fest2004.gif (8558 bytes)

poland.gif (406 bytes)   uk.gif (1732 bytes)

Międzynarodowy Katolicki Festiwal  Filmów i Multimediów
The International Catholic Film and Multimedia Festival  Niepokalanów 
ul. Barska 2;  02-315 Warszawa, POLSKA 
tel/fax. (+48-22) 823-44-89; 
  www.warszawa.mazowsze.pl/niepokalanow ;  
e-mail:  
abjanuszewski@mojabochnia.pl              ksf@warszawa.mazowsze.pl ;   
Konto Bankowe: Katolickie Stowarzyszenie Filmowe
BHP SA Oddział w Warszawie, ul. Nowogrodzka 50
nr 49 1060 0076 0000 4010 4020 3569 z dopiskiem festiwal 
Katolickie Stowarzyszenie Filmowe      www.warszawa.org.pl/ksf

  XXI Festiwal Niepokalanów 2006 w dniach  17 - 21 maja 2006 r  

<
Formularz Zgłoszenia Prac
Zgłoszenie osobistego udziału
Regulamin
Projekcje konkursowe
Nadesłane filmy i programy telewizyjne>>>
Nadesłane programy radiowe>>>
 Niepokalanów 2006
Niepokalanów 2005 
Niepokalanow 2004
Niepokalanow 2003
Niepokalanów 2002
Niepokalanów 2001
Niepokalanów 2000
 
POLONIJNTY FESTIWAL MULTIMEDIALNY
 
/Katolickie Stowarzyszenie Filmowe/SIGNIS -www.signis.net
Relacja internetowa z   Festiwalu Niepokalanów 2001 oraz niektóre filmy
(wp.pl - streaming)
Film Jezus w 140 językach światawww.jesusfilm.org/languages/index.html 
 
================================================== 
Strona Główna Festiwal Niepokalanów >>>

Grand Prix Festiwalu Niepokalanów 2006
Quella parte di anima chiamat corpo: Il Calvario di Karol Wojtyla - Cząstka duszy zwana Ciałem: Kalwaria Papieża Jana Pawła II
w reżyserii Stefano Rizzelli, RAI Włochy
Pokaz Grand Prix Festiwalu w Warszawie
odbył się 23 maja br podczas otwarcia Polonijnego Festiwalu Multimedialnego w Galerii Państwa Porczyńskich>>>


Rozmiar: 369226 bajtów    Rozmiar: 456454 bajtów
Zakończenie XXI Międzynarodowego Katolickiego Festiwalu Filmów i Multimediów Niepokalanów2006
- werdykt Jury Filmowe >>>
 

-werdykt Jury Radiowe >>>

- werdykt Jury Multimedia >>>
Rozmiar: 585357 bajtów    Rozmiar: 561860 bajtów
Wręczono Nagrody im. Juliana Kulentego
"Multimedia w służbie Ewangelii 2006"
dla Madzi Buczek i ks. Zdzisława Peszkowskiego 


Nagrody wręczali m.in. w imieniu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji - minster Witold Kołodziejski oraz Gwardian Niepokalanowa - o. Stanisław Piętka, przewodniczšcy Jury - senator Jan Szafraniec (filmy) i Michał Kulenty (radio) oraz dyrektor Festiwalu - Andrzej januszewski i wicedyrektor - Danuta Stachyra

Rozmiar: 46440 bajtów    Rozmiar: 400756 bajtów
Nagrodę Signis otrzymał Piotr Zarębski
za film "Chaco ...na bezdrożach tożsamości"
Jury Signis : Natalia Kandudina (Rosja), Armen Gasparyan (Armeni), Aleksandr Tarasewicz (Białoruś) i Zygmunt Gutowski (Polska)
***
Rozmiar: 668072 bajtów    Rozmiar: 102209 bajtów    Rozmiar: 432976 bajtów  
Rozmiar: 816498 bajtów    Rozmiar: 824470 bajtów     Rozmiar: 1553096 bajtów
Rozmiar: 529483 bajtów    Rozmiar: 554906 bajtów   Rozmiar: 722218 bajtów Rozmiar: 731364 bajtów    Rozmiar: 938812 bajtów   Rozmiar: 529099 bajtów   
Międzynarodowe Jury Festiwalu - Jan Szafraniec - przewodniczący, Antoni Zięba - wiceprzewodniczący (film), Michał Kulenty (radio), Armen Gasparyan - Armenia), Natalia Kandudina (Rosja), ks. Alexander Tarasewicz (Białoruś), ks. Rafał Ostrowski, Maria Jędrzejewska, Lidia Nowicka, Iwona Romanowska, Krystyna Mioduchowska - Dziob, Mirosław Utta. Janusz Zakrzeński.,

