerzy Klechta - reżyser filmowy
Izabela Drobotowicz-Orkisz - aktorka i reżyser filmowy
Elżbieta Konderak - reżyser filmowy i redaktor naczelny miesięcznika „LIST”

To już XVI Festiwal, a zarazem pierwszy w nowym stuleciu i w nowym tysiąclecie. Stąd zasadnym wydaje się pytanie co my zwyczajni odbiorcy, a także decydenci audiowizualni i kinowi zrobimy z tym artystycznym dorobkiem w trzecim tysiącleciu. Czy za naszą sprawą rozejdzie się on po polskich i światowych drogach czy tez wraz z zakończeniem festiwalu zakończy swój żywot.
Jury XVI Międzynarodowego Katolickiego Festiwalu Filmów i Multimediów "Niepokalanów 2001" przyznało następujące nagrody:
GRAND PRIX
„Kocham Chrystusa” – reż. Kinga Dębska
prod. Agencja Filmowa
za ukazanie niepowtarzalnego świadectwa wiary zrodzonej w kajdanach zniewolenia i nieprawości, za przybliżenie niepowtarzalnego świadectwa miłości do Chrystusa zrodzonego na dnie ludzkiego cierpienia, za filmową propozycję osobowego wzorca – tak bardzo potrzebnego innym, zwłaszcza ludziom młodym, którzy w poszukiwaniu własnej tożsamości pogubili proste ścieżki i błądzą po krętych drogach. Gorącą wiarę, miłość do Chrystusa i prostą drogę życia - odnajdujemy w filmie: „Kocham Chrystusa”.

FILM FABULARNY
I nagroda – „Prymas-trzy lata z tysiąca” – reż. Teresa Kotlarczyk
prod. M.T. ART. Sp. z o.o. Marian Terlecki

za dzieło artystyczne: reżyserskie i operatorskie. Za sugestywność i rzadko spotykaną oszczędność środków aktorskich sprzyjających ukazaniu głębi duszy ludzkiej samym tylko spojrzeniem. Jury pragnie podkreślić wartość podjęcia tak trudnego tematu i przybliżenia Polsce i światu osoby Prymasa Tysiąclecia.

II i III nagrody nie przyznano.

FILM DOKUMENTALNY

I nagroda„Niepotrzebny świadek”, reż. Anna Teresa Pietraszek, prod. TVP S.A., Warszawa
za wrażliwe ukazanie postaci ks. prałata Zdzisława Peszkowskiego, człowieka o wielkim szlachectwie duszy. Ten strażnik dziedzictwa Golgoty Wschodu na co dzień wypełnia swoje kapłaństwo miłosierdziem dla zmarłych i żywych. Jest być może ewangelicznym ziarnem, które musi obumrzeć, aby wydać owoc. Film jest dojmującym przypomnieniem, że bez pełnej prawdy o sobie każdy naród traci tożsamość.

Jury przyznało dwie równorzędne drugie nagrody:

II nagroda – „Drogi mojego życia – Stanisław Jasiński” – reż. Henryk Bartul  Prod. Group 44, Kanada
za: ukazanie historii i życia polskiej emigracji w Kanadzie, jej wielopokoleniowego przywiązania do Ojczyzny, języka i chrześcijańskich wartości. Przejmujące świadectwo zachowania polskości jest szczególnym „memento” dla współczesnych Polek i Polaków mieszkających w kraju i za granicą. za poetyckie ukazanie losu i osobowości Stana Jasińskiego – obywatela Kanady, człowieka żyjącego w zgodzie z wartościami chrześcijańskimi i nie poddającego się konformizmowi. Jury podkreśla świetną pracę operatorską.

II nagroda - „Droga do....” – reż. Bogusław Dąbrowa – Kostka, prod. TVP S.A.
za ukazanie tragicznych losów inteligencji polskiej na przykładzie biografii profesora Zdzisława Stahla, przedwojennego posła, uczestnika obrony Lwowa, na emigracji w Londynie zajmującego się dokumentowaniem zbrodni katyńskiej, jednego z nieprzejednanych wobec komunistycznego kłamstwa i hipokryzji Zachodu.

