XII FESTIWAL POLONIJNY  “LOSY POLAKOW 2017


                Na Festiwal nadesłano ponad 80 filmów, programów telewizyjnych, programów radiowych,  multimedialnych oraz nagrań muzycznych  z Australii, Kanady, USA, Wielkiej Brytanii, Ukrainy, Czeskiej Republiki, Białorusi i Polski. Wiele prac było związanych szczególnie z Rokiem Tadeusza Kościuszki, Marszałka Jozefa Piłsudskiego i Generała Jozefa Hallera oraz przygotowania do przypadającej w roku przyszłym 100-ej rocznicy Odzyskania Niepodległości
w roku 1918
.
                  Jury obradujące  pod przewodnictwem reżysera Pawła Woldana 
przyznało następujące nagrody:

GRAND PRIX

Alina Czerniakowska
za odważne ukazywanie w swoich filmach prawdy historycznej o losach Polski  i długoletnie przybliżanie postaci wielkich Polaków, w tym również i tych, którzy po II Wojnie światowej
stracili na wiele lat możliwość powrotu do Ojczyzny jak Józef Garliński czy Stefan Korboński.
Powrót Paderewskiego  (12 F 058) - 40’ oraz Być dla Polski, być dla Polaków (12 F 053) - 45’  TVP

Nagrody Specjalne

Anna T. Pietraszek - W łączności z Polonią Ameryki 2001  (12 F 045) prod. TVP           30’
Film powstał jako znak solidarności z Polonią w USA po dramacie 11 września 2001 r.
Dzięki pomocy  ks. kardynała Henryka Gulbinowicza i  ks. prałata Peszkowskiego i aktywności
autorki filmu - mimo dramatycznych okoliczności - doroczna Parada Pułaskiego mogła się odbyć.
Anna Pietraszek - reżyser, operator, dziennikarka, w TVP 25 lat do 2011. , w IPN 2006-2011
       

Jurij Goruliow  (Bialoruś) - Droga do nawrócenia (12 F 062)  50’11” prod. Stopkadr
Film o peregrynacji figury Matki Boskiej z Fatimy po Białorusi w 100 rocznicę Objawień Fatimskich.
Ukazuje zachowaną głęboką wiarę mieszkańców - również na dawnych Kresach Polski.
Jurij Goruliow – autor wielu nagradzanych filmów o kardynale Kazimierzu Świątku,o  słynnej
polskie fotograf – Zofii Chomętowskiej czy losach  dworu w Worończy.

Janusz Supernak (USA)  - Pieśń Dziękczynna (12 F 001)   3’47” prod. Hussar Studio
Teledysk jest próbą podsumowania, a przede wszystkim wyrazem dziękczynienia Panu Bogu
za dotychczasowe życie i osiągnięcia kompozytora, autora tekstu i wykonawcy utworu.
Janusz Supernak – autor i wykonawca wielu pieśni o naturze religijnej jest profesorem,
dziekanem wydziału inżynierii na San Diego State University.

Ernestyna Skurjat-Kozek
- Od Mound do Mount Kościuszko (12 F 012)  22’ Kosciuszko Heritag e Inc
Dokumentacja historycznej wyprawy narciarskiej delegacji Kopca Kościuszki  w Roku Kościuszki na australijską Górę Kościuszki dla uczczenia dwusetnej rocznicy śmierci Generała. Film wykorzystuje fragmenty piosenek z  Międzynarodowego Konkursu „Kosciuszko Bicentenary”.
Dr Ernestyna Skurjat-Kozek, dziennikarka, działaczka polonijna z Sydney, organizatorka festiwali kościuszkowskich,  realizatorka kilku filmów dokumentalnych o  Kościuszce i  Strzeleckim
.

Violetta Kardynal - Bóg, Zuchy I Polska w Kanadzie na Kaszubach (12 F 015)   dok.   30’
Dokument „Bóg, Zuchy i Polska w Kanadzie” jest rejestracją trzech dni w obozie zuchowym na kanadyjskich Kaszubach. Historia harcerstwa polskiego w Kanadzie sięga czasów przedwojennych.
Violetta Kardynal – niezależny dziennikarz i dokumentalista. Po okresie pracy w polskiej telewizji TVP i działalności w podziemnej Solidarnosci – od roku 2002 mieszka na stałe w Kanadzie. W swoim filmie  "Upside Down" zwalczała używanie nazwy polskie obozy koncentracyjne”

Izabela Wałaska (Czeska Republika) - Fenomen Zaolzie (12 F 031)  95’ Zaolzie Potrafi, z.s. 
Dokument ukazujący życie  trzydziestotysięcznej zaolziańskiej enklawy polskości znajdującej się na terenie Śląska Cieszyńskiego w Czechach. Film porusza temat tożsamości Polaków.
Izabela Wałaska pochodzi z polskiej mniejszości na Zaolziu. Mieszka w Pradze, gdzie pracuje jako tłumaczka. Od 2011r. w ramach działalności stworzonej przez siebie organizacji „Zaolzie Potrafi”

