XXVI  Międzynarodowy Katolicki Festiwal Filmów i Multimediów

27th International Catholic Film and Multimedia Festival

 

 

9 – 13 maja 2012

  between the 9th and the 13th of May, 2012

 

 

                  „ Św. Maksymilian – prekursorem  ery cyfrowej w przepowiadaniu”. 

 

 

Program

 

 

 

Spis treści / Contents

 

               

 

Wstęp /   Introduction     

                                                              

Komitet Honorowy  /   Honorary Committee

 

Jury Festiwalu /   Jury of the Festival

 

Komitet Organizacyjny  /   Organizing Committee

 

Sponsorzy Festiwalu   /   Sponsors of Festival  

                                              

Nagrody im. Juliana Kulentego  /    The Julian Kulenty Prize

 

Program Festiwalu /   Festival Program

( prezentacje filmów nominowanych do nagród regulaminowych)

 

Kategorie filmowe

- Filmy i programy spełniające warunki regulaminowe Festiwalu

 

Kategorie radiowe

- Programy spełniające warunki regulaminowe Festiwalu

 

Programy multimedialne /   Multimedia Programs

 

Strony internetowe /  Web sites

Regulamin Festiwalu Niepokalanów 2012

 

 

                  Biuro Festiwalu Niepokalanów 2012:  Katolickie Stowarzyszenie Filmowe
                                         ul. Barska 2; 02-315 Warszawa,
  Polska
                    www.festiwaniepokalanow.pl ; e-mail: ksf@festiwalniepokalanow.pl
         tel.   (+48) 603 1288 011 ;  (+48)  602 126 206;  (+48)  604 455 824   (+48) 22 823 44 89 Warszawa


                                   ZAPROSZENIE  NA  XXVII  FESTIWAL  NIEPOKALANÓW  2012

               W dniach od 20 do 22 kwietnia 2012  podczas Targów Wydawców Katolickich na Zamku Królewskim w Warszawie   www.swk.pl  rozpoczął się  XXVII Międzynarodowy Katolicki Festiwal Filmów i Multimediów „Niepokalanów 2012”. Prócz projekcji pierwszych filmów festiwalowych w Sali Kinowej  ) – na stoisku nr 75  Katolickiego Stowarzyszenia Filmowego była  możliwość   promocji  i udostępnienia zainteresowanym nadesłanych na Festiwal Niepokalanów 2012  prac na płytach DVD .
Podczas Targów na Zamku Królewskim w Warszawie wręczono Wydawnictwu Ojców Franciszkanów doroczną nagrodę im. Juliana Kulentego „Media w służbie Ewangelii”. Nagroda dla laureata z zagranicy zostanie wręczona hiszpańskiej Grupo EDEBE podczas zakończenia Festiwalu 12 maja br.
 Na tegoroczny Festiwal , którego zakończenie odbędzie się w dniach  od  9 do 13 maja 2012 w Niepokalanowie, nadesłano 105 filmów, w tym  73 filmy dokumentalne , 4 filmy fabularne, 5 edukacyjnych, 4 amatorskie i 4 programy  telewizyjne, 19 programów radiowych i 14 programów multimedialnych  oraz  strony www - sklepy  internetowe z 14 krajów: - Australii, Austrii, Białorusi, Chorwacji, Czeskiej Republiki, Estonii, Francji, Hiszpanii, Izraela, Węgier, Włoch, Rosji, USA i Polski.  Szczegóły na stronach 
www.festiwalniepokalanow.pl  i   www.warszawa.mazowsze.pl  Zwiastuny nadesłanych prac  na You Tube  http://www.youtube.com/user/niepokalanow2011/videos
Festiwal Niepokalanów 2012 będzie transmitowany na żywo w internecie przez Telewizję Odnowa www.tvodnowa.org.   Dotyczy to zwłaszcza uroczystości otwarcia i zakończenia Festiwalu, Konferencji  „Media cyfrowe w edukacji”  oraz filmó, na których emisję w internecie wyrazili zgodę się ich autorzy,
A także dyskusji i  wywiadów z uczestnikami Festiwalu.  Wstęp a projekcje festiwalowe jest wolny po akredytowaniu się w Biurze Festiwalu w Niepokalanowie.

               W sobotę 12 maja br w Pałacu Księcia Druckiego Lubeckiego w Teresinie zorganizowana zostanie Konferencja   pt „Media  cyfrowe w edukacji i Nowej Ewangelizacji”.   Mottem tegorocznego Festiwalu, nawiązującym do Orędzia Papieża Benedykta XVI  na Dzień Środków Społecznego Przekazu 2011 roku,   jest hasło  „ Św. Maksymilian – prekursorem  ery cyfrowej w przepowiadaniu”.   Festiwal odbywa się w roku  85. rocznicy powstania Niepokalanowa,  90. rocznicy wydania pierwszego Rycerza Niepokalanej oraz 30. rocznicy kanonizacji  Św. Maksymiliana  Kolbe. Patronat nad Festiwalem sprawują tradycyjnie JE ks. Józef Kardynał Glemp – Prymas-Senior oraz Metropolita Warszawski  – JE ks. Kazimierz Kardynał Nycz.  Do Komitetu Honorowego Festiwalu zaproszeni zostali   m.in. Wojewoda Mazowiecki – Jacek Kozłowski, Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik,  Starosta Sochaczewski – Tadeusz Koryś,  Burmistrz Sochaczewa – Piotr  Osiecki, Wójt  Gminy Teresin – Marek Olechowski , Juliusz Braun – prezes Telewizji Polskiej SA oraz JE abp. Celestino  Migliore – Nuncjusz Apostolski w Polsce,  JE abp. Józef Kowalczyk – Prymas Polski,  JE abp. Józef Michalik – przewodniczący Konferencji  Episkopatu Polski, JE abp  JE Henryk  Hoser  - Ordynariusz Warszawsko-Praski, JE bp. Adam Lepa,  JE bp. Tadeusz Pikus, ks. Roman Szpakowski – prezes Stowarzyszenia Wydawców Katolickich,  o. Mirosław Bartos – prowincjał Zakonu Franciszkanów. Dlatego też zapraszając na kolejny XXVII Międzynarodowy Katolicki Festiwal Filmów i Multimediów  prosimy o udzielenie  wsparcia  przy  promocji  Festiwalu , tak ważnej dla uczestniczących w nim twórców i ich dzieł.                      
                        W imieniu Komitetu Organizacyjnego Festiwalu Niepokalanów 2012
             P
rzewodniczący Komitetu Organizacyjnego, dyrektorzy Festiwalu Niepokalanów 2012:
      - o. Stanisław Piętka,  Gwardian Klasztoru Ojców Franciszkanów w Niepokalanowie
      - Danuta Stachyra,  prezes Katolickiego Stowarzyszenia Filmowego  (tel. 604455824)   oraz 
         o. Jacek Staszewski  - dyrektor organizacyjny,  Klasztor Niepokalanów (tel. 668 256 072) 
            i Zygmunt Gutowski - dyrektor  programowy , wiceprezes KSF  (tel. 602126206).
 
                 Biuro Festiwalu
Katolickie Stowarzyszenie Filmowe ul. Barska 2; 02-315 Warszawa, 
         tel. +48 22 8234489  
www.festiwaniepokalanow.pl ; e-mail: ksf@festiwalniepokalanow.pl

 

 


.

 

PATRONI XXVII MIĘDZYNARODOWEGO KATOLICKIEGOI FESTIWALU
FILMÓW I MULTIMEDIÓW NIEPOKALANÓW 2012

Patronat osobisty:
Ks. Józef Kardynał Glemp
– Prymas-Senior
ks. Kazimierz Kardynał Nycz – Metropolita Warszawski
KOMITET HONOROWY
FESTIWALU  NIEPOKALANÓW 2012
ks. abp Celestino Migliore – Nuncjusz Apostolski w Polsce
Ks. abp. Józef Kowalczyk – Prymas Polski
ks. abp. Józef Michalik – Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
ks. abp. Henryk Hoser – Ordynariusz Diecezji Warszawsko-Praskiej
ks. abp Leszek Sławoj Głódź - przewodniczący Rady Episkopatu ds. Środków Społecznego Przekazu
ks. bp Adam Lepa – wiceprzewodniczący Rady Episkopatu ds. Środków Społecznego Przekazu
Ks. Adam Schulz – przewodniczący Ogólnopolskiej rady Ruchów Katolickich
ks. Roman Szpakowski – prezes Stowarzyszenia Wydawców Katolickich
o. Mirosław Bartus – prowincjał Prowincji NMP Prowincji Warszawskiej
Władze państwowe i samorządowe
Jacek Kozłowski –
Wojewoda warszawski
Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego
Juliusz Braun – prezes Telewizji Polskiej SA
Tadeusz Koryś – Starosta Sochaczewski
Marek Olechowski – wójt Gminy Teresin
Piotr Osiecki - burmistrz miasta Sochaczew
Patronat Medialny i Sponsorzy
Telewizja Polska SA
Wydawnictwo A-Z
Fundacja Polska-Europa-Polonia
Stowarzyszenie Wydawców Katolickich
Akademia Polonijna w Częstochowie
Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu
Teresiński Ośrodek Kultury
Radio Niepokalanów
Wydawnictwo Ojców Franciszkanów
Radio i Telewizja Odnowa.org
Signis Białoruś
Portal e-sochaczew
Mazowsze Chopina
Radio Warszawa
Tygodnik Niedziela
Tygodnik Gość  Niedzielny
Tygodnik Idziemy
Portal kmdm.pl
Portal e-sancti.pl
Portal Opoka.pl
Portal Katolicka Agencja Informacyjna
Portal Katolik.pl
Portal duchowy.pl
Portal Puls Polonii – Australia

 

 

Jury  XXVII Międzynarodowego Festiwalu  Niepokalanów 2012
Filmy, programy telewizyjne i multimedialne, strony www

Paweł Woldan – reżyser filmowy i telewizyjny, scenarzysta- przewodniczący Jury
Antoni Zięba - wydawca,  inżynier, wiceprzewodniczący Jury
Zygmunt Skoniecznyreżyser filmowy, pisarz
Krystyna Lalko – dziennikarz, krytyk filmowy (Białoruś)
o. Jacek Staszewski - Klasztor Niepokalanów 
Krystyna Młoduchowska-Dziob –socjolog,  krytyk filmowy
Eugeniusz Jachym,  - aktor, reżyser

Komisja Selekcyjna
Młoduchowska-Dziob
krytyk filmowy, przewodnicząca
o. Jacek Staszewski  , Klasztor Niepokalanów 
Zygmunt Skoniecznyreżyser filmowy, pisarz, ,
Eugeniusz Jachym – aktor, reżyser 

Jury Festiwalu – programy radiowe
Andrzej Januszewskiprzewodniczący Jury,
Elżbieta Cieślik, dziennikarz
Andrzej Maywald
, krytyk, informatyk

Agnieszka  Goleniak - dziennikarz
Malwina Szymańska - dziennikarz

Komitet Organizacyjny Festiwalu Niepokalanów 2012
 Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, dyrektorzy Festiwalu Niepokalanów 2012::
 o. Stanisław Piętka,  Gwardian Klasztoru Ojców Franciszkanów w Niepokalanowie
 Danuta Stachyra,  prezes Katolickiego Stowarzyszenia Filmowego  (tel. 604455824)
oraz 
 o. Jacek Staszewski  - dyrektor organizacyjny,  Klasztor Niepokalanów (tel. 668 256 072) 
Zygmunt Gutowski -  dyrektor  programowy, wiceprezes KSF (tel. 602 126 206)
Andrzej Januszewski – wiceprezes KSF
Antoni Zięba
  - członek Zarządu KSF

Biuro Festiwalu
Grażyna Krupska
kierownik Biura
Hanna Jałocha-Koch,
Sylwester Jesionkiewicz,

Jolanta Horodecka-Wieczorek,
Wiesława Narczyk,
Nina Niedzwiecka ,
br. Jerzy – Klasztor Niepokalanów.
Marek Głogowski  i Krystian Notoński - Studenci Akademii Polonijnej  (Częstochowa)
Maria Ziarno, Wiktoria Jacuń, Maciej Lis, Adam Chojnowski -
                                      -
Studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej (Toruń)

 

 

 Nagroda im. Juliana Kulentego

„Multimedia w służbie Ewangelii"

       Zarząd Katolickiego Stowarzyszenia Filmowego im. Św. Maksymiliana Marii       Kolbego z okazji XXVII Międzynarodowego Katolickiego Festiwalu Filmów
i Multimediów „Niepokalanów 2012” postanawia przyznać po raz dziewiąty 
Nagrody  im. Juliana Kulentego - „Multimedia w służbie Ewangelii” za wybitne osiągnięcia w kraju i zagranicą w dziedzinie ewangelizacji z wykorzystaniem multimediów.  Nagrody otrzymują:

GRUPO  EDEBE -  HISZPANIA
          za wyjątkowo szeroka ofertę wydawnictw dla dzieci i dorosłych w dziedzinie mediów drukowanych, multimediów, filmów, e-booków i mediów interaktywnych.
   EDEBE prezentował swoją ofertę  podczas Targów Wydawców Katolickich w roku 2011 jako gość Honorowy Targów.