Jury przyznało dwie równorzędne trzecie nagrody:
III nagroda – „Musieli Zwyciężyć” – reż. Alina Czerniakowska  prod. TVP S.A., Warszawa 
Nie było innej alternatywy. – „Musieli zwyciężyć”-. Z imieniem Boga w pieśni i w sercu poszli.... i stał się cud nad Wisłą - ochronili Ojczyznę, Europę i Świat. Nagroda za udaną, bogatą, kompozycję archiwalnej dokumentacji z tych tragicznych, a jednak zwycięskich dni. 

III nagroda – „Książę” – reż. Ks. Andrzej Baczyński, Tadeusz Szyma, prod. TVP S.A., Kraków
za przybliżenie osoby księcia Adama Kardynała Sapiehy i jego roli jaką odegrał w najtrudniejszym okresie dla Ojczyzny. Na szczególną uwagę zasługuje wyczerpująca dokumentacja. W filmie zamieszczono wywiad z Ojcem Świętym Janem Pawłem II jak też osobiste świadectwa osób związanych z Niezłomnym Księciem.

PROGRAMY TELEWIZYJNE I KATECHETYCZNE

I nagroda – „Watykan Jana Pawła II” - seria 10 filmów, reż. Paweł Pitera  prod. TV Promotion Group, Poznań
za popularyzację wiedzy o historii i teraźniejszości Państwa Watykan. Za interesujące ukazanie działalności dyplomatycznej zasobów kultury materialnej oraz rytmu życia codziennego tego najmniejszego państwa na świecie.

II nagroda – „Sestry v akci”, reż. O. Leos Ryska SDB, prod. Studio Telepace, Czechy
Za ukazanie złożonych losów Kościoła w Czechach na przekładzie Zgromadzenia SS. Salezjanek. Szczególnie cenne jest przesłanie o pokornym przyjęciu przez część kandydatek błogosławieństwa niespełnienia i stania się ewangelicznym ziarnem, które musi obumrzeć, aby wydało plon.

Jury przyznało dwie równorzędne trzecie nagrody: 

III nagroda – „Lednica” – reż. Jacek Komorowski   prod. Focus Producers Co Ltd,
za ciekawy reportaż symbolicznego przejścia młodzieży w Trzecie Tysiąclecie. W okolicach Lednicy tysiąc lat temu Mieszko I przyjął chrzest łącząc w ten sposób nasz naród w przymierzu z Bogiem. Uczestnicy przechodząc przez symboliczną bramę przypomnieli jego gest.

III nagroda - „Benami”, reż. Juozas Sabolius  prod. Lietuvos Nacionalinis Radijas ir Televizija, Litwa
za wrażliwe ukazanie istoty zakonnego powołania, jego znaczenia we współczesnym świecie oraz pogłębiony przekaz historii zakonu św. Franciszka.

W KATEGORII FILMÓW AMATORSKICH

I nagroda – „Famadihana” – reż. o. Henryk Marciniak OMI 
Prod. Centrum Audiowizualne OMIFILM, Madagaskar, 2000
Za przybliżenie malgaskiego rytuału pogrzebowego – famidihany – czyli obyczaju przewijania zmarłych, pozostającego w prostej relacji z kultem przodków i okazywania szacunku dla starszych.

II nagroda – „Pielgrzymka na Jasną Górę”reż. Eugeniusz Jachym, prod. Eugeniusz Jachym, Łodygowice, 2000
Za pełną garść refleksji z Pielgrzymki Jubileuszowej na Jasną Górę w roku 2000.

III nagroda – „Stróżowie poranka”, reż. Małgorzata Jurgowiak, prod. Małgorzata Jurgowiak, Śrem, 2001
Zarejestrowana opowieść o uczestnikach XVI Światowego Dnia Młodzieży w Rzymie z rejestracją klimatu radości młodzieżowych wspólnot i stowarzyszeń parafialnych.

NAGRODY SPECJALNE

Nagroda Specjalna OCIC-UNDA
OCIC – Międzynarodowa Organizacja Katolicka Filmu i Audiowizji i UNDA Międzynarodowe Katolickie Stowarzyszenie Radia i Telewizji
Dwie międzynarodowe organizacje katolickie na rzecz mediów OCIC i Unda, które połączą się tego roku tworząc Światową Organizację Katolicką Środków Masowego Przekazu o nazwie SIGNIS, pragną nagrodzić

 „Prymas-trzy lata z tysiąca” – reż. Teresa Kotlarczyk  prod. M.T. ART. Sp. z o.o. Marian Terlecki
      