Dariusz K. Parczewski (Wielka Brytania) - Szkic patriotyczny (12 F 013). 42’38” ADS Media
Stowarzyszenie Wspólnota Polska w Lublinie działa od 25 lat.  Dr Dariusz Śladecki, przy współpracy wielu wolontariuszy z Lublina organizuje projekty edukacyjno-kulturalno - artystyczne w których bierze udział około 1000 osób z Ukrainy, Białorusi, Litwy, Łotwy i dalekiej Syberii.
Dariusz K. Parczewski - żonaty, pięcioro dzieci. Mieszka w Oxfordzie w Wielkiej Brytanii. Od kilku lat realizuje autorskie programy w Radiu Wnet i rejestruje w swoich filmach życie Polonii.


Eugeniusz Starky (USA) - Walizka Emigranta (12 F 050)  30’ prod. Elite Art. (USA)
Archiwalny film przypominający rok 1981. Stan Wojenny w Polsce. W USA trzech Polaków: Stanisław Barańczak – poeta, Jan Sawka - malarz i Adam Makowicz – muzyk zostało bez
możliwości powrotu do Ojczyzny.
Jedno co mieli to „walizkę  emigranta”
Eugeniusz Starky  absolwent Cum Laude - City University of New York – Film Production.
Prowadził w USA i Kanadzie działalność impresaryjną. W roku 2000 powrócił do produkcji filmów. Zrealizował 20 filmów min ,, Amerykański Korespondent”, „Bohaterowie z Jamestown” „Giotto”

Grażyna  Preder  - Tryptyk Bukowiński  (12R009-11)  prod.  Polskie Radio Koszalin
cz.1-Polacy z Pietrowiec-27'04''  cz.2-Ballada przydrożna-21'50''   cz.3-180 lat Pleszy-22'33''
Bukowina- pogranicze ukraińsko-rumuńskie, gdzie Polacy zachowują język, wiarę , tradycje.
Grażyna Preder - dziennikarka z długoletnim stażem i licznymi nagrodami w konkursach na reportaż radiowy..Jej zainteresowania zawodowe skupiają się wokół spraw społecznych, kultury, życia mniejszości narodowych i etnicznych.

Filmy Dokumentalne

I Nagroda

Jolanta Kessler - Prawnik w czasach bezprawia (12 F 060) 40’ prod. Mirosław Chojecki i TVP
„Prawnik w czasach bezprawia” opisuje dramat człowieka, którego życie przypadło na czasy komunizmu w Polsce. Jan Olszewski, prawnik, dziennikarz obrońca opozycji , wreszcie Premier Rządu RP dla którego w każdej sytuacji ważna jest etyczna służba -  wierna polskiej tradycji demokratycznej i niepodległościowej.

Jolanta Kessler   - reżyser i scenarzysta wielu filmów dokumentalnych, m. in.: „Redaktorzy podziemia”, „Opowieść o Wolnej Europie”, „Msza z księdzem Jerzym”, „Tamtego 1989 roku”, „Pseudonim Jan Nowak”, „Świat i Solidarność”. Była dziennikarzem Radia Wolna Europa w Nowym Jorku oraz w Paryżu,  attache kulturalno-naukowym ambasady RP w Szwajcarii, dyplomatą w Przedstawicielstwie RP ONZ w Genewie.
II Nagroda
               
Marek Rudnicki -  Pa, Kochanie (12F021)  40’  prod. 2001 Marek Rudnicki
Historia przyjaźni dwóch łódzkich sierot: Gieni i Sabiny. Praca przymusowa w Niemczech w czasie II wojny światowej, powrót do Polski. Życie w PRL. Wyjazd Sabiny do USA. Korespondencja między Polską a Ameryką. Mimo oddalenia jest duże podobieństwo losu dwóch kobiet.
Marek Rudnicki - kierownik produkcji i producent wielu filmów m.in. : Chrzest - Marcina Wrony czy Miłość - Sławomira Fabickiego.

III Nagroda


Alicja Grzechowiak- Patrycja Meunier  (12 F 024)  23’54”TVP3 Białystok
Filmowy portret artystki Patrycji Meunier – Paryżanki (mama Polka, ojciec Francuz), która po studiach wyjechała z Francji i zamieszkała w Zakopanem. Po 10 latach życia w stolicy Tatr, swoje miejsce na ziemi znalazła na na podlaskiej wsi. Wyremontowała drewniany dom, mieszka w nim z 8-letnim synem.
Alicja Grzechowiak – dziennikarka i reportażystka. Współpracuje z TVP3 Białystok od 1998r. Autorka cyklicznych programów oraz reportaży interwencyjnych, emitowanych na antenach TVP1, TVP2, TVP3. Zdobywczyni nagród w dziedzinie reportażu na festiwalach i konkursach filmowych oraz telewizyjnych.

