XVI  MIĘDZYNARODOWY  KATOLICKI  FESTIWAL  FILMÓW  I  MULTIMEDIÓW  NIEPOKALANÓW 2001
14-19 maja 2001 rok
FORMULARZ  ZGŁOSZENIA  do 15 lutego 2001

ul. Barska 2;  02-315 Warszawa, POLSKA
tel. (+48-22) 8234489; (+48-22) 6687108
 Internet: www.warszawa.org.pl/niepokalanow 
e-mail: gutowski@waw.pdi.net
NIP: 522-10-04-022

 Zgłaszam:

A/ film fabularny.........................

B/ film dokumentalny........................

C/ program telewizyjny lub katechetyczny.......................

D/ film amatorski..........................

E/ program radiowy.............................

F/ nagranie muzyczne..................................

G/ program multimedialny na CD-ROM..............................

H/ strona internetowa...........................

Tytuł oryginału..................................................

Tytuł angielski...............................................................................

Tytuł polski .........................................................................................................

Reżyser ..........................................................................................

Adres......................................................................................................

Telefon...............................................................................

Fax.......................................................................................

Email.........................................................................

Scenarzysta................................................

Producent.........................................................................

Dystrybucja..............................................................................

Zdjęcia.....................................................................

Montaż..............................................................

Muzyka.....................................................................

Główni aktorzy...............................................................

Kraj i rok produkcji.............................................................

Język - oryginału. dubbingu, napisów listy dialogowej.................................................................

Parametry techniczne- 16mm, 35mm, Betacam, SVHS, Umatic, Hi8, VHS............................

Czas projekcji...............................................................................

Film kolorowy, czarno-biały.....................................................................

Miejsce i data premiery......................................................................................

Festiwale, nagrody, wyróżnienia.......................................................................................

Krótka treść filmu
 ......................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

Nota biograficzna reżysera

......................................................................................................................................................
.
.......................................................................................................................................................

Prosimy przesłać pocztą kasetę przeglądową VHS (pozostaje w archiwum Festiwalu), listę dialogowa po polsku i angielsku (ew. pokryć koszty tłumaczenia w przypadku nominacji filmu do projekcji konkursowych w Niepokalanowie, materiały promocyjne (zdjęcia, plakaty, foldery itp).

Dodatkowe informacje znajdują się na Serwerze Warszawy www.warszawa.org.pl/niepokalanow

Informacje na temat nominacji i szczegółowego programu Festiwalu Niepokalanów 2001 prześlemy w kwietniu.