Nagroda Specjalną nagrodę organizacji OCIC – Unda Międzynarodowego Festiwalu Filmów Katolickich Niepokalanów 2001, otrzymuje niezwykły film “Prymas – trzy lata z tysiąca” znakomicie zrealizowany, wyreżyserowany i z interesującymi kreacjami aktorskimi. Film ukazuje nie tylko niezwykłą siłę człowieka, ale i moc miłości chrześcijańskiej – nawet umiłowanie wroga – która może zmienić świat na lepsze.
„Prymas – trzy lata z tysiąca” Prod. M.T. Art. 
The OCIC-Unda Special Award for the 2001 Niepokalanov Festival is given to a great film:

From M.T. Art: Prymas (The Primate). 
High quality production, first class direction, convincing acting. The drama does not only show the strength of a man facing adversity, But the strength of Christian love – even the love of the enemy – that, in time, Can change the world for the better. 

Wyróżnienie 
Dwie międzynarodowe organizacje katolickie na rzecz mediów OCIC i Unda, które połączą się tego roku tworząc Światową Organizację Katolicką Środków Masowego Przekazu o nazwie SIGNIS, pragną wyróżnić niezwykle wartościowy film „The Teacher” („Nauczyciel”), który pomaga wyznawcom różnych religii – zrozumieć się, wzajemnie szanować i kochać.
„The Teacher” („Nauczyciel”)
Film produkcji australijskiej, z udziałem Dalai Lamy  Albert Street Productions, Melbourne

Mention
The two international Catholic associations for the media, OCIC and Unda, that will be unified later this year in a new World Catholic Association for Communication called SIGNIS,
want to mention the great human quality of a program the helps believers of all faiths to understand, respect and love each other: an Australian production, with the Dalai Lama: 
The Teacher
, from Albert Street Productions, Melbourne.

Nagroda miesięcznika „LIST” 
dla Grzegorza Tomczaka, autora filmu
„Ziemia podwójnie obiecana”

za opisanie złożonego kontekstu religijnego w jakim żyją na co dzień mieszkańcy Ziemi Świętej. Oczekując wizyty Papieża a potem przeżywając tę wizytę wyznawcy trzech wielkich religii monoteistycznych opowiadają o swojej wierze, o tragediach jakie przeżywają i o swoim codziennym życiu. Film pokazuje jak trudna była jubileuszowa pielgrzymka Jana Pawła II do Ziemi Świętej i jak często przypominała przejście przez pole minowe.

Nagroda kwartalnika „Christianitas”
dla Aliny Czerniakowskiej, autora filmu „Musieli zwyciężyć

Nagroda Prezydenta Miasta Białegostoku Pana Ryszarda Tura
Dla Beaty Hyży - Człopińskiej , reżysera filmu pt. ”Doktor z Hajnówki” prod. TVP S.A., Białystok
Lekarz z powołania. Astronom – samouk z zamiłowania. Odmawia objęcia katedry astronomii we Lwowie, by nieść pomoc mieszkańcom Hajnówki. Wielka postać w małej miejscowości.

Nagroda Marszałka Województwa Podlaskiego 
dla Marty Pawłowskiej i Tomasza Kuca
za film 
„Zadziwieni radością” prod. TVP S.A., Białystok 
za ukazanie postawy ekumenicznej młodych ludzi zgromadzonych w Warszawie na Europejskim Spotkaniu Młodych zorganizowanych przez wspólnotę Taize. 

Nagroda Rycerstwa Niepokalanej
„Niespokojna dusza” – reż. Dorota Gorska, prod. TV Niepokalanów, Niepokalanów
za ukazanie życia i niezwykłej, charyzmatycznej działalności misyjnej brata Zenona Żebrowskiego (+ 1982), współtowarzysza wyprawy misyjnej św. Maksymiliana Kolbego na Daleki Wschód, opiekuna biednych, zwłaszcza dzieci osieroconych po wybuchu bomby atomowej w Nagasaki; najbardziej znanego misjonarza europejskiego w Japonii w ostatnich czasach, bohatera Japonii, kandydata na ołtarze. Świetny materiał dla misjologów i przykład dla misjonarzy.

Na tym protokół zakończono i podpisano. Niepokalanów 19 maja 2001 roku.

Jan Szafraniec, o. Pierre Belanger  Izabela Drobotowicz – Orkisz Romuald Lech Wierzbicki  Nick Goryachkin 
Elżbieta Konderak  Jerzy Klechta  Andrzej Januszewski