                           WYDAWNICTWO  OJCÓW FRANCISZKANÓW - POLSKA

Za wieloletnie owocne wszechstronne działanie na polu wydawniczym
w 90-tą rocznicę ukazania się pierwszego numeru „Rycerza Niepokalanej”
oraz  85-tą rocznicę powstania Klasztoru Niepokalanów

 

                                         Zarząd Katolickiego Stowarzyszenia Filmowego: 

                  Danuta Stachyra– prezes KSF,       Zygmunt Gutowski    i   Andrzej Bogusław Januszewski  – wiceprezesi KSF

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------               

    Julian Kulenty (1922-2000)

 reżyser i operator filmowy, inżynier fotochemik i wykładowca sztuki filmowej, autor
 ponad 100  filmów, wieloletni prezes Oddziału Warszawskiego Polskiego Stowarzyszenia Filmu Naukowego, żołnierz Armii Krajowej, członek „Solidarności”, współtwórca i pierwszy prezes Katolickiego Stowarzyszenia Filmowego im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego, współtwórca, wieloletni dyrektor i przewodniczący Jury Festiwalu w Niepokalanowie, dyrektor Centrum Edukacja 2000 i współorganizator sieci Klubów Video Edukacja 2000 oraz Konferencji Stowarzyszeń Katolickich. Nauczyciel
 i troskliwy wychowawca wielu młodych twórców filmu, radia i telewizji.


Katolickie Stowarzyszenie Filmowe    ul. Barska 2;    02-315 Warszawa,  Polska
              www.festiwalniepokalanow.pl;    ksf@festiwalniepokalanow.pl ; 
               tel.    (+48)  602 126 206;  (+48)  604 455 824   (+48) 22 823 44 89

 

 

 

PROGRAM FESTIWALU  NIEPOKALANÓW 2012     9 – 13 maja  2012r.
Biuro Festiwalu Niepokalanów   ul. Barska 2; 02-315 Warszawa, Polska
www.festiwalniepokalanow.pl;    ksf@festiwalniepokalanow.pl ; 
 tel.    (+48)  602126206;  (+48)  604455824;    (+48) 603188011      

Środa 9 maja  2012
9.oo – 10.30  Recepcja
11.oo    Msza św. na rozpoczęcie Festiwalu w Bazylice Niepokalanowskiej 
              celebruje Metropolita Warszawski – ks. Kazimierz Kardynał Nycz 
12.oo    Uroczyste Otwarcie Festiwalu
– Sala św. Bonawentury
              Koncert Zespołu Teresińskiego Ośrodka Kultury.
13.30        27F010  Tajemnice Jana Pawła II    Dok. 27’ 
Tajemnica Jana Pawła II” to wyjątkowa opowieść o Janie Pawle II. O nieznanych wydarzeniach z czasów pontyfikatu, o świętości i wielkości Ojca Świętego opowiada jeden z jego najbliższych współpracowników, papieski ceremoniarz - ksiądz prałat Konrad Krajewski.    Wspomina zdarzeniach związanych z Janem Pawłem II przy których nie było telewizyjnych kamer.  Opowiada o zachowaniach papieża w zakrystii (przed i po Mszach świętych), w czasie  uroczystości liturgicznych, ale także np. w czasie prywatnych spotkań w papieskiej jadalni. Opowiada również o tym, czym denerwował się Jan Paweł II i o zabawnych sytuacjach w czasie pontyfikatu papieża – Polaka. Papieski ceremoniarz mówi również o przejmujących i dramatycznych wydarzeniach w czasie pontyfikatu – m. in. o cierpieniu Ojca Świętego i dniach w których odchodził  tego świata.
Krzysztof Tadej  (ur. 1971) –  dziennikarz TVPAutor programów telewizyjnych, reportaży i filmów dokumentalnych. Absolwent Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Historycznego UW. Kierownik Redakcji Programów Publicystycznych Programu 1 TVP (1. 12. 2000 r. – 30. 09. 2004 r.) i z- ca kierownika tej redakcji (2000). Autor książek o Janie Pawle II. We wrześniu 2005 r. przygotował i zorganizował pierwszy w historii papiestwa klasyczny wywiad telewizyjny z papieżem Benedyktem XVI (wywiad przeprowadził ks. Andrzej Majewski SJ). Konsultował programy i filmy o Janie Pawle II realizowane dla telewizji RAI i NBC.  Laureat I nagrody w kategorii programów telewizyjnych – XXV Międzynarodowy Festiwal Filmów w Niepokalanowie za programy „Żarty Karola Wojtyły – ks. bp Adam Dyczkowski" oraz „Czerwone noce na Wołyniu. O. Hieronim Warachim" (2010).
14.oo Obiad 
FILMY DOKUMENTALNE
15.00         27F081    Papież Cierpienia      Dok.  26’30”  reż. Piotr Kot
Przez kilka lat, a zwłaszcza w ostatnich dniach 2005 roku byliśmy świadkami dramatycznego zmagania Jana Pawła II z cierpieniem - człowieka, który nadal nie przestaje być dla nas i świata znakiem od Boga. Jan Paweł II, to pierwszy papież w historii który płynął gondolą, trzymał misia koalę na rekach, czy nie protestował kiedy zakładano mu indiański pióropusz na głowę, ale także jest pierwszym Papieżem, który pokazał ogrom ludzkiej choroby i cierpienia. Jaki sens miała obecność schorowanego papieża w krzykliwej i merkantylnej rzeczywistości współczesnego świata? Aczkolwiek sam Papież uważał, że  świat bez ludzi chorych – choć zabrzmi to może paradoksalnie – byłby światem uboższym o przeżycie ludzkiego współczucia, uboższym o doświadczenie nieegoistycznej, niekiedy wręcz heroicznej miłości”. Cierpienie przeraża. Trudno nam oglądać człowieka, który kilkanaście razy objechał cały świat, tryskał energią i witalnością, spotkał setki milionów ludzi, był niezwykle aktywny, a z wolna choroba kompletnie go unieruchomiła i zamknęła mu usta. Jak przemawiało i przemawia do nas to milczące cierpienie papieża?
Autor wielu filmów dokumentalnych o papieżu Janie Pawle II, wydawca pielgrzymek papieskich do Polski. Autor i wydawca programów w Redakcji Katolickiej TVPSA “Znaki Czasu”, Nasza Parafia”, “Miedzy ziemią a niebem”. Autor Złotej Kolekcji Jana Pawł II na DVD. Aktualnie współautor programu “Coś dla Ciebie”.


15.35         27F022    Hram  Wiek sloz i lubwi  (Rosja)  Dok. 43’
reż. Natalia Kandudina
100 lat Moskiewskiej neogotyckiej Katedry. Jej piękno i dramatyczny los przedstawiają parafianie, kapłani, buskupowie, muzycy, archytekci, badacze współczesnej historji. Patrząc ich oczami, odkrywamy, jak spelniają się Fatimskie proroctwa Matki Bożej, cuwającej nad Kościołem w Rosji.
Natalia Kandudina  Przyjaciółka Niepokalanowa autorka kilkanaści chrzescjańskich filmów, która od lat usiłuje ewangelizować pod pozorem szkołenia  młodych filmowców.
16.20         27F042     Dusza Tunezyjska    Dok.   26’ reż. ks. Maciej Makuła, ks. Roman Wortolec
Ksiądz Marek Rybiński, salezjanin, który od 2007 roku pracował na misjach, pozostawił po sobie ślady w Europie i w północnej Afryce. 18 lutego 2011 roku został zamordowany w szkole salezjańskiej w Tunezji. Dusza Tunezyjska to film, który zadaje pytanie: dlaczego? To dokument, który pokazuje, jak pusto i głucho może być w sercu mamy po stracie syna. To parę ujęć, w których rodzina, przyjaciele i znajomi opowiadają o człowieku z duszą polsko-tunezyjską.
Ks. Maciej Makuła, salezjanin, pracuje w Salezjańskim Ośrodku Misyjny w Warszawie w dziale multimedia.
16.5o – 17.10  Kawa
17.05          27F009    Matka od powrotów    Dok.   39 ’ reż. Michał Bernardyn
Około 100 lat temu nad Morskim Okiem w Tatrach zdarzyła się tragedia. W tym miejscu, na morenie została postawiona kapliczka Matki Bożej od szczęśliwych Powrotów, która upamiętnia tamto wydarzenie oraz towarzyszy tym, którzy udają się na górskie ścieżki. Historia ludzi, którzy wśród piękna gór odnajdują Boga w modlitwie, muzyce, Słowie i drugim człowieku.
Michał Bernardyn – reżyser, producent, scenarzysta, operator, montażysta, realizator dźwięku.
 Absolwent Politechniki Wrocławskiej raz PWSFTviT w Łodzi. Założyciel Studia Soul Seed Media Wykładowca i prowadzący wiele warsztatów filmowych.
18.00 Kolacja   
18.45 Refleksje na temat św. o. Maksymiliana

19.oo 
           27F045     Bez jednego drzewa las lasem zostanie  Dok.  55’24” reż. Dagmara Drzazga
Bohaterem filmu jest ksiądz Jan Macha z Chorzowa Starego. Po wybuchu II wojny
był jednym z założycieli i aktywnych działaczy Polskiej Organizacji Zbrojnej na
Śląsku. Został aresztowany, a następnie ścięty przez hitlerowców w 1942 roku w
katowickim więzieniu. Miał wówczas 28 lat. Dziś jest postacią niemal zapomnianą.
To także,  poniekąd, osobliwa historia samej gilotyny, na której w czasie wojny
zgładzono w Katowicach 552 osoby. Obecnie gilotyna znajduje się w magazynach
Muzeum Auschwitz-Birkenau.
Dagmara Drzazga - Dziennikarka i reżyser Telewizji Polskiej, od 15 lat związana z Oddziałem TVP w Katowicach. Doktor nauk humanistycznych- specjalność filmoznawstwo.
Wykładowca na wydziale Radia i Telewizji Uniwesytetu  Śląskiego. Autorka reportaży i filmów dokumentalnych (m.in Świat według Bruegela, Pekin 2008, Przeszczep, Bobrek Dance, Trzy zimy i jedna wiosna, Panna Maria- pionierzy i potomkowie). Laureatka wielu prestiżowych nagród na festiwalach krajowych (Grand Prix Biała Kobra -Łódź 2002, Nagroda Honorowa Fundacji Urszuli Jaworskiej- Warszawa 2007, Nagroda Redaktora Naczelnego Gościa Niedzielnego - Katowice 2006), jak i międzynarodowych (Grant Prix Documentary-Włochy 2003, Grant Prix Italia – Włochy 2010).
20.oo  Kawa
20.20          27F033   Ja jestem Dok. 95’ reż.  Maciej Bodasiński, Lech Dokowicz
Film opowiada o tajemnicy – tajemnic, o Eucharystii.
22.oo         Zakończenie projekcjiCzwartek 10 maja 2012

8.oo Śniadanie
9.oo             27F015 Un Eveque a Tallin (Francja, Estonia) Dok.  60’ reż. Francoise Pons
Faher Philipe Jourdan arrived in Estonia in 1995 shortly after its independence from the Soviet Union. His appointment as the Bishop of Tallina in 2001 was felt in Estonia to be a return to the Christian tradition. The documentary follows the exceptional path trodden by Bishop Jourdan in the history, culture economy and society of Estonia, a country known as one of the least religious of Europe, or even the world.
Ksiądz Philipe Jourdan rzybył do Estonii w 1995 roku, wkrótce po odzyskaniu niepodległości od Związku Sowieckiego. Jego nominacja na Biskupa Talinna w 2001 roku była odczuwana jako powrót chrzescijańskich tradycji. Film ukazuje wyjątkowa drogę w historii, kulturze, ekonomii I zyciu społecznym  Estonii, która jest jednym z najbardziej religijnych krajów nie tylko Europy, ale I swiata.
Francoise Pons, 52 years old, has gained a strong experience on the Eastern European countries as a journalist as well as a leader of a press club centred on the enlarged Europe.
Francoise Pons ma 52 lata. Jest znany w krajach Europy wschodniej jako dzinnikarz i  lider klubu prasowego wspierającego rozwój zjednoczonej Europy.
10.1o           27F046  Ludzie z Cisca   Dok.  27’  reż.
Anna Laszczka
Historia budowy kościoła w miejscowości Cisiec (gmina Węgierska Górka). Społeczność tej niewielkiej wsi, nie mogąc uzyskać oficjalnego pozwolenia na budowę świątyni, w listopadzie 1972 r. podjęła akcję wzniesienia kościoła w ciągu jednej doby. Ówczesne władze od samego początku starały się zablokować podjętą inicjatywę. Skutkiem tego Ćiścanie zmuszeni byli pilnować wzniesionych ścian przez 2 lata. Sukces przedsięwzięcia zawdzięczają sobie i kardynałowi Karolowi Wojtyle.
Anna Laszczka, już od czasów studiów w Instytucie Filologii Polskiej UJ związana z mediami, najpierw z radiową rozgłośnią studencką, potem z Radiem Alfa, Radiem Kraków oraz ośrodkiem TVP w Krakowie. Jest również dziennikarzem piszącym, publikuje w krakowskich periodykach.
PROGRAMY TELEWIZYJNE
10.35          27F060  U stóp klasztoru   Pr. TV   20’20” reż.
Anna Kaszewska, Łukasz Lech
Reportaż wskazuje, jak wielką inspiracją dla chcących czynić dobro parafian jest kościół pw. św. Józefa w Kalwarii Zebrzydowskiej. 
Anna Kaszewska – absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, związana z krakowskimi mediami od lat 90-tych. Od 1998r. jest dzinnikarką krakowskiego oddziału Telewizji Polskiej. Pracuje w Kronice – codziennym programie informacyjnym w Małopolsce, a także  współpracuje z ogólnopolskimi antenami informacyjnymi, przygotowując relacje dla TVP Info, Teleekspresu, Panoramy i Wiadomości. Jest autorką reportaży ukazujących się na antenach I, II i III programu. Podróżuje z kamerą, ukazując życie i obyczaje różnych społeczności, od polskich środowisk na wschodzie po afrykańskich Pigmejów. Realizuje formy dokumentalne, filmy, a także inne programy na  regionalną i ogólnopolską antenę, współpracuje z Telewizją Polonia. W 2005 r. została laureatką nagrody prezesa TVP;  w Przeglądzie i Konkursie Dziennikarzy III Programu TVP w Rzeszowie została nagrodzona w kategorii „Najlepszy reporter”.
W 2011r. za film „Droga życia” otrzymała nagrodę na białoruskim festiwalu „Magnificat
”.