Dokument  fabularyzowany

I Nagroda

Małgorzata Brama - Kazimierz Leski(12 F 003) 53’            prod. Fundacja Artystyczna ERINAB
Film „Kazimierz Leski” to opowieść o legendarnych asie polskiego wywiadu, powstańcu warszawskim, honorowym obywatelu Warszawy i Izraela. Historia filmu oparta jest m.in.
na relacjach ostatnich żyjących żołnierzy Batalionu "Miłosz" oraz jego przyjaciół i rodziny. 
Małgorzata Brama specjalizuje się w filmie historycznym.  Od 2004 roku przeprowadziła ponad 1000 wywiadów na świecie z uczestnikami II wojny światowej m.in. dla BBC. Otrzymała wiele nagród i odznaczeń.

II Nagroda

Magdalena i Rafał Kołodziejczykowie - Wszystko dla Polski .  Powstanie Zamojskie 1942-1944 (12 F 034)   43’ Telewizja Polska S.A. Oddział w Lublinie
Film ma na celu przybliżenie widzowi tragicznych losów ludności zamieszkującej Zamojszczyznę w okresie II wojny światowej. Autorzy przypominają brutalne akcje  pacyfikacyjno – wysiedleńcze prowadzone przez Niemców oraz walkę podziemia niepodległościowego w obronie Ojczyzny.
Magdalena Kołodziejczyk od  2005 r. niezależny producent – właściciel Telewizyjnej Agencji Producenckiej Alter Ego. Współpracuje z Telewizją Polską S.A. w Lublinie.
Rafał Kołodziejczyk: Dziennikarz, montażysta i grafik komputerowy. Autor ponad 90 relacji filmowych dokumentujących sporty ekstremalne. Współpracownik Telewizji Polskiej w Lublinie.

III Nagroda


Jerzy Kalina - Bieżeńcy 1915-1922   (12 F 028)   49’ Biełsat TVPolska
Jest lato 1915 roku. Armia rosyjska wycofująca się z zachodnich guberni Imperium pozostawia nacierającym Niemcom spaloną ziemię. Wypędza chłopskie rodziny nad Don, na Syberię, Kaukaz, do Azji Środkowej niektórzy uciekają sami. Była to największa przymusowa migracja w XX wieku w tej części Europy.
Film Jerzego Kaliny to po części historia rodzinna. Prababka reżysera, Zofia, wyjechała z małej wsi Koszele w ujeździe bielskim guberni grodzieńskiej do  kozackiej stanicy Stepowe Matiunino guberni saratowskiej.

Dokument  historyczny

I Nagroda

Andrzej Siedlecki- Piłsudski. Dla Polski żyć. (12 F 004)  95’ prod. Andrzej Siedlecki
Małżeństwo polsko-japońskie jedzie z Sydney do Polski, by zapoznać się z historią uzyskania niepodległości i działaniami innych twórców niepodległości, w szczególności koncentrując się na działaniach Marszałka
J. Piłsudskiego. Film kończą refleksje osobiste o postaci Marszałka.
Andrzej Siedlecki  Aktor, reżyser, dziennikarz. Autor książek o sztuce aktorskiej i reżyserii.
Trochę więcej informacji znajduje się na  stronie: www.andrzejsiedlecki.pl

II Nagroda

Beata Hyży-Czołpińska - Obława (12 F 059)  50’ prod.  IPN Oddział w Białymstoku
Film  jest próbą rekonstrukcji tzw. obławy augustowskiej, przeprowadzonej w 1945 roku przez Armię Czerwoną i NKWD. Była to największa zbrodnia, dokonana na Polakach po II wojnie światowej, uznana za zbrodnię przeciwko ludzkości. Jest hołdem dla zaginionych i wołaniem o rozwiązanie zagadki ich losów.
Beata Hyży-Czołpińska  -Reżyser  filmów dokumentalnych. Nagrodzona na wielu polskich
i międzynarodowych festiwalach filmowych oraz za  upowszechnianie i ochrony kultury.

III Nagroda

Mariusz Jankowski - Podwójne korzenie  (12 F 011)  22’  prod. ON Vision
Krótkometrażowy film dokumentalny opowiadający o powrocie świadka wydarzeń do miejscowości z dzieciństwa - Huty Pieniackiej. Polskiej Wsi na terenach II Rzeczypospolitej, która w 1944 roku została zaatakowana przez bojówkę UPA, oraz oddział SS Galizien.
Mariusz Jankowski. Absolwent Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, na Wydziale Mediów, Aktorstwa i Reżyserii w Zabrzu. Obecnie student UŚ na Wydziale Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego w Katowicach. Producent i reżyser w „ON Vision film & foto”.