PROGRAM FESTIWALU NIEPOKALANÓW 2006 >>>

List Marszałka Sejmu RP
" Z prwadziwą radością przyjąłem wiadomość o otwrciu XXI Międzynarodowwego Katolickiego Festiwalu Filmów i Multimedió w Niepokalanowie. Serdecznie dziękuje za zaproszenie. Pragnę podkreślić. że niepokalanów w czasie tych festiwalowych dni staje się miedzynarodowym centrumpromocji kultury inspirowanej Ewangelią, tak róznej od wszechobecnej kultury śmierci i przemocy. Dlatego cieszę sięogr\omnie, że Festiwal stale się rozwija i gromadzi coraz więckszą liczbe twóców, często z bardzo odległych zakątków świata. Chciałbym tą drogą pozdrowić organikzatorów i uczestników, a także życzyć wszystkim wielu przeżyć duchowych oraz artystycznych. Łączę wyrazy szacunku /-/ Marek Jurek

Konferencja Prasowa
Rozmiar: 72526 bajtów    Rozmiar: 75866 bajtów
W Muzeum Kolekcji Jana Pawła II - Galerii Porczyńskich, pl. Bankowy 1 w Warszawie

W czasie Konferencji Prasowej w dniu 12 maja br senator Jan Szafraniec, przewodniczący Jury Festiwalu prezentował historię Festiwalu,  reżyser Anna Pietraszek proponowała dyskusję o potrzebie produkcji i promocji wartościowych filmów, w tym dzieł festiwalowych.
Andrzej Bogusław Januszewski, dyrektor Festiwalu oraz Danuta Stachyra, wiceprezes KSF i Ryszard Nowaczewski ogłosili szczegółowe wyniki prac Komisji Selekcyjnej i program Festiwalu Niepokalanów 2006. Konferencję uświetnił koncert Warszawskiego Chóru Polonia im. Jana Paderewskiego, którą dyrygował Wiesław Jeleń.
Zakończenie Festiwalu nastąpi w niedzielę 21 maja br w Niepokalanowie o godz. 13.oo, zaś we wtorek 23 maja br o godz. 17.oo w Muzeum Kolekcji Jana Pawła II Fundacji Porczyńskich - podczas Uroczystości Otwarcie Polonijnego Festiwalu Multimedialnego (wstęp wolny)zaprezentowany zostanie film nagrodzony Grand Prix Festiwalu Niepokalanów 2006.

****
Wyniki prac Komisji Selekcyjnej Festiwalu Niepokalanów 2006
i planowane terminy filmowych projekcji konkursowych

26 nominowanych filmów i programów tv >>> 
oraz 4 zakwalifikowane do przeglądu informacyjnego
Nadesłane filmy i programy tv >>>

25 nominowanych programów radiowych >>>
Nadesłane programy radiowe >>>

Komunikat Komitetu Organizacyjnego – kwiecień 2006
Trwają przygotowania do XXI Międzynarodowego Katolickiego Festiwalu Filmów i Multimediów "Niepokalanów 2006". Festiwal odbędzie się w Niepokalanowie w dniach od 17 do 21 maja 2006 roku.
Uroczyste otwarcie Festiwalu nastąpi we wtorek 17 maja 2006 roku. Rozpocznie go Msza św. w Bazylice Niepokalanowskiej o godz. 10.00. Druga część uroczystego otwarcia Festiwalu oraz prezentacje konkursowe w dniach od 17 do 20 maja będą odbywać się w Sali Św. Bonawentury. W pozostałe dni Festiwalu Msze św., będą odprawiane. o godz. 12.00 w Kaplicy Św. Maksymiliana.. Uroczyste zakończenie Festiwalu, odbędzie się w niedzielę 21 maja 2006 roku a rozpocznie je Msza św. w Bazylice Niepokalanowskiej o godz. 13.00. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w Sali Św. Bonawentury. Mottem Festiwalu "Niepokalanów 2006" są słowa“Nie lękajcie się być świętymi!”(Jan Paweł II, Stary Sącz,1999)“Nie pozwólcie, aby w waszych sercach, w sercach ojców i matek, synów i córek zagasło światło Jego świętości. Niech blask tego światła kształtuje przyszłe pokolenia świętych, na chwałę imienia Bożego! Bracia i siostry, nie lękajcie się chcieć świętości! Nie lękajcie się być świętymi! Uczyńcie kończący się wiek i nowe tysiąclecie erą ludzi świętych!” Osobisty patronat nad Festiwalem od 1993 roku sprawuje Kardynał Józef Glemp Prymas Polski. Organizatorami Festiwalu są Katolickie Stowarzyszenie Filmowe im. św. Maksymiliana Marii Kolbego i Klasztor Ojców Franciszkanów – Niepokalanów. Festiwal "Niepokalanów" organizowany jest od 1986 roku i rozwinął się z festiwalu filmowego o zasięgu krajowym do multimedialnego festiwalu międzynarodowego, jest jedynym w świecie, katolickim festiwalem oceniającym dzieła w kategoriach filmowych, radiowych i multimedialnych. W ciągu 20 lat istnienia Festiwalu zaprezentowano ponad 2400 filmów z 53 krajów
ze wszystkich części świata i około 300 programów radiowych przez osiem lat istnienia konkursów w tej dziedzinie. Prezentowane na Festiwalu dzieła przekazują prawdę, dobro, piękno i ewangeliczną miłość, pokazują godziwe życie, podtrzymują nadzieję, przybliżają ku Bogu. Na XXI Festiwal zgłoszono w kategoriach filmowych 114 filmów i programów o łącznym czasie trwania 54 godziny, w kategoriach radiowych 74 audycje o łącznym czasie trwania 29 godzin,
a w kategoriach multimedialnych zgłoszono programów i 4 strony internetowe. W tym roku nadesłano dzieła, oprócz Polski z następujących krajów Australii, Białorusi, Czech, Indii, Indonezji, Kanady, Meksyku, Rosji, Słowacji, Ukrainy, USA, Węgier i Włoch. 13 filmów jest związanych z osobą Jana Pawła II, nadesłane zostały z Czech, Polski, Stanów Zjednoczonych i Włoch. Trwają przeglądy i przesłuchania nadesłanych dzieł. Ogłoszenie nominacji konkursowych
w kategoriach filmowych i radiowych nastąpi 4 maja 2006 roku, w pozostałych kategoriach nie jest przeprowadzana kwalifikacja selekcyjna. Zapraszamy do współpracy w organizacji Festiwalu wszystkich ludzi dobrej woli.
  Andrzej Bogusław Januszewski Dyrektor Festiwalu
List  Prymasa Polski do organizatorów Festiwalu Niepokalanów 2006
Dziękuję za Jubileuszowy Katalog Międzynarodowego Katolickiego Festiwalu Filmów i Multimediów w Niepokalanowie, ukazujący jego dwudziestoletnie dzieje. Jakże wiele dobra zrodziło sie w tym czasie, za które winniśmy dziękować Bogu. Szczególnie cieszy wzrost zainteresowania Festiwalem i udział twórców z tak odległych zakątków świata. Ufam, że z pomocą łaski Bożej i dzięki ludzkiej życzliwości, także tegoroczna edycja przyczyni się do popularyzacji twórczości filmowej, która czerpie inspiracje z Ewangelii i ukazuje życie człowieka
w perspektywie świętości i zbawienia.
Z serca błogosławię     - Józef Kardynał Glemp, Prymas Polski

***
List ks. arcybiskupa Stanisława Dziwisza - Metropolity Krakowskiego
Dziękuję za przysłany mi Jubileuszowy Katalog Międzynarodowego Katolickiego Festiwalu Fimów i Multimediów w Niepokalanowie wydany z okazji 20-lecia imprezy.
Dziekuję też za informacje o kolejnym, XI Festiwalu, który odbędzie się w dniach od 17 do 21 maja 2006 w Niepokalanowie.
Życzę Bożego błogosławieństwa Organizatorom i Wykonawcom. Serdecznie pozdrawiam.  s. Stanisław Dziwisz - Arcybiskup Metropolita