11.oo  Msza św. Kaplica
12.oo Obiad 
13.15          27F105  Edyta Stein patronką Europy   Dok.  32’12” reż. Bogusława Stanowska-Cichoń , Katarzyna Kotula
"Edyta Stein patronka Europy..." to nowy film dokumentalny zrealizowany w TVP Kraków, którego bohaterką jest Edyta Stein - niemiecka Żydówka, później święta Kościoła Katolickiego. Edyta Stein - doktor filozofii, konwertytka z judaizmu, znakomity pedagog, osoba, która przed kobietami współczesnymi w latach międzywojennych odkrywała zupełnie nowe przestrzenie działania, Karmelitanka bosa, autorka wielu wspaniałych prac filozoficznych. Poniosła śmierć w Oświęcimiu. I nie przypadkiem Ojciec Święty Jan Paweł II wyniósł ją na ołtarze i równocześnie wskazał na nią jako na patronkę Europy.
Dokument autorstwa Bogusławy Cichoń i Katarzyny Kotuli jest zapisem peregrynacji po miejscach związanych z Edytą Stein w Polsce (Lubliniec – gdzie mieszkali jej dziadkowie – miasto, którego patronką jest obecnie św. Edyta  oraz . Wrocław i Oświecim) , w Niemczech (Getynga, Frybrug Bryzgowijski, Bad Bergsabern, Spira, Kolonia) i w Holandii (Echt i Westerbork) . Współproducentem filmu jest Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców z Lublińca.
Bogusława Stanowska-Cichoń - absolwentka filologii polskiej UJ,  redaktor Wydawnictwa Literackiego, publicystka, autorka scenariuszy filmów dokumentalnych  i realizatorka; publikuje recenzje literackie i artykuły poświęcone duchowości w prasie katolickiej i codziennej („Niedziela”, „Źródło”, „Dziennik Polski”, współpracuje z  „Głosem Karmelu”), działa w Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich w Archidiecezji Krakowskiej, Fundacji św. Jana  Kantego, w Centrum Kultury Duchowej „Communnio Crucis” im. Św. Edyty Stein
Katarzyna Kotula, absolwentka filologii polskiej UJ, studium dziennikarskiego UJ oraz Studium Realizacji PWSTFTiTv w Łodzi, od 25 lat związana z Telewizją Kraków. Autorka filmów, reportaży, felietonów, widowisk i programów publicystycznych.
13.55          27F019  Pasterz trudnych czasów   TV  27’20” reż. Jolanta Hajdasz
Życie i  dramatyczne losy zapomnianego poznańskiego arcybiskupa Walentego Dymka , który pełnił te funkcję w czasie i tuz po II wojnie światowej . Ujawnione przez IPN materiały na jego temat ukazują dramat człowieka, którego  bezpieka chciała wciągnąć do współpracy, a gdy się to nie udało, próbowała obciążyć go  zarzutem kolaboracji z Niemcami .Przykład typowych losów polskiego duchownego, który przeżył wojnę. Na szczęście  pamiętają go mieszkańcy wioski z której pochodził  i robią wszystko, by utrwalić pamięć o nim .

Jolanta Hajdasz jest dziennikarką telewizyjną od 1994 roku, autorka programów informacyjnych i publicystycznych  oraz reportaży m.in. dla TVP “Pożegnanie Radia Wolna Europa” i   “Radio Wielkopolan” .

Pracowała m.in. w Radiu Wolna Europa, Radiu Merkury, TVP i TVN. W latach 2007 – 2009 dyrektor Oddziału TVP w Poznaniu. Wykładowca WSUS w Poznaniu, zastępca red. nacz. „Przewodnika Katolickiego”, członek Zarządu Głównego SDP.

14.30          27F078  The Kids of Priest Shaplevich  (Białoruś)   TV  26’  reż. Zoya Kotovich
For eight years and half the Darov church parishioners hid their hunted priest. Why did they risk their lives? Who was he, Stanislav Shaplevich, to them? This is a film on the love and memory we leave when passing away.
Przez osiem i  pół roku parafianie Kościoła w Darowie ukrywali swego proboszcza. Dlaczego ryzykowali swoim życiem. Kim był dla nich Ksiądz Stanisław Szaplewicz? Jest to film o miłości i pamięci którą tracimy gdy umieramy.
Zoja Kotovich  - At 1977 Finished the philology faculty of university in Minsk.  On 1987 year I finished an Art academy in Sankt-Peterburg and became a director of cinema.    20years worked on the  National TV, made some popular  TV cycle  : “The playing with the puppets”, “Wonderful world’’, “Who I am’’.Film festivals.  1992 - documentary film “ I am living at the same place” - festival in Sankt-Peterburg “Message to men”. 1993 – documentary film “ I am living at the same place – festival in Oberhausen.

1994 - documentary film “Mensk” – festival in Bern. 1995 - documentary film “Mensk” – festival in Oslo.

1999 -  documentary film “The Planet Slavkovo”. 2002 – an exhibition “ The puppets chronics”.

2004 - documentary festival in Odessa - Grand prix for a documentary film  « In searches of the lost ships »

and so on…

15.10  Kawa
15.25          27F102  Ziarno - Juan Diego Meksyk 10.12.2011  .TV 25’ reż. 
Józef Mika , Lidia Lasota
Meksyk to kraj leżący w Ameryce Środkowej, a Meksykanie są potomkami Indian. W „Ziarnie” spróbujemy przybliżyć dzieciom kulturę i bogatą tradycję tego kraju. W XVI na wzgórzu Tepeyac,  w Meksyku ubogiemu Indianinowi Juanowi Diego ukazała się Matka Boża. Od tego momentu Aztekowie zaprzestali swoich pogańskich praktyk i masowo się chrzcili. Kościół świętuje to  wydarzenie z Guadalupe 12 grudnia
Lidia Lasota redaktor odpowiedzialny za telewizyjny program „Ziarno”. Absolwentka Filologii Polskiej i Dziennikarstwa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz marketingu politycznego i medialnego Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Warszawie. Współpracuje z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie prowadzi zajęcia z adeptami dziennikarstwa. Najważniejsze nagrody: Totus Medialny im. Biskupa Jana Chrapka w 2001 r., Nagroda Rady Programowej TVP za program, który najlepiej pełnił misję nadawcy publicznego w 2001 r., Trzecia Nagroda na Festiwalu Filmów Katolickich w Niepokalanowie w 2002 r., I nagroda za najlepszy program telewizyjny na Festiwalu Filmów Katolickich w Niepokalanowie w roku 2007.
16.oo          27F087 Archipelag Skarbów z cyklu MY WY ONI .  
TV  23’52”
                        reż. Urszula Pruska, Krzysztof Żurowski
Program o  warsztatach  dla młodzieży "Archipelag Skarbów" prowadzonych przez dr Szymona Grzelaka - psychologa i jego ekipę w szkołach na terenie całego kraju.

Ich motto:    "Zostań poszukiwaczem prawdziwej miłości - Czekaj z seksem!" Podczas atrakcyjnych ćwiczeń z rekwizytami młodzi ludzie uczą się, jak patrzeć na drugą osobę z szacunkiem i zapanować nad emocjami. I jak w konsekwencji pracować na udany związek z jedną osobą w przyszłości.

Urszula Pruska - redaktor TVP, autor cyklu "My Wy Oni" programu o problemach współczesnej rodziny.  Od lat współpracuje z redakcją Programów Katolickich.

Krzysztof Żurowski - reżyser, absolwent Katowickiej Szkoły Filmowej. Autor wielu nagradzanych filmów dokumentalnych i programów telewizyjnych o tematyce religijnej.
16.3o          27F031 Fatima – I-sze soboty    TV   25’
Matka Boska  zleciła  dzieciom w Fatimie a pożniej s. Łucji by ludzie odprawiali  Nabożeństwo Pierwszych Sobów Miesiąca. Jako odprawiają to nabożeństwo obecnie ludzie w Polsce mówią:  górale z Zakopanego, barman, studenci , Jan Budziaszek , dziennkarz tv oraz mariolog z Warszawy

Krzysztof Żurowski - reżyser, absolwent Katowickiej Szkoły Filmowej. Autor wielu nagradzanych filmów dokumentalnych i programów telewizyjnych o tematyce religijnej.
17.oo          27F093 Modlitwa . Od początku do końca i początku. Projekt życia wg Jana Pawła II
                      Dok. 25’  reż. Piotr Jaworski oraz  Iwona Meus-Jargusz – autor koncepcji cyklu
Film dokumentalny „Modlitwa” jest pytaniem o indywidualna drogę człowieka do Boga poprzez modlitwę, pytaniem o współczesny świat. Zastanawiamy się, czy modlitwy można się nauczyć i jak się jej uczyć? ?...?

Próbe uzielenia odpowiedzi na te i podobne pytania podejmuje o. Bernard Sawicki, przeor Klasztoru Benedyktynów w Tyńcu., o. Włodzimierz Zatorski, zakonnik który cały rok spędził w odosobnieniu i Robert Jonczyk – człowiek głębokiej modlitwy,  trener piłki nożnej. Film powstał w scenerii klasztorów Benedyktynów w Tyńcu, Karmelitów Bosych Czernej i Eremu Kamedułów na Bielanach

Piotr Jaworski – scenarzysta i reżyser filmów dokumentalnych, absolwent AGH i reżyserii elwiyjno-filmowej Uniwersytetu Śląskiego. Autor wielu filmów dokumentalnych: Na zlecenie, Rocznica, Hotel Panoptykon, Na ratunek, Szukam miłości, Dekalog po dekalogu, Szóste/Judyta, Kiedyś w Afryce – nagroda SFP na Festiwalu Filmów w Krakowie w 2009 roku.
18.00 Kolacja    
18.45  Refleksje na temat św. o. Maksymiliana 
19.oo           27F068    Światowa krucjata modlitwy w obronie .TV 20’
                  reż.
 Joanna Adamik, ks. Andrzej Baczyński 

       W 2006 r.  w Łagiewnikach powstała Światowa krucjata modlitwy w obronie życia. Jej inicjatorami byli aktywni członkowie Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia. Inspiracją dla nich były alarmujące statystyki, według których od czasów II wojny światowej na świecie zabito ponad miliard dzieci nienarodzonych. Wzorem dla członków światowej krucjaty jest od poczatku bł. Jan Paweł II, a szczególnie Jego pierwsza pielgrzymka jako Papieża Polaka do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach oraz ostatnia wizyta, konsekracja Bazyliki i zawierzenie świata Bożemu miłosierdziu. W programie oprócz świadectw członków krucjaty i istotnych dla tej idei wspomnianych wydarzeń historycznych chcemy także przypomnieć wizytę Benedykta XVI w Łagiewnikach i jego przesłanie o wartości życia. Wówczas członkowie krucjaty podjęli zobowiązanie, które wypełniają do dziś, że codziennie w godzinie miłosierdzia będą się podlić w intencji życia. W tym celu powstała też specjalna strona internetowa www.lagiewnikimodlitwazycie.pl, za pośrednictwem której ludzie mogą włączać się do ogólnoświatowej modlitwy. Celami światowej Krucjaty modlitwy w obronie życia, które chcemy wypunktować w programie na przykładzie konkretnych historii i świadectw ludzi, jest wołanie o miłosierdzie Boże, obudzenie ludzkich sumień oraz zachęta do modlitwy, żeby w każdym kraju na świecie prawo broniło życia od poczęcia po naturalną śmierć. Ideę krucjaty wraz z kardynałem Stanisławem Dziwiszem na czele poparło stu biskupów z całego świata. Do krucjaty przyłączyli się ludzie już z 28 krajów na wszystkich kontynentach.
Joanna Adamik - dziennikarka, absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim.Od 1996 roku reporterka w Radiu Plus, w Telewizji Kraków od 1997 roku. Najpierw 7 lat jako reporterka w Kronice, od 2005 roku dziennikarka Redakcji Katolickiej TVP Kraków. Współtworzy cykliczny program katolicki Wiara i życie pod redakcją ks. Andrzeja Baczyńskiego, a także filmy dokumentalne, reportaże. Realizuje felietony i reportaże społeczne na antenę TVP Kraków, TVP 1, TVP 2, TV Polonia i TVP Info, między innymi z Ameryki Południowej, Ukrainy, Mołdawii, Białorusi, Litwy, Włoch. Współautorka programów cyklicznych Telewizji Kraków "Mikroprzedsiębiorcy", "Schizofrenia - otwórzmy drzwi" - wyróżnienie w konkrusie "Oczy otwarte" w 2008 r , "TV Lato". "MOPS - mosty pomocy", autorka felietonów do magazynów katolickch TVP "Wiara i życie", "Znaki czasu", Między ziemią a niebem". "Coś dla ciebie" i wielu innych. Motto - dziennikarstwo to praca zespołowa, która ma służyć ludziom i prawdzie.
19.3o           27F107  Zakątek nadziei .TV  19’24” reż. Alicja Grzechowiak
27-letnia Emilka po kilku latach bezdomności i nałogu alkoholowego, wróciła do życia w społeczeństwie dzięki Białostockiemu Ośrodkowi Wychodzenia z Bezdomności „Zakątek Nadziei”. Dzięki temu uzupełniła edukacje, zdobyła zawód i pracę na rzecz innych bezdomnych.
Alicja Grzechowiak – aktorka z wykształcenia, dziennikarka telewizyjna z wyboru. Związana z Białostockim Ośrodkiem Telewizyjnym. Autorka felietonów, relacji i programów edukacyjnych. Laureatka wielu festiwali i nagród w dziedzinie reportażu.
20.05 Kawa
20.20           27F077 Wierzę, pomóż niedowiarstwu memu.. TV  19’ reż.
Beata Kamińska
Jan Kalwin twierdzi, że wątpienie jest naturalną właściwością chrześcijańskiego życia. Rodzi się ono z niewiary w sercu człowieka. Lecz z niewiarą można walczyć i ją pokonać. Wiara łączy człowieka z Chrystusem poprzez odpowiedź wierzącego na objawienie Boga. Celem autorów reportażu jest opowiedzenie o wierze i o wątpliwościach, które towarzyszą wierzącym, o sytuacjach, w których ludzie tracą wiarę i ją odzyskują, a także o szczęściu, o łasce wiary i o poczuciu spełnienia.
Beata Kamińska - dziennikarka telewizyjna, zajmująca się wiarą, religią, historią i sprawami społecznymi
20.45           27F014  Koncert Jubileuszowy .TV  71’ reż. Aleksandra Korejwo
Koncert Jubileuszowy jest pełnometrażowym filmem zrealizowanym w najwyższej jakości technologiach komputerowych./../ Jest rodzajem pielgrzymki duchowej współczesnego, wychowanego w erze przekazu cyfrowego człowieka.  Dodatkowy klimat tworzą recytowane przez znakomitego aktora – Daniela Olbrychskiego fragment poezji Karola Wojtyły., które sa odbiciem młodzieńczego przeżywania przez przyszłego papieża muzyki Fryderyka Chopina. Prócz tego w filmie usłyszymy wysokiej klasy nagrania Chorałów Gregoriańskich i kompozycje współczesne….
Aleksandra Korejwo zajmuje się reżyserią filmową, animacją, pisze scenariusze do filmów. Ukończyła z wyróżnieniem Akademię Sztuk Pięknych w Poznaniu, Wydział Reżyserii Filmowej, studiowała malarstwo. Zrealizowała 30 filmów autorskich, w tym wiele wyróżnionych prestiżowymi nagrodami krajowymi i zagranicznymi m.in. w  USA, Chinach i Japonii..
22.oo           Zakończenie projekcji
Piątek 11 maja  2012 
8.oo Śniadanie

9.oo               27F028  It was just a little seed  (Izrael) Dok. 
25’ reż. Giuseppe di Sario
It is a modern rendition of the Parable of the Sower from the Bible, meant to educate the youth of the importance of Peace and the possibility of building Peace. It at the same time documents the youth work in the village of Cremisan in Palestine, in the outskirts of Bethlehem.
Is a Salesian of Don Bosco from Italy. Is amember of the team of youth leaders in the Cremisan Youth Centre of the Salesian Sisters. Lives in Jerusalem
9.30          
27F072   Niemnogo raya             (Białoruś)  Dok.     40’40” reż. Maxim Mihaltsov
Eugene and Natalia Dubnikov know this fact all too well. They have had three children, and they have taken four more kids from an orphanage. Not all of their friends and colleagues understood why they did it. Their family has been living on the border between love and indifference, faith and unbelief ever since.
Eugeniusz I Natlia Dubnikow znają doskonale te fakty. Mieli troje własnych dzieci i wzięli z sierocińca dalszą czwórkę. Nie wszyscy ich znajomi i przyjaciele rozumieli dlaczego oni to zrobili. Ich rodzina żyła dotychczas  na granicy miłości i obojętności, wiary i odrzucenia wiary.
Maxim Mihaltsov  Born in Minsk in 1976. Graduated from the Politechnical Institute 1999. Worked at the cinema studio “Belarusfilm” as assistant director. Studied at “Higher course of playwrights and directors” in Moscow (under E. Lotianu and A. Dobrovolsky) in 2002-2004.
Urodzony w 1976 roku w Minsku. Pracował w Studio Belorusfilm” jako asystent reżysera, Ukończył w latach 2002-2004 w Moskwie Wyższy Kurs Prawa Autorskiego i Rezyserii pod kierownictwem E. Lotianu i A. Dobrowolskiego.

10.20              
27F002   Swiatyj dub  (Białoruś)  Dok.   10’  reż. Wojciech Szewczak
W czasie powstania styczniowego w okolicach miejscowości Jeziory (Białoruś) powstańcy na bagnach stoczyli bitwę z Rosjanami. Po powstaniu okoliczna ludność zaczęła bagna nazywać "Świętymi Błotami" a dąb pod którym zginęło wielu powstańców "Świętym Dębem. W okresie międzywojennym  odbywały się tam uroczystości. Film jest opowieścią o powstaniu styczniowym, Świętym Dębie i ludziach którzy chcą wskrzesić pamięć o kawałku wspólnej białorusko-polskiej historii.
10.35               27F108    Swiatoje bołoto (Białoruś)  Dok.  10’  reż. Wojciech Szewczak
Film jest relacją z drugiego etapu akcji rozpoczętej w 2010 roku. W okresie międzywojennym ok 500 metrów od dębu stał krzyż pod którym odbywały się uroczystości poświęcone bohaterom poległym w okolicach dębu. Jak mówią świadkowie, krzyż stał w pobliżu dębu jeszcze w latach 60-tych. W tym roku postanowiliśmy na pamiątkę powstania postawić na dawnym miejscu nowy krzyż.
11.oo Msza św. w Kaplicy
12.15 Obiad
13.15             27F001 Letapis y promniach swiatła  (Białoruś) Dok.  60’ reż/. Iouri Goroulev
Film about the life and work of world famous photo artist Sophiie  Chometowska
Film opowiada o życiu i pracy znanej artystki – fotografika, Zofii Chomentowskiej.
14.25              27F047  Il  Convento di Dachau  . (Włochy)   Dok  20’15” reż. Carlo de Biase
The documentary is a  voyage inside a very original monastery, built right alongside the first German concentration camp. The purpose of the monastery is the expiation of all the sins committed in the concentration camp, but above all  it  wants to be the living  sign of  hopo and reconciliation beteween men,

having been divided  by  hate. The nuns are also open to the interreligious dialogue and  have participated 

to the last  peace meeting  “Bound to live” together  in september 2011 in Munich and Dachau 
Film jest podróżą do wnętrza oryginalnego klasztoru, zbudowanego wzdłuż niemieckiego obozu koncentracyjnego.
Celem klasztoru jest przebłaganie za wszystkie grzechy zwiazane z tym obozem, ale tez zywym znakiem nadziei pojednania ludzi podzielonych nienawiścia. Zakonnice są otwarte na dialog międzyreligijny I uczetsniczyły w światowym spotkaniu “Bound to live” w Monachium I Dachau.
Carlo De Biase,  graduated  in Political Science  in Siena and  in the  Centro Sperimentale di Cinematografia in Rome has worked  for RAIUNO . in the cultural and religious programs of wich he was also the head. Now he founded a private Tv company and his main activity is in the field of invenstigative  documentaries all over the world
Carlo de Biase – ukończył Nauki Polityczne na Uniwersytecie w Sienie i Centrum Eksperymentalnej Kinematografii w Rzymie.
Pracował w Telewizji RAIUNO produkując i kierując redakcja programów kulturalnych  i religijnych. Następnie utworzył Telewizje Prywatna,  której głównym obszarem działania jest produkcja nowatorskich  filmów dokumentalnych na całym świecie.
FILMY AMATORSKIE 
14.55             27F011  Parośla 9 lutego 1943. Tu się zaczęło  Amat. 10’   reż.  Marek Czapla
Kolonia Parośla była polską osadą złożoną z 26 zagród, które zamieszkiwały około 130 osób.

9 lutego 1943 roku sotnia UPA Hryhorija Perehijniaka ps. Dowbeszka-Korobka  napadła na tę osadę

mordując prawie wszystkich mieszkańców, a także osoby spoza wioski. To tutaj upowscy bandyci po

raz pierwszy zaatakowali i wymordowali  polską bezbronną ludność cywilną. Ukrainiec Antin Kowalczuk postawił w miejscu wsi dwa pamiątkowe krzyże z informacją, że zbrodni w Parośli dokonali ukraińscy nacjonaliści. Na miejscu osady znajduje się także polska tablica z nazwiskami zamordowanych przez bandytów Polaków. O zbrodni w Parośli opowiadają osoby kiedyś zamieszkujące niedalekie okolice: Władysława Onuchowska, Roman Piotrowski z Wyrki, a także historyk Grzegorz Naumowicz – wnuk Cypriana Naumowicza z Siedliska oraz Petro Makarenko historyk ukraiński.
Marek Czapla, ur 24 stycznia 1968 roku w Krakowie. Z zawodu informatyk od kilku lat zajmujący się amatorsko filmem dokumentalnym. W 2011 roku został laureatem II nagrody w kategorii filmu amatorskiego na XXVI Międzynarodowym  Katolickim Festiwalu Filmów i Multimediów Niepokalanów

2011 za film „Wołyńska Historia Opowiadana Krzyżami”.
15.10             27F091  In hoc signo vinces   Amat.  14’ reż. Mariusz Koryciński
Pastisz reportaży telewizyjnych, rozgrywający się w XIX wieku (Sic!). Ekranowy świat przedstawiony jest za pomocą zmanipulowanej formy, której szwy pękają odsłaniając niewygodną prawdę. 23 kwietnia 1835 roku, niedaleko Opinogóry zostaje znaleziony nieprzytomny chłopiec. Do pobliskiej wioski przybywają ludzie z miasta, chcący wyjaśnić rodzącą się na ich oczach zagadkę.
Mariusz Koryciński – studiuje filologię polską na Uniwersytecie Warszawskim; reżyser i scenarzysta krótkometrażowego filmu „In Hoc Signo Vinces” (2011, udział w FFN RePeFeNe). Pomysłodawca i współorganizator konferencji poświęconej współczesnym mediom (UW, maj 2011 r.), współtwórca cyklu artystycznego „Widmowe drżenia” (m.in. Pracownia Duży Pokój, Warszawa, wrzesień 2011 r.). Otrzymał Nagrodę Artystyczną podczas Festiwalu Sztuki im. Stanisława Gruszczyńskiego (maj 2005 r.). Należy do Stowarzyszenia Konserwatorów Czasu i Stowarzyszenia Rozwoju Obywatelskiego.
15.30             27F048   Expectationem (Chorwacja)  Amat. 5’28” reż.
Josip Marković
The story of personal experience in the meetings with the Pope in the cities of Turin, Rome and Zagreb.Autor in an experimental way of animation, photographs and a selection of music tells a story about people who are waiting for the arrival of the Pope and through their facial expressions showing emotions that they carry.
Josip Markovic was born in 1966 in Kotor Varos, Bosnia and Herzegovina. After the war exile, he lives     and he works in Croatia. When he was 16 he start to work with amateur photography and film. Because of war he forsakes photography and film and he dedicate to his daily work and to his family. Since 2006 he again returned to photography and then to film. He is member of photoklub Rijeka, Liburnija film-association to promote filmmaking and member of Fototaborfilm

15.40             27F106    Radio Niepokalanów - czym jest?           
Amat.  25’ reż. Marcin Śliwiński
Film prezentuje Radio Niepokalanów od wewnątrz. Czym jest dla słuchaczy jak i dla jego pracowników.
16.10 Kawa
FILMY EDUKACYJNE 