Filmy Edukacyjne

I Nagroda

Wiesław Kwapisz  - Wiatru tchnienie o Chopinie(12 F 018)40’FILM POLAND – Zespół Realizatorów Filmowych           
Baśniowa opowieść o geniuszu, kompozytorze, patriocie -Fryderyku Chopinie. Film na podstawie książki  Jolanty Horodeckiej-Wieczorek pod tytułem „Wiatru tchnienie o Chopinie”. Jest on dedykowany dzieciom, chociaż nie ma wyraźnej cezury wiekowej. Bogate ilustracje oraz muzyka w wykonaniu Michaela Władkowskiego – Paryż, stanowią o niezwykłości filmu.
Wiesław Henryk Kwapisz – autor ponad 100 filmów dokumentalnych o polskiej historii, dobie współczesnej i ludziach wartych ekranizacji. W większości realizowanych bez wsparcia finansowego instytucji kultury.

II Nagroda

Jan Strękowski – Osso, moje Osso (12 F 025)  50’ prod. Studio Filmowe Kronika, Polska Kronika Filmowa
W filmie pokazujemy Zakład Narodowy im. Ossolińskich, jedną z najważniejszych instytucji polskiej nauki i kultury, istniejącą prawie od początku XIX w. którą w wyniku II wojny światowej i przesunięcia granic Polski na wschód, podzielono na dwa odrębne organizmy –we Lwowie i powstałą tuż po wojnie we Wrocławiu.

Jan Strękowski - dziennikarz, scenarzysta, reżyser filmów dokumentalnych. W latach 1982-85 redaktor naczelny wydawanego w podziemiu "Tygodnika Wojennego", a następnie od roku 1990 dziennikarz i zastępca redaktora naczelnego "Tygodnika Solidarność"

III Nagroda


Anna Gordijewska - Moje magiczne miejsca. Sentymentalna podróż Zbigniewa Chrzanowskiego  (12 F 032) 35’ (Ukraina)      
Z bohaterem filmu Zbigniewem Chrzanowskim - aktorem i reżyserem, dyrektorem Polskiego Teatru we Lwowie zagłębiamy się w karty jego twórczej biografii, wkraczamy w kulisy małego własnego teatru przy ul. Kopernika we Lwowie czy też w ogromną przestrzeń Teatru Wielkiego – dzisiejszej sceny opery i baletu.
Anna Gordijewska  Absolwentka polskiej szkoły nr 10 im św. Marii Magdaleny we Lwowie. Pracowała ponad 18 lat w polskim „Radiu Lwów”. Ostatnie 3 lata - redaktor „Kuriera Galicyjskiego”, reżyser  materiałów filmowych „Kurier Galicyjski TV. Jest również aktorką w Polskim Teatrze Ludowym we Lwowie.


Teledyski

I Nagroda

Cezary Ciszewski - Wolny ekran   (12F030)   3x13’            prod. CeCe robi CaCy
Jedyny obywatelski i multimedialny program emigracyjny w historii Telewizji Polskiej – Wolny Ekran .
Autor Cezary Ciszewski udostępnia Wolny Ekran wszystkim emigrantom polskim , którzy tworzą wideo na potrzeby własne / intymne i skrajnie subiektywne. Wcześniej realizował program „Polonia w Komie”.
Cezary Ciszewski – dokumentalista, publicysta , podróżnik , wykładowca UW Dokumentalistyka, absolwent łódzkiej filmówki, były emigrant -6 lat w Amsterdamie, także korespondent radiowy dla Polskiego Radia.

II Nagroda

Ernestyna Skurjat-Kozek,  Josef Miller  - Kościuszko Lullaby   (12F038)  4’30”prod. Puls Polonii
"Kołysanka dla Jenerała" to muzyczny dodatek (nr 1) do filmu "Kościuszko: Jeszcze Polska zatańczy". Producentem  klipu i filmu jest "Kosciuszko Heritage Inc." Przesłaniem filmu  - jak i kołysanki - jest to, że nigdy nie należy tracić nadziei, bo w każdej porażce znajdzie sie ziarenko zwycięstwa.
Ernestyna Skurjat - Kozek , dziennikarka, redaktor naczelny Pulsu Polonii, organizatorka festiwali kościuszkowskich, realizatorka filmów dokumentalnych o Kościuszce, Strzeleckim, Górze Kościuszki


III Nagroda


Hussar Studio Andrzeja Lenarda  (USA)  za teledyski - Pieśń Dziękczynna (12 F 001)   3’47” - Kim ja jestem (12F002)  5’39” prod. