FOTOREPORTAŻ Z UROCZYSTOŚCI OTWARCIA 
XVI MIĘDZYNARODOWEGO KATOLICKIEGO FESTIWALU 
FILMÓW I MULTIMEDIÓW NIEPOKALANÓW 2001
Niepokalanów - Lasek 14 maja 2001 r.

Uczestnicy Festiwalu w Kaplicy w Ośrodku Niepokalanów - Lasek,  m.in. red. Jerzy Klechta i Danuta Stachyra - kierownik Biura Festiwalu. Inauguracyjna msza św. i codzienne eucharystie są jednymi z najważniejszych wydarzeń tego Festiwalu - mówił ojciec Stanisław Piętka w homilii. Obok - o. Jacek Suhak - prezes TV Niepokalanów..
Dyr. Marek Fergiński, reprezentant Starosty Powiatu Sochaczewskiego wśród członków Jury, Izabeli Drobotowicz-Orkisz, Elzbiety Konderak i Jana Szafranca. O wizji Festiwali w nowym Tysiącleciu, o przeglądzie filmów polonijnych i wykorzystaniu internetu mówi dyrektor Festiwalu - Zygmunt Gutowski. 
Uczestnicy Festiwalu, autorzy filmów i członkowie Jury. Senator, b. członek Krajowej Rady RTV -  Jan Szafraniec już od kilku lat przewodniczy Jury.
Sekretarz Jury - Romuald Wierzbicki i prezes TV Niepokalanów słuchają wystąpienia reprezentanta Starosty, Marka Fergińskiego oraz prezentacji programu Festiwalu dokonywanej przez wicedyrektora Festiwalu Andrzeja Januszewskiego.
Barbara Słomczewska z Komitetu Kinematografii, obok dyrektor Festiwalu, Maria Jędrzejewska z Komisji Selekcyjnej i Ojciec Stanisław oraz Izabela Drobotowicz - Orkisz, członek Jury.
Prezentacja członków Jury: od prawej Izabela Drobotowicz-Orkisz, Elżbieta Konderak, Romuald Wierzbicki, Jan Szafraniec i Jan Klechta. Przedstawia wicedyrektor Festiwalu - Andrzej Januszewski.
 
     Uroczyste Otwarcie Festiwalu w obecności 5 ekip telewizyjnych:  TVP SA (Panorama, Teleexpress, 2 ekipy WOT (Kuriera oraz ekipa Redakcji prowadzonej przez ks. Wiesława Niewęgłowskiego) i Telewizji Niepokalanów. Byli również obecni przedstawiciele Radia Niepokalanów. Prezes RiTV Niepokalanów - Jacek Suhak potwierdził zainteresowanie Festiwalem ze strony tej telewizji i Telewizji Puls oraz możliwosć większego zaangażowania się w przyszłości w organizację Festiwalu. Dyrektor Festiwalu Zygmunt Gutowski mówił o konieczności wykorzystania doświadczeń tego unikalnego w świecie Festiwalu i podkreślił rolę wspomagających festiwal ministerstw i instytucji z kraju i zagranicy. Gospodarz miejsca - prezes narodowy Stowarzyszenia Rycerstwo Niepokalanej - o Stanisław Piętka, otwierając oficjalnie Festiwal stwierdził, że ponieważ jest to pierwszy festiwal w nowy  tysiącleciu, należy - nie zapominając roli tej imprezy jako pogłebiającego formacje duchową spotkania twórców - jeszcze z większym, nowym zapałem przygotowywać kolejne Festiwale, by przynosiły owoc w postaci wartościowych dzieł..