16.30              27F076  Na koberecku: Princove a tygri v Parizi (Czeska Rep) Eduk.  
9’58” reż. Thomas M. Ciganek
The main character – director Tomas M. Ciganek is talking about his favourite writers. He discovered Oscar Wild and Antoine Saint-Exupery, when he was a child. And now he tried to find their footsteps and footsteps of  writer Wiliam Saroyan in Paris! Picture was filmed in Paris and in state of New  York.
Główny aktor filmu -  rezyser Tomas M Ciganek opowiada o swoich ulubonych pisarzach. Odkrył Oskara Wilda i Antoina Saint-Exupery kiedy był dzieckiem. A teraz pragnie znaleźć ich ślady  oraz pisarza Wiliama Saroyana w Paryżu. Film był kręcony w Paryżu i Stanie Nowy York.
Tomas M. Ciganek – writer and director was studying screenwriting and literaturę. As director he made documentary pictures about wrters (James Clavell, Saint Exupery etc). He has hs own show in Television NOE called “On the Carpet”  Pisarz i reżyser filmowy studiował scenopisarstwo i literaturę.
Jako reżyser zrealizował wiele filmów okumentalnych o pisarzach. Ma swój program w Telewizji NOE pod tytułem “Na dywaniku”
16.45              27F058  Dajcie nam księdza    Eduk. 14’46”  
Film pokazuje działalność Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, misje Towarzystwa, posługę kapłanów, dar powołania. Przedstawia obraz kapłana, który jest blisko ludzi, wspiera ich w rozwiązywaniu życiowych problemów, pomaga tym , którzy żyją poza granicami kraju, aby się nie zgubili w nowej rzeczywistości. Kapłan jest integralną częścią społeczności, chociaż opowiada o rzeczach wielkich, ważnych, najważniejszych. Celem filmu jest pokazanie powołania nie tylko jako trudnej misji, którą wielu z nas odbiera jako zadania dla  „ponadludzi”, ale także jako źródło radości i siły dla zwykłego człowieka, którego wybrał Bóg. Zdjęcia realizowane w Polsce, Niemczech, Francji i Wielkiej Brytanii.
Anna Duda-Ziętek – autorka filmów dokumentalnych, reportaż i felietonów społecznych, kulturalnych, interwencyjnych dla TVP. Współpracowała z WRD i ARTE. Laureatka „Boundless Media Award” za film „Mixed Couple”  w międzynarodowym konkursie filmowym, organizowanym przez Unesco, EBU, COPEAM, TV France, NPS, WRD.
Michał Siegieda – dziennikarz, felietonista, reporter. Od wielu lat związany z telewizja, początkowo z TVP Lubli, później TV Puls, obecnie prowadzi serwis informacyjny „Wiadomości” w TVP I.
17.05           27F104   Od poczęcia : dziecko    Eduk.   16’20”   Polski Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka
Popularnonaukowy film o pierwszych dziewięciu miesiącach życia człowieka
17.25             27F035   Family and Society -  Rodzina i Społeczeństwo  (Hiszpania)   Eduk. 30’ reż.
Andres Garrigo
This video illustrates, with images of striking impact, the essence of Christian responses to the  conflicts posed within our global society. Beyond mere entrepreneurial ethics, all aspects of a person’s life are addressed -- from political and family contexts to workplace and business environments.
Video poprzez uderzające obrazy ilustruje esencję chrześcijańskiej odpowiedzi na konflikty związane z naszym globalnym społeczeństwem. Poruszone są wszystkie aspekty życia człowieka - od kontekstu politycznego i rodzinnego do problemów w miejscu pracy i  biznesie.
18.oo Kolacja    
18.45 Refleksje na temat św. o. Maksymiliana , 
19.oo              27F090 Gdzie był Bóg w Smoleńsku?  Dok.   43’
Zupełnie nowe spojrzenie na tragedię smoleńską. Tytułowe pytanie staje się pretekstem do poruszających rozmów z rodzinami ofiar, a ich konkluzje są zaskakujące. Jaki jest religijny, mistyczny wymiar tej tragedii? Autorzy i bohaterowie w niezwykle odważny sposób zestawiają fakty i zdarzenia, „czytają” znaki, szukają w nich sensu , odkrywając przed widzem głębszą perspektywę smoleńskiej tragedii.
Tomasz Terlikowski dziennikarz, filozof,  publicysta, pisarz i działacz katolicki,  redaktor naczelny
Portalu „Fronda”
Grzegorz Górny - –polski  dziennikarz, publicysta, współtwórca kwartalnika „Fronda”
FILMY FABULARNE
20.oo              27F103 Rendez-vous aux cieux  (Francja) Fab. 
10’14” reż. Rodolphe Viémont
A father visits his son, hospitalised after a failed suicide attempt. Communication between the two is uneasy. They are reserved, embarrassed, and soon start blaming each other.

But when the young man, suffering from a migraine, turns the light off, the half-night that pervades the room prompts him, for the first time ever, to confide in his father...
Rudolphe Viemont - My previous movie "Un Eclat / The Sparkle" won a Maximilian Prize in 2008.
20.15              27F017  Vacant   (Australia) Fab.   25’ reż . Wojciech Kossowski
Bezdomna osoba mieszkająca na ulicy, pewnego dnia znajduje klucze do mieszkania. Wydawałoby się,
ze to jest już klucz do szczęścia. Po jakimś czasie okazuje się, ze to nie jest takie proste.
Janusz Kłossowski – reżyser filmów „Zawra”, Survival”m\, „Desert of fear”, „Vacant”. Autor zdjęć filmu ‘Victoria” ks. Mariana Szablewskiego nagrodzonego na Polonijnym Festiwalu Multimedialnym w Częstochowie w roku 2011.
20.50              27F069  Socrates (Australia)  Fab. 30’ (fragment ze 108’) |
                       reż. Ks. Marian Szablewski , Edward Jaworski
Sokrates jest jedną z najbardziej tajemniczych postaci w całej historii filozofii. Nie napisał żadnej książki, a mimo to należy do kręgu mistrzów tworzących kulturę europejską. Zginął jako niewinny czlowiek za prawdę i przez to nie stracił nic ze swojej aktualności, a przeciwnie zyskał miano bohatera u wszystkich następnych pokoleń ludzkości. „Socrates” – dramat muzyczny Jerzego Zawieyskiego, zrodzony z walki, z protestu, z dialogu z historią, będzie i dziś utworem, który w swojej najgłebszej treści zdoła sprzymierzyć się z widzem. Jest to dramat zakotwiczony w historii i duchu naszych czasów.Ks. Marian Szablewski CR, założyciel i reżyser Zespołu Teatralnego Ottoway, który powstał w r. 1980. W tym okresie Teatr wystawił liczne premiery , recitale i akademie, czesto z okazji przypadających rocznic związanych z historią Polski.

Edward Jaworski, Bachelor of Theatre studies at James  Cook’s University, Townsville, Queensland, Australia prowadził w okresie 1 roku wersję angielską przedstawienia i filmu.
21.30              27F095   Dias de Corpus Christi  (Hiszpania) Fab. 30’ (fragment ze 158’)
                      reż. David Recio Gil
 Days of Corpus Christi recounts with voice in off, the emotional experience, the bucolic remembers, the recurrent dreams and the thousand and one nostalgic sensations of Patricia, an adolescent girl, to remember she those childhood days previous to take her one’s first satholic communion, when she was a child… It’s the eternal fight between the divine and the human things.
David Recio Gil – born Guadalajara (Spain) 19 october 1966, economic graduate, advanced history studies doctorate, profesional cinema studies graudate. 2000 – “Psichoshow” – video short film 5 min direction.
2002 “Con la Cruz a Cuestas” (“With the cross on one’s back) – documentary video feature film, 68 in. script, direction and production.
Sobota 12 maja  2012 
8.oo  Msza św  w Kaplicy 
9.30  Śniadanie
10.15   Konferencja „Media cyfrowe w edukacji” Teresin–Patronat Wójt Teresina
13.3o Lunch Obiad 
14.oo – 15.3o    Zwiedzanie Gminy Teresin
17.00    Uroczyste  Zakończeniu Festiwalu Niepokalanów 2012
. Wręczenie nagród
            Wręczenie hiszpańskiemu Wydawnictwu EDEBE  nagrody  im. Juliana Kulentego. 
            Występ Zespołu Teresińskiego Ośrodka Kultury
19.oo- 20.oo   Agapa
20.oo   Droga Mazowiecka przez Teresin do Santiago de Compostella
             Wprowadzenie -  Jerzy Kazimierczak  
www.camino.net.pl  
              27F079  Út a csillagok alatt –The way under the stars – El Camino from Fatima to
           Santiago de Compostella (Hiszpania)–reż. József Birinyi
  (Węgry) fragmenty 30’ z  96’)
            reż. József Birinyi-dr.
Ferenc Tokaji, János Papp
József Birinyi’s documentary is about the Way of St. James, so-called ‘El Camino’, of two pilgrims. The story is told from a particular perspective. The pilgrims are accompanied by the cameras from the ’Altar of the World’, a.k.a. Fatima through Santiágo de Compostela to the End of the World, one of the most western part of Continental Europe “Finis Terra”. They travel through 16 Portuguese and 14 Spanish towns; and it takes more than 500 kms.
Film Josefa Birynyi o dwóch piekgrzymach podążających Drogą św. Jakuba nazywanej “El Camino”.
Pilegrzymom towarzyszą kamery od “Ołtarza Świata” z Fatimy poprzez Santiago de Compostella do najbardziej wysunietego na zachód Europy “Terra Finis “ (Koniec Ziemi).
Pielgrzymi wedruja 500 km poprzez 16 miast Portugalii i 14 miast Hiszpanii
József Birinyi (1956) director, photographer, producer, musician, artist, owner of a TV production and media agency. He is on TV, film and media market from 1980. Worked for more TV channels - as a producer, director, editor for MTV, Duna TV, TV2, RTL, ATV, ZDF, ORF, CCTV.

He composed the Hungarian Millecentenar Signal, is godfather of the Hungarikum law, president of Hungarikum Alliance, winner of Sacramento Film Festival Music Award (together with Ádám Balázs), awarded at Film Festival of Göttingen, Beograd, Nuoro, Seoul and Miskolc, decorated with Golden Medal of Republic Hungary.
Jozsef Birinyi ur. 1956 r reżyser, fotograf, producent, muzyk, właściciel Agencji telewizyjnej . Na rynku mediów pracuje od 1980 r. dla wielu znanych telewizji – MTV, Duna, TV2, RTL, ATV, ZDF, ORF, CCTV.
Skomponował Sygnał na Tysiąclecie, jest twórcą i prezesem Stowarzyszenia Hungarikum, zwyciężca Nagrody Muzycznej Festiwalu w Sacramento, w Goteingen, Belgradzie, Nuoro, Seulu i Miscolcu.
Otrzymał też Zloty Medal Republiki Wegierskiej.

Niedziela 13  maja 2012 
 8.oo  Śniadanie

 9.oo   Projekcje nagrodzonych i pozakonkursowych filmów
       m.in. „Giotto i jego tajemnice” – Eugene Starky (USA)
 13.oo Uroczysta  Msza św. w Bazylice na Zakończenie Festiwalu
        Wręczenie Grand Prix Festiwalu 2012 z film „The 13th Day” Leo Hughes Wielka  Brytania 
 14.15- 15.oo    Agapa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM KONFERENCJI „Media cyfrowe w  edukacji”          

 Sobota 12 maja 2012 r  ;  Pałac Druckich-Lubeckich w Teresinie

9.3o  Rejestracja, recepcja

10.15 Powitanie ze strony władz Teresina:  Marek Jaworski - zastępca Wójta  Gminy Teresin
           Wprowadzenie    – 
Zygmunt Gutowski  - dyrektor programowy Festiwalu Niepokalanów 2012

10.3o   Doświadczenia edukacyjne  hiszpańskiej Grupo EDEBE   www.edebe.es
              -  
Marta Palomares  (Hiszpania)  

10.45   Szkoła Cyfrowa w Polsce na przykładzie Szkoły Podstawowej w Szymanowie
              - 
Krzysztof Mazur ,   nauczyciel informatyki 

11.oo   Media cyfrowe z punktu widzenia pokolenia "okołocyfrowego".   
               
Łukasz Czerwiński  i  Dorota Adamska , studenci
                Szkoła Młodych Liderów Chrześcijańskich  
siostry Katarzyny Purskiej

11.15    Chat- bot  i  Diaporamy   –  
Marian Rynkiewicz ,  fotograf

 11.25  Prezentacje multimedialne 
Janusza Supernaka USA),  Teresy Zarembskiej (Austria) i Janusza Hanasa
             http://www.warszawa.mazowsze.pl/niepokalanow/2012/multimedia2012.html
             
http://www.youtube.com/watch?v=Po7nn79QB_k&feature=youtu.be
             
http://www.youtube.com/watch?v=YcBP5HwC1Kg&feature=mfu_in_order&list=UL
           http://youtu.be/peCs8pEI3Hg 
11.4o  „Śladami Hymnu Polskiego” projekt wg  inicjatywy  
ks. Jana Zalewskiego (Dania) 
                   
Wydarzenia i rajdy motocyklowe upamiętniające Mazurka Dąbrowskiego
              
      - 
Jolanta Horodecka-Wieczorek  pisarka  www.jhw.com.pl   
  
http://www.youtube.com/watch?v=Ymj3twFfvlM&list=UU7D0bfH1vfjTihL1iJeSf4Q&index=10&feature=plcp    oraz       http://sct.mariekirke.homepage.dk/Rajd_Rosja_2012.htm 
                           
11.50  Prezentacje historii i kultury  na DVD i w internecie (YouTube)
             
Bitwa pod Olszynką Grochowską  
- Jacek Bąk i Sylwester Jesionkiewiczrealizatorzy
             
http://www.youtube.com/watch?v=5A5Abkh_M1A&feature=plcp

12.oo   Fragment filmu „Giotto i jego tajemnice”-  Eugene Starky (USA) – scenarzysta i reżyser                  http://www.tvp.info/informacje/kultura/korespondent-bryan-w-jedynce/2572236

12.10 - Filmy edukacyjne we Włoszech RAI  
Carlo de Biase (Włochy) 

12.20 - Teatr Ottoway w filmie i telewizji - ks. Marian Szablewski (Australia) 

12.30    Rola telewizji internetowych w edukacji  na  przykładach m.in. 
        
www.TVinterPolonia.com   inicjatorzy:   Wojciech Grabowski   i   Jerzy Czartoryski (Kanada) 
        
www.TVodnowa.org   Dorota Halina Głuchowska  Fundacja  „Nowy Czas”   www.nowyczas.org           
12.40 – 13.30     Dyskusja
13.30     Lunch
14.00 – 15.3o Zwiedzanie autokarem miejsc pamięci Gminy Teresin  
www.teresin.pl 
17.oo    Uroczyste Zakończenie Festiwalu – Niepokalanów, Sala św. Bonawentury 
20.oo   Droga Mazowiecka przez Teresin do Santiago de Compostella -  Jerzy Kazimierczak     
         film  27F079  Út a csillagok alatt –)–reż. József Birinyi
  (Węgry) fragmenty 30’ z  96’)  

 

 

 

 

Filmy zgłoszone na Festiwal Niepokalanów 2012

Nr kat

Tytuł

Kat.   czas

  Autor

Producent

Kraj

27F001

Letapis y promniach swiatła  - Pamiętnik w promieniach światła

60’

Jurij Goruliov

Stop Kadr

Białoruś

27F002

Swiatyj dub *
 Święty dąb
*cd. Cyklu - 27F108

Dok.