Życzenia, podziękowania za Katalog Jubileuszowy i błogosławieństwo dla organizatorów Festiwalu przesłał również
ks. biskup Piotr Libera - sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski

***
Polski film "Komornik" Feliksa Falka otrzymałnagrodę Signis na Festiwalu w Berlinie >>>
Główną nagrodę Złotego NIedziedzia otrzymałfilm "Grbavica" z Bośni >>>

III Kongres Ogólnopolski Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich>>> 

Rozmiar: 157338 bajtów   Rozmiar: 131336 bajtów

Tematyczny Kongres na temat Kultury odbył sie stycznia 2006 r .
Kongres otworzył biskup Bronisław Dembowski, ks. Adam Szulc - przewodniczący ORRK i Piotr Hoffman z Civitac Christiana. W dyskusji panelowej uczestniczyli dr Kazimierz Szałata - filozof, Izabela Drobotowicz-Orkisz - aktorka (recytująca także poezję Karola Wojtyły i myśli Papieża podczas koncertu Chóru Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej), ks. Jerzy Rasiak - twórca filmowy, Bronisław Pałys ze stowarzyszenia "Polest", Zbigniew Borowik z Instytutu Wydawniczego Pax, Włodzimierz Chrzanowski z Civitas Christiana oraz przedstawiciele ruchów i stowarzyszeń katolickich. Dyskusję prowadził piosenkarz Romasz Kamiński, który wstąpił także ze swoim zespołem muzycznym (m.in. słynne Anioły do mnie wysyła..). Poruszano sprawy duchowej inspiracji twóczości i ewangelizowania poprzez twóczości, promocji kultury chrześcijańskiej i przeciwstawienie sie kulturze śmierci i przemocy, obecności kultury w mediach oraz organizacji międzynarodowych imprez kulturalnych i promocji kultury polskiej zagranicą na przykładzie m.in. Międzynarodowego Katolickiego Festiwalu Filmów i Multimediów Niepokalanów. Zapraszamy do dalszej dyskusji na Forum Internetowymwww.kongresruchow.pl/kultura >>> !
Propozycje KSF w dziedzinie kultury i mediów >>> orazFotoreportaż z rozpoczęcia Kongresu >>>

Rozmiar: 173120 bajtów   Rozmiar: 118185 bajtów
***
Festiwal Magnificat 2006 na Białorusi
http://www.signis.by/html/by/mag-registr.htm  
***

KomunikatKOMUNIKAT  KOMITETU  ORGANIZACYJNEGO  FESTIWALU

Ogłoszenie wyników Komisji Selekcyjnej Festiwalu Niepokalanów 2006 nastąpi 
5 maja 2006 roku

Internetowe i Katolickie Telewizje   na świecie (linki)N

Telewizja Trwam www.radiomaryja.pl/trwam2.htm
TV Trwam na żywo (godz. 18-22):  mms://195.94.205.211/Trwam 
Akademicka Internetowa Telewizja Naukowa
http://www.atvn.pl/;
Telewizja Matki Angeliki (USA)
http://www.ewtn.org/;
http://www.catholictv.com/;
www.bctvweb.catholictv.org
http://www.crtn.org/
http://www.cctn.org/
realfaithtv.com
http://www.redevida.com.br/
http://www.ctnba.org/

  maksymilian.jpg (77121 bytes)
  Grand Prix   
  FORUM

CHAT

Katolickie Stowarzyszenie Filmowe
SIGNIS POLSKA

O Festiwalu Niepokalanów 2006 informowały: m.in. w Radio Niepokalanów, w Radio V0X FM,  Telewizyjny Kurier Warszawski i Kurier Mazowiecki, w "Panoram" TV Program 2,
 KAI oraz Telewizja TRWAM

 POLECAMY:
linki www

www.futuro.pl

Administrator - Fundacja Polska-Europa-Polonia - Edukacja 2000 KSF. e-mail: ksf@warszawa.mazowsze >>>
Wszelkie prawa zastrzeżone.
stat4u