10’

Wojciech Szewczak
Władzimir Trachimczyk

Stowarzyszenie Dialog Kultur

Białoruś

27F003

Zakazany Krzyż

Dok.

60’

Krzysztof Wojciechowski

Krzysztof Wojciechowski

Polska

27F004

Zaduszki nasze

Dok.

13’

Krzysztof Wojciechowski

Krzysztof Wojciechowski

Polska

27F005

Śląski posterunek

Dok.
28’

Aleksandra Fudala

TVP Katowice

Polska

27F006

Schody do wolności

Dok.

51’

Zdzisław Najda

MP Production 
Sp z o.o.

Polska

27F007

Poeta nie umiera

Dok.

18’

Krzysztof Wojciechowski

Jerzy Bończyk

Polska

27F008

Nasz listopad

Dok.

50’

Krzysztof Wojciechowski

Jerzy Bończyk

Polska

27F009

Matka od powrotów

Dok.

39’

Michał Bernardyn

Soul Seed Media Michał Bernardyn

Polska

27F010

Tajemnica Jana Pawła II

Dok.

27’

Krzysztof Tadej

Wojciech Kasprzyk Agencja Produkcji Telewizyjnej dla Programów Katolickich TVP S.A

Polska

27F011

Parośla 9 lutego 1943. Tu się zaczęło

Am.

10’

Marek Czapla

Marek Czapla

Polska

27F012

Szlakiem Wołyńskich Krzyży

Am.

97’

Marek Czapla

Marek Czapla

Polska

27F013

I segreti di Medjugorje

Dok.

90’

Elisabetta Castana

Rai 
La Storia Siamo Noi

Włochy

27F014

Koncert Jubileuszowy

Pr.TV

71’

Aleksandra Korejwo

Aleksandra Korejwo

Polska

27F015

Un Eveque a Tallin
Francuski Bisku
p w Tallinnie

Dok.

60’

Francoise Pons

KTO

Francja Estonia

27F016

U Matki w Gietrzwałdzie

Dok.

20’

Małgorzata Pabis

Wydawnictwo A-Z

Polska

27F017

Vacant

Dok.
25’

Wojciech Kossowski

Wojcech Kossowski

Australia

27F018

Błogosławiony ks. Stefan Wincenty Frelichowski

Dok.

37’

Małgorzata Pabis

Wydawnictwo A-Z

Polska

27F019

Pasterz trudnych czasów

PR.TV
27’20”

Jolanta Hajdasz

Hajdasz Production na zlecenie IPN Poznań

Polska

27F020

 

 

 

 

 

 

 

 

27F021

Święty Roch

Dok.

23’

Małgorzata Pabis

Wydawnictwo A-Z

27F022

Hram. 
Wiek sloz i lubwi

43’

Natalia Kandudina

Archeparchia Bożej Materi

27F023

 

Orędzie Matki Bożej z La Salette

Dok.

20’

Małgorzata Pabis

Wydawnictwo A-Z

27F024

Tajemnica Lasu Szpęgawskiego cz. I

44’50”

Wiesław  H. Kwapisz

Wiesław  H. Kwapisz
ZRP Film Poland

27F025

Tajemnica Lasu Szpęgawskiego cz. II

52’

Wiesław  H. Kwapisz

Wiesław  H. Kwapisz

27F026

Ołówek w ręku Boga

Dok.

13’

Aleksandra Rek

TVP SA

27F027

Dziękuję ci  życie

Dok.

12’

Aleksandra Rek

TVP SA

27F028

It was just a little seed

Dok.

25’

Giuseppe di Sario

Ratisbonne, Jerusalem

27F029

 

 

 

 

TOTUS TUUS, św. Ludwik Maria Grignion de Montfort, mistrz duchowy bł. Jana Pawła II

Dok.

45’

Ewa Makulec

Ewa Makulec, Częstochowa

27F030

Teatr 21 z cyklu: 
My, Wy, Oni

Pr.TV

25’

Krzysztof Żurowski

TVP SA

27F031

Fatima – I-sze soboty

Pr.TV
25’

Krzysztof Żurowski

TVP SA

27F032

Pomiędzy

Dok.

4’04’

Paweł Czarnecki

Paweł Czarnecki

27F033

Ja jestem

Dok.

95’

Maciej Bodasiński Lech Dokowicz

Mikael 
 Maciej Bodasiński 
Lech Dokowicz

27F034

Catholic Social Teaching
Społeczne Nauczanie Koscioła

Eduk.

30’

Andres Garrigo

Goya Producciones

27F035

Family and Society
Rodzina i Społeczeństwo

Eduk.

30’

Andres Garrigo

Goya Producciones

27F036

Law and Justice
Prawo i Sprawiedliwość

Eduk.

30’

Andres Garrigo

Goya Producciones

27F037

Religare

Dok.

27’

Rafał Łączny

Katolicka Agencja Informacyjna

27F038

Niezłomny świadek wiary i obrońca Kościoła

Dok.

46’

Małgorzata Jurgowiak

Stowarzyszenie Ruch Kultury Chrzescijańskiej „Odrodzenie” w Śremie – przy parafii NSJ

27F039

Święty Maksymilian Rycerz Niepokalanej

Dok.

28’

 

Małgorzata Jurgowiak

Stowarzyszenie Ruch Kultury Chrześcijańskiej „Odrodzenie” w Śremie – przy parafii NSJ

 

 

 

 

27F040

Śladami Wujka

Dok.
48’

 

Piotr Augustynek
Krzysztof Tchórzewski

Apio Film – Piotr Augustynek dla Centrum Myśli Jana Pawła II

27F041

Salezjański Ośrodek Misyjny

Dok.

23’

 

Ks. Maciej Makuła
ks. Roman Wortolec

Salezjański Ośrodek Misyjny

27F042

Dusza Tunezyjska

Dok.

26’

 

Ks. Maciej Makuła
ks. Roman Wortolec

Salezjański Ośrodek Misyjny

27F043

Historia Parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego w Lublinie
cz. I

Dok.

6x60

Janusz Hanas

Janusz Hanas

27F044

Historia Parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego w Lublinie
cz. II

Dok.

3x60’

 

Janusz Hanas

Janusz Hanas

27F045

Bez jednego drzewa las lasem zostanie

Dok.
55’24”

Dagmara Drzazga

Kataraman 
Izabela Rudzik

27F046

Ludzie z Cisca

Dok.
27’

Anna Laszczka

GPV Media

27F047

Il  Convento di Dachau e il dialogo interreligioso
Zakon w Dachau i dialog międzyreligijny

Dok.
20’15”

Carlo de Biase

Paola Cornelli

27F048

Expactationem

Dok.
5’28”

Josip Marković

Josip Marković

27F049

Ostatni mieszkaniec stolicy świata

Dok.
28’04”

Janusz Gawryluk

Janusz Gawryluk

27F050

Hotel Mirage

Anim
16’32”

Joanna Polak

Studio Joanna Polak

27F051

Pamięć o Bitwie pod Olszynką Grochowską

Prog.

26’

Jacek Bąk

Fundacja Muzyki Sakralnej CAECILIANUM

27F052

A Lantok

The Visionary

Dok.
73’

 

Josef Czencz

István  Böröcz

Zsuzsanna Czinke

27F053

Testament

Dok.

23’

Łukasz Kowalski

TVP Katowice

27F054

Jan Paweł 3

Pr. TV
25’25”

Natalia Wiszniewska

Religia.tv

27F055

Nie lękajcie się… 
Jan Paweł II

Dok.
26’15”

Sylwia Żołnacz-Lizak

TVP SA

27F056

Nie lękajcie się… 
Jan Paweł II
- 8 odcinków

Dok.
8 x 3’

Sylwia Żołnacz-Lizak

TVP SA

 

 

 

 

 

27F057

Pamiętam

Dok.

28’

Piotr Litka

Religia TV

Polska

27F058

Dajcie nam księdza

Eduk. 
14’46”

Anna Duda-Ziętek Michał Siegieda

Aurum Film

Polska

27F059

Bazilika Navstiveni Panny Marie ve Frydku; Bazylika Nawiedzenia w Frydku

Dok.
35’

Marek Pospisil

Studio Telepace

Czeska Republika

27F060

U stóp klasztoru

Pr. TV
20’20”

Anna Kaszewska
Łukasz Lech

Firma VOCO z siedzibą w Krakowie

 

Polska

27F061

Odcienie Św. Krzyża

Dok.
20’20

Anna Kaszewska
Łukasz Lech

Media TV

Barbara Nycz

Polska

27F062

„Arka Pana” Parafia z sercem: 

Pr.TV
20’20

Anna Kaszewska
Łukasz Lech

TVP Polska Oddział w Krakowie

Polska

27F063

„To miejsce wybrał Pan”
Parafia z sercem: 

Dok.
20’20

Anna Kaszewska
Łukasz Lech

TVP Polska Oddział w Krakowie

Polska

27F064

Wadowice Parafia z sercem -

Pr.TV
20’20”

Anna Kaszewska
Łukasz Lech

Firma VOCO z siedzibą w Krakowie

 

Polska

27F065

Dzień świętości życia życia "

Pr.TV
20’

Joanna Adamik s. Andrzej Baczyński

Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka i Telewizja Polska S.A. w Krakowie

 

Polska

27F066

Broniąc życia człowieka

Pr.TV
20’

Joanna AdamikAndrzej Baczyński

Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka i Telewizja Polska S.A. w Krakowie

 

Polska

27F067

W imię miłości

Pr.TV
20’

Joanna AdamikAndrzej Baczyński

Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka i Telewizja Polska S.A. w Krakowie

 

Polska

27F068

Światowa krucjata modlitwy w obronie

Pr.TV
20’

Joanna AdamikAndrzej Baczyński

Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka i Telewizja Polska S.A. w Krakowie

 

Polska

27F069

Socrates - film

Fab.
108’

Ks. Marian Szablewski
Edward Jaworski

Ottoway Theatre

Australia

27F070

Ojciec w Toruniu

Dok.
39’30”

Wanda Różycka - Zborowska

Kujawsko-Pomorskie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe

Polska

27F071

Stan Wojenny w Płocku

Dok.

71’56”

Tadeusz Bystram

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej

Polska

 

 

 

27F072

Niemnogo raya

A little of Paradise

Dok.
40’40”

Maxim Mihaltsov

Studio in honour 
of St John the Warrior

27F073

Archeologia zbrodni

15’

Arkadiusz Jakubowski

Instytut Pamięci Narodowej

27F074

 

 

 

 

27F075

 

 

 

 

27F076

Na koberecku: Princove a tygri v meste Parizi

Dok.
9’58”

Tomas M. Ciganek

Telepace s.r.o.

27F077

Wierzę, pomóż niedowiarstwu memu...

Dok
19’

Beata Kamińska

 

Telewizja Polska

 

27F078

Дзеці ксяндза Шаплевіча»

The Kids of Priest Shaplevich»

Pr. TV
26’

Zoya Kotovich

BELSAT TV

27F079

Út a csillagok alatt – El Camino a világ oltárától a világ végéig -  The way under the stars – El Camino from Fatima to Santiago

Dok.
96’

József Birinyi

József Birinyi

27F080

Coś Dla Ciebie”

Dok.
20’

Piotr Kot

Julita Wołoszyńska

Telewizja Polska SA

Wojciech Kasprzyk

27F081

Papież Cierpienia

Dok.
26’30”

Piotr Kot

Telewizja Polska SA

Wojciech Kasprzyk

27F082

Poznań: Tryptyk spoza cenzury

Dok.
67’49”

Grzegorz W. Tomczak

 

Grzegorz W. Tomczak

 

27F083

Musimy się na nowo policzyć

Dok.
84”56’

Grzegorz W. Tomczak

Grzegorz W. Tomczak

 

27F084

Droga zawierzenia

Dok.
49’

Grzegorz Szuplewski

Tomasz Królak

MGS Media

27F085

Idziemy

Dok.
60’19”

Grzegorz Szuplewski

Tomasz Królak

MGS Media

27F086

Giga

Fab.
12’

Ewa i Hubert Stępniewicz

VIS Media Sp zoo

27F087

- Archipelag Skarbów
z cyklu MY WY ONI

Pr. TV
23’52”

Urszula Pruska

Krzysztof Żurowski

TVP SA

 

27F088

Wieloletnie rodziny i podatki

Z cyklu MY WY ONI

Pr. TV
24’03”

Urszula Pruska

Krzysztof Żurowski

TVP SA

 

27F089

27F090

Gdzie  był Bóg w Smoleńsku ?

Dok.
43’

Grzegorz  Górny, Tomasz Terlikowski

Dom Wydawniczy Rafael

27F091

In hoc signo vinces

Amat.
14’

Mariusz Koryciński

Mariusz Koryciński

 

 

 

 

27F092

Nadzieja i nawrócenie

Dok.
25’23”

Inka Bogucka

TVP Kraków

27F093

Modlitwa

Dok.
25’

Piotr Jaworski
Iwona Meus-Jargusz

TOProduction TVP3 Kraków

27F094

Czułe portrety

Dok.

Agnieszka Świdzińska

 

27F095

Dias de Corpus Christi

Fab.
158’54”

David Recio Gil

David Recio Gil

27F096

Exodus młodych 
„Mocni nadzieją”

Dok.
8’15”

Agnieszka Kałuża, Łukasz Kałuża

LOOK MEDIA

27F097

W służbie prawdy.  Przyjaciele o księdzu Tadeuszu Styczniu

Dok.
45’

Ks. Sławomir Soczyński SDS

Studio Katolik 
br Leszek Szuran

27F098

W cieniu Krzyża

Fab.
50’

Janusz Kłosiński

Studio Józio

im. Babci Brońci 
i Wnuczka Alberta

27F099

Ziarno – Błogosławiony Jan Paweł II  30.04.2011

Prog.TV
25’

Józef Mika
Lidia Lasota

Telewizja Polska SA
Redakcja Katolicki

27F100

Ziarno - Świadkowie Bożego Miłosierdzia  24.09.2011

Prog.TV
25’

Józef Mika
Lidia Lasota

Telewizja Polska SA
Redakcja Katolicki

27F101

Ziarno XII Dzień Papieski 08.10.2011

Prog.TV
25’

Józef Mika
Lidia Lasota

Telewizja Polska SA
Redakcja Katolicki

27F102

Ziarno - Juan Diego Meksyk 10.12.2011

Prog.TV
25’

Józef Mika
Lidia Lasota

Telewizja Polska SA
Redakcja Katolicki

27F103

Rendez-vous aux cieux

Meeting in the heavnes

Fab.
10’14”

Rodolphe Viémont

INWARD PRODUCTIONS

27F104

Od poczęcia : dziecko

Eduk.
16’20”

Zespół

Polskie Stowarzyszenie Obrońców życia

27F105

Edyta Stein patronką Europy

Dok.

32’12”

Katarzyna Kotula, Bogusława Stanowska-Cichoń

Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców w Lublińcu, OTV Kraków

27F106

Radio Niepokalanów
-czym jest?

Amat.
25’

Marcin Śliwiński

Marcin Śliwiński

27F107

Zakątek nadziei

Prog.TV
19’24”

Alicja Grzechowiak

TV Białystok

27F108

Swiatoje Bołota 
 Święte Błota

Dokum.

10’

Wojciech Szewczak
Władzimir Trachimczyk

Stowarzyszenie Dialog Kultur

 

 

 

 

 

 

 

 

  Programy Radiowe zgłoszone na Festiwal Niepokalanów 2012

Nr kat

Tytuł

Kat. czas

  Autor

Producent

Kraj

27R001

Z Biblii Gór

 

Maria Brzezińska

 

Radio Lublin

Polska

27R002

Maksymalna Świętość

 

Rafał Łączny

 

KAI

Polska

27R003

Rodzina Bogiem silna

13’36”

Anna Głos

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL

 

Polska

27R004

Agonia i śmierć błogosławionego Jana Pawła II w mediach

17’15

Agnieszka Kremer

 

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL

Polska

27R005

Postanowienie sześciolatki

 

Henryk Dedo
 Waldemar Kasperczak

Fundacja Głos Ewangelii

Polska

27R006

Kobieta Roku

 

Henryk Dedo 
Waldemar Kasperczak

Fundacja Głos Ewangelii

Polska

27R007

Kto uratuje mojego Henryka

 

Henryk Dedo 
Waldemar Kasperczak

Fundacja Głos Ewangelii

Polska

27R008

Mroczny świat

17’15”

Bartosz Koterba

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL

Polska

27R009

Roraty

2’57”

Maja Bobrowska

Maabo studio

Polska

27R010

Współcześni kolędnicy

3’27”

Maja Bobrowska

Maabo studio

Polska

27R011

W kąciku u Pana Boga

28’51”

Halina Londowska

Polskie Radio Białystok

Polska

27R012

Dziecię, które pokonało  zło

11’17”

 Anna Gawrońska-Piotrowska

 Radio Warszawa

Polska

27R013

Na wzór Świętej Rodziny”

14’02”

 Anna Gawrońska-Piotrowska

 Radio Warszawa

Polska

27R014

Jak samochód

 

18’41”

 Anna Gawrońska-Piotrowska

 Radio Warszawa

Polska

27R015

Rozmowy o wierze 30.01.2011

 

Anna Łoś

Polskie Radio Kraków

Polska

27R016

Rozmowy o wierze 17.04.2011

 

Anna Łoś

Polskie Radio Kraków

Polska

27R017

Rozmowy o wierze 13.11.2011

 

Anna Łoś

Polskie Radio Kraków

Polska

27R018

Rozmowy o wierze 12.01.2012

 

Anna Łoś

Polskie Radio Kraków

Polska

27R019

Cenacolo czyli Wieczernik

 

Anna Łoś

Polskie Radio Kraków

Polska

 Programy multimedialne zgłoszone na Festiwal Niepokalanów 2012

Nr kat

 Tytuł

 czas

   Autor

 Producent

 Kraj

27M001

Powiedz mi, Panie

http://youtu.be/Po7nn79QB_k   

 3’54”

Janusz Supernak
http://www.youtube.com/user/januszsupernak/videos

Janusz Supernak

Iga Supernak

USA

27M002

Why won’t you stay - Ależ, zostańcie
http://youtu.be/4t6n5-N00Ak

 4’33”

Janusz Supernak
http://www.youtube.com/user/januszsupernak/videos

Janusz Supernak
iga Supernak

USA

 

27M003

  Boże Narodzenie w San Diego

http://youtu.be/PFZfIKOdqhY   

3’41”

Janusz Supernak
http://www.youtube.com/user/januszsupernak/videos

Janusz Supernak

Iga Supernak

USA

 

27M004

List   http://www.youtube.com/watch?v=YcBP5HwC1Kg&feature=mfu_in_order&list=UL

 2’30”

Teresa Zarembska
http://www.youtube.com/user/TeresaMaria1000/videos

Teresa Zarembska

Austria

 

27M005

Była cicha  
http://www.youtube.com/watch?v=OE6FxB_pHIQ

 3’13”

Teresa Zarembska
http://www.youtube.com/user/TeresaMaria1000/videos

Teresa Zarembska

Austria

 

27M006

Panience na dobranochttp://www.youtube.com/watch?v=p2EH39xouxw&feature=related

 4’49”

Teresa Zarembska
http://www.youtube.com/user/TeresaMaria1000/videos

Teresa Zarembska

Austria

 

27M007

Polskie Kwiaty   http://www.youtube.com/watch?v=IVxnxNQfuxg&feature=related

 4’06”

Teresa Zarembska
http://www.youtube.com/user/TeresaMaria1000/videos

Teresa Zarembska

Austria

 

27M008

Chwalcie łąki umajonehttp://www.youtube.com/watch?v=AOptiJR2MUM&feature=related

 3’28”

Teresa Zarembska
http://www.youtube.com/user/TeresaMaria1000/videos

Teresa Zarembska

Austria

 

27M009

Zawitaj Królowo  http://www.youtube.com/watch?v=2UxPlk5Xp3s&feature=related 

 3’12”

Teresa Zarembska
http://www.youtube.com/user/TeresaMaria1000/videos

Teresa Zarembska

Austria

 

27M010

Z dawna Polski  http://www.youtube.com/watch?v=M4qcfsv7uB0&feature=related

 4’07

Teresa Zarembska
http://www.youtube.com/user/TeresaMaria1000/videos

Teresa Zarembska

Austria

 

 

Kostomłoty w fotografii
http://youtu.be/peCs8pEI3Hg 

Projekt multim.

Janusz Hanas

Janusz Hanas

Polska
 

27M012

Via Crucis   Stanisława Rodzińskiego
http://youtu.be/ssojIEYVdyE

książka DVD
34’

Tadeusz Szyma

Gaude Mater 
 zęstochowa 
- Jan Szyma

Polska

27M013

Diaporama „Grabarka”

5’48”

Marian Rynkiewicz

Marian Rynkiewicz

Polska

27M014

O Matko ma
 
http://youtu.be/md5bHudYowM 

4’17”

Janusz Supernak
http://www.youtube.com/user/januszsupernak/videos

Janusz Supernak

Iga Supernak

USA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strony  www (sklepy internetowe) oceniane na Festiwalu Niepokalanów 2012

Nr kat

Nazwa wydawnictwa

Adres internetowy

punkty

27I001

Grupo EDEBE

www.edebe.es          Hiszpania

 

27I002

Goya Producciones

www.encristiano.com   Hiszpania

 

27I003

Wydawnictwo Paulistów

www.edizionisanpaolo.it    Włochy

 

27I004

Editiones de Beatitudes

www.editions-beatitudes.fr   Francja

 

27I005

Luc 

www.luc.sk     Słowacja

 

                                                                                       Polska

27I006

Stowarzyszenie Wydawców Katolickich

www.swk.pl

 

27I007

GANDALF

www.gandalf.pl

 

27I008

MERLIN

www.merlin.pl

 

27I009

WYDAWNICTWO A-Z

http://www.wydawnictwoaz.pl/sklep/  ;  http://www.olajas.pl/

 

27I010

RAFAEL

www.rafael.pl ;   http://rafael.pl/multimedia/filmy-22

 

27I011

KATOLIK

http://sklep.katolik.tv/

 

27I012

LUX VERITATIS

http://sklep.luxveritatis.pl/

 

27I013

STRATOSMEDIA

http://stratosmedia.pl/index.htm

 

27I014

NATAN

www.natan.pl ;  http://katecheza.natan.pl ; http://biblioteka.natan.pl/?id=1

 

27I015

GLORIA 24

http://gloria24.pl/multimedia/programy,multimedialne-303-303

 

27I016

Księgarnia Tolle

http://www.tolle.pl

 

27I017

SALEZJANIE

http://www.wydsal.pl/

 

27I018

Centrum ARUPE

http://www.arrupe.org/pl/katecheci

 

27I019

Wydawnictwo WAM

www.wydawnictwowam.pl/?Page=onas

 

27I020

Wydawnictwo PROMIC

http://www.wydawnictwo.pl/

 

27I021

Muzyka Dobra

http://muzykadobra.pl/

 

27I022

DEON

http://www.sklep.deon.pl/

 

27I023

Edycja Świętego Pawła

www.edycja.pl

 

27I024

PRO-LIFE

www.pro-life.pl

 

27I025

Wydawnictwo Niepokalanów

http://wydawnictwo.niepokalanow.pl/

 

27I026

Oficyna Adam

www.oficyna-adam.pl

 

27I027

Apostolicum

www.apostolicum.pl

 

27I028

Ars Polona

www.arspolona.pl

 

27I029

Artur Piotrowski Film

www.piatkafilm.pl

 

27I030

Bellona

www.bellona.pl

 

27I031

Biały Kruk

www.bialekruk.pl

 

27I032

Centrum JP 2

www.centrumjp2.pl

 

27I033

Credo

www.credo.org.pl

 

27I034

Efrem

www.efrem.pl

 

27I035

Emmanuel

www.emmanuel.pl

 

27I036

Esprit

www.esprit.com.pl

 

27I037

Karmel

www.floscarmeli.pl

 

27I038

Fronda

www.fronda.pl

 

27I039

Homo Dei

www.homodei.com.pl

 

27I040

Piotra Skargi

www.piotrskarga.pl

 

27II041

Instytut Pamięci  Narodowej

www.ipn.com.pl

 

27I042

Instytut JP2

www.ipjp2.pl

 

27I043

Pax

www.iwpax.p

 

27I044

Ksiegarnia św. Jacka

www.ksj.pl

 

27I045

Książki.TV

www.ksiazki.tv

 

27I046

Kwadrat

www.kwadrat.org.pl

 

27I047

LWT

www.lwt.pl

 

27I048

Jasna Góra

www.jasnagora.com

 

27I049

Media Rodzina

www.mediarodzina.com.pl

 

27I050

Niedziela

www.ksiegarnia.niedziela.pl

 

27I051

Norbertinum

www.norbertinum.pl

 

27I052

Vocatio

www.vocatio.com.pl

 

27I053

Pallotinum

www.pallotinum.pl

 

27I054

Pasterz

www.pasterz.pl

 

27I055

Paulinianum

www.paulinianum.pl

 

27I056

Polemo

www.polemo.pl

 

27I057

Polskie Gry Planszowe

www.polskiegryplanszowe.pl

 

27I058

Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne

www.polwen.pl

 

27I059

Pomoc

lwww.wydawnictwo.cpps.pl

 

27I060

UKSW

www.swsw.uksw.pl

 

27I061

Promyczek

www.promyczek.pl

 

27I062

Święty Wojciech

www.swietywojciech.pl

 

27I063

Verbinum

www.verbinum.pl

 

27I064

W drodze

www.wdrodze.pl

 

27I065

Wydawnictwa Religijne

www.wydawnictwareligijne.pl

 

27I066

Archidiecezja Warszawska

www.waw.waw.pl

 

27I067

Arkady

www.arkady-info.pl

 

27I068

Bernardinum

www.bernardinum.com.pl

 

27I069

Buchman

www.buchmann.pl

 

27I070

WDS

www.wds.pl

 

27I071

eSPe

www.espe.pl

 

27I072

Fidei

www.fidei.pl

 

27I073

Gaudium

www.gaudium.pl

 

27I074

Jedność

www.jednosc.com.pl

 

27I075

Głos Karmelu

www.gloskarmelu.pl

 

 

27I076

 

Wydawnictwo KUL

 

www.wydawnictwo.kul.lublin.pl

 

27I077

Wydawnictwo m

www.mwydawnictwo.pl

 

27I078

Petrus

www.wydawnictwopetrus.pl

 

27I079

Franciszkanie

www.niepokalanow.pl .

 

27I080

Rhetos

www.rhetos.pl

 

27I082

Salwator

www.salwator.com

 

27I083

Serafin

www.eserafin.pl

 

27I084

Loretanki

www.loretanki.pl

 

27I085

Wydawnictwo  św. Stanisława BM

www.stanislawbm.pl

 

27I086

Znak

www.znak.com.pl

 

27I087

Biblos

www.biblos.pl

 

27I088

PWN

www.pwn.pl

 

27I089

EMPIK

http://www.empik.com/filmy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Międzynarodowy Katolicki Festiwal Filmów i Multimediów Niepokalanów 
REGULAMIN FESTIWALU   „NIEPOKALANÓW ‘AD”


1. Czas i miejsce

1.1. Międzynarodowy Katolicki Festiwal Filmów i Multimediów Niepokalanów 'AD 
jest imprezą coroczną, odbywającą się w Polsce w drugiej połowie maja każdego roku 
w terminie ogłoszonym przez Komitet Organizacyjny. 
1.2. Miejscem Festiwalu jest Niepokalanów (Paprotnia / Teresin), oddalony od Warszawy 
o 45 km. Część projekcji i imprez festiwalowych może być organizowana w Warszawie 
oraz w innych miastach.

2. Cele i zadania Festiwalu

2.1. coroczne podsumowanie polskiego i światowego dorobku w dziedzinie filmu i multimediów, inspirowanego wartościami ewangelicznymi;

2.2. wspieranie twórczości filmowe, radiowej i multimedialnej pozostającej w zgodzie z katolicką nauką społeczną;

2.3. poszerzenie wiedzy o formach mediów służących przekazywaniu Dobrej Nowiny;

2.4. pomocy w międzynarodowej dystrybucji i wymianie dzieł o podanych wyżej wartościach.

3. Patronat, organizatorzy i sponsorzy

3.1. Osobisty patronat nad Festiwalem pełni Prymas Polski – ks. Józef Kardynał Glemp.

3.2. Organizatorem Festiwalu są Katolickie Stowarzyszenie Filmowe im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego i Klasztor Ojców Franciszkanów – Niepokalanów. 
Organizatorzy powołują Komitet Organizacyjny i Dyrekcję Festiwalu. 
Przewodniczącymi Komitetu Organizacyjnego są: Prezes Katolickiego Stowarzyszenia Filmowego – Danuta Stachyra i Gwardian Klasztoru Ojców Franciszkanów Niepokalanów – ojciec Stanisław Piętka.
Dyrekcja Festiwalu składa się z przedstawicieli Stowarzyszenia i Klasztoru. Dyrektorem Festiwalu Niepokalanów 2012 jest ojciec Jacek Staszewski, przedstawiciel Klasztoru Niepokalanów,  wicedyrektorami – wiceprezesi KSF:   Zygmunt Gutowski, wicedyrektor 
 organizacyjny  i Andrzej Bogusław Januszewski, wicedyrektor programowy.

3.3. Komitet Organizacyjny powołuje:

- Komitet Honorowy,

- Międzynarodowe Jury
- Komisję Selekcyjną

3.4. Sponsorami Festiwalu mogą być osoby fizyczne i prawne wspierające organizację Festiwalu w formie darowizn pieniężnych i materialnych oraz poprzez świadczenie nieodpłatnych usług na rzecz organizacji Festiwalu.

4. Kategorie filmów i multimediów

4.1. Filmy są oceniane w czterech kategoriach konkursowych: filmy fabularne, filmy dokumentalne, programy telewizyjne, edukacyjne i katechetyczne oraz filmy amatorskie.

4.2. Programy radiowe są oceniane w dwóch kategoriach konkursowych: słuchowiska oraz reportaże i krótkie audycje cykliczne.

4.4. Programy multimedialne oraz strony internetowe www. oceniane są bez podziału na kategorie.

4.5. W zakresie prac multimedialnych w miarę rozwoju konkursów w poszczególnych kategoriach Komitet Organizacyjny może wprowadzić nowe, bardziej szczegółowe podziały.

5. Nagrody

5.1. Główną nagrodą Festiwalu jest GRAND PRIX NIEPOKALANÓW 'AD przyznawana za film niezależnie od jego kategorii.

5.2. W kategoriach filmowych oraz w kategoriach programów radiowych i multimedialnych oraz stron internetowych przewidziane są po trzy nagrody regulaminowe: pierwsza, druga i trzecia.

5.3. Nagrody w kategoriach filmowych i radiowych przyznaje Jury Festiwalu.

5.4. Nagrody w  kategorii  programów multimedialnych oraz stron internetowych oraz nagrody specjalne przyznaje Komitet Organizacyjny Festiwalu w uzgodnieniu z Jury Festiwalu.

5.5. Nagrody i wyróżnienia regulaminowe Festiwalu mają z reguły charakter honorowy (dyplomy). Zdobywcy Grand Prix oraz pierwszych nagród w poszczególnych kategoriach otrzymują Statuetkę Św. Maksymiliana Nagrody rzeczowe i pieniężne mogą być przyznawane w przypadku ich ufundowania przez sponsorów Festiwalu.

5.6. Międzynarodowa katolicka organizacja ds. filmu, telewizji i radia SIGNIS przyznaje swoje specjalne nagrody według własnych kryteriów.

5.7. Pozaregulaminowe nagrody specjalne mogą być ufundowane przez osoby fizyczne i prawne z kraju i zagranicy pod warunkiem zgłoszenia regulaminu ich przyznawania najpóźniej dwa tygodnie przed otwarciem Festiwalu i zaakceptowania przez Komitet Organizacyjny.

5.8. Promocja. Informacje o wszystkich filmach i programach odpowiadających warunkom festiwalu są zamieszczane w Katalogu Festiwalowym, wydawanym w języku polskim i angielskim i dostępny na płytach CD oraz w internecie.

6. Komisja Selekcyjna i Międzynarodowe Jury Festiwalu

6.1. Komisja Selekcyjna dokonuje przeglądu wszystkich nadesłanych dzieł, dopuszcza filmy, programy radiowe do  Festiwalu jako zgodne z celami Festiwalu oraz kwalifikuje je wspólnie z Jury Festiwalu do Przeglądów Konkursowych w poszczególnych kategoriach biorąc pod uwagę ich treść, przesłanie i formę. Komisja Selekcyjna ma prawo do zmianykwalifikowania filmów i programów do poszczególnych kategorii.

6.2. Międzynarodowe Jury Festiwalu, przyznaje nagrody regulaminowe i pozaregulaminowe. 
W zależności od potrzeb - Jury może być podzielone na podkomisje oceniające poszczególne kategorie filmów i prac multimedialnych.

6.3. Decyzje Komisji Selekcyjnej i Międzynarodowego Jury są ostateczne.

7. Zgłoszenia filmów

7.1. Na Festiwal mogą być zgłaszane prace spełniające wymagania określone w punkcie 2. i zrealizowane w ostatnich trzech latach. W wyjątkowo uzasadnionych przypadkach mogą być zgłaszane prace starsze. Czas trwania filmu amatorskiego nie może przekraczać 40 min..

7.2. Zgłoszenia kopii przeglądowych  do przeglądu selekcyjnego (poza stronami internetowymi) będą przyjmowane wyłącznie  - na płytach DVD lub VCD  lub CD  przesłanych wyznaczonym terminie  w 5 egzemplarzach na adres Biura Festiwalu „Niepokalanów  2009”   ul. Barska 2; 
02-315 Warszawa. Strony internetowe zgłaszane są poprzez podanie aktywnego adresu strony.

7.3. Każda praca winna być zgłoszona na oddzielnej płycie i opisany na oddzielnym formularzu ZGŁOSZENIA. Formularze można uzyskać z internetuwww.festiwalniepokalanow.pl  i www.warszawa.mazowsze.pl/niepokalanow  oraz otrzymać w Biurze Festiwalu. 
Zgłoszenia i listy dialogowe (ew. tłumaczenia) należy wysyłać drogą elektroniczną (wypełnione na formularzu z Internetu lub po wydrukowaniu – zeskanowane. Można je dodatkowo wysłać 
w formie papierowej.

7.4. Prace mogą być przyjęte w oryginalnej wersji językowej pod warunkiem załączenia polskiej i / lub angielskiej listy dialogowej . Dla prac w wersji polskiej wymaganie to dotyczy tylko prac zakwalifikowanych do Przeglądu Konkursowego.

7.5. Filmy i programy radiowe  należy zgłaszać w terminie do dnia 31 stycznia danego roku 
wraz z wypełnionym Formularzem Zgłoszenia.
Programy multimedialne i strony internetowe należy zgłaszać do 15 marca danego roku. 
7.6. Wyniki prac Komisji Selekcyjnej zostaną opublikowane na stronach internetowych Festiwalu i przesłane zainteresowanym najpóźniej do dnia 20 kwietnia.

7.7. Prace zakwalifikowane przez Komisję Selekcyjną do Przeglądu Konkursowego  są prezentowane na Festiwalu z płyt DVD, VCD lub CD.  

7.8. Pełne koszty przesłania prac do przeglądu selekcyjnego i konkursowego pokrywają Zgłaszający. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykorzystania w celach promocyjnych 
m.in. w radiu i  telewizji fragmentów filmów nagrodzonych.

7.9. Przeglądowe kopie filmów wraz z listami dialogowymi pozostają w Archiwum Festiwalu
 
i mogą być wykorzystywane do pokazów niekomercyjnych: promocyjnych i edukacyjnych w Polsce i zagranicą.

8. Uczestnictwo w Festiwalu

Zgłoszenia osobistego udziału (pobytu) będą przyjmowane do 10 maja danego roku na specjalnych Formularzach. Po tym terminie zgłoszenia będą przyjmowane w miarę wolnych miejsc.

0. Program Festiwalu

10.1. Uroczyste otwarcie Festiwalu odbywa się w jego pierwszym dniu i obejmuje: spotkanie inauguracyjne zakończone projekcją filmu konkursowego i wysłuchaniem  programu radiowego wybranych przez Komitet Organizacyjny.

10.2. Programy poszczególnych dni Festiwalu obejmują prezentacje konkursowe, 
Mszę Św., rozważania religijne tzw. "Czas na refleksje" i spotkania dyskusyjne.

10.3. Uroczyste zakończenie Festiwalu odbywa się w przedostatnim dniu Festiwalu i obejmuje: 
Mszę św., ogłoszenie wyników, wręczenie nagród .i prezentacje nagrodzonych prac.

10.4. Program Festiwalu może być wzbogacony imprezami towarzyszącymi jak konferencje, seminaria, dyskusje, wystawy, przeglądy pozakonkursowe, występy artystyczne, kiermasze programów sprzętu audiowizualnego  oraz wydawnictw związanych z promocją.

10.5 Prezentacje pofestiwalowe i pokazy promujące Festiwal organizowane mogą być wyłącznie na zasadach ustalonych przez Komitet Organizacyjny Festiwalu Niepokalanów i za jego zgodą.

 

Warszawa, Niepokalanów                                W imieniu Komitetu Organizacyjnego Festiwalu Niepokalanów 2012

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:
               Danuta Stachyra                                                     o. Stanisław Piętka
                        prezes                                                                       Gwardian 
   Katolickie Stowarzyszenie Filmowe                    Klasztor Ojców Franciszkanów Niepokalanów

 
               Dyrektor Organizacyjny Festiwalu                               Dyrektor Programowy Festiwalu
             o. Jacek Staszewski                                                                 Zygmunt Gutowski
Klasztor Ojców Franciszkanów Niepokalanów                                              wiceprezes 
                                                                                                  
Katolickie Stowarzyszenie Filmowe

======================================================================

                  Biuro Festiwalu Niepokalanów 2012:  Katolickie Stowarzyszenie Filmowe
                                         ul. Barska 2; 02-315 Warszawa,
  Polska
         tel. +48 22 8234489  
www.festiwaniepokalanow.pl ; e-mail: ksf@festiwalniepokalanow.pl
                            tel.    (+48)  602 126 206;  (+48)  604 455 824   (+48) 22 823 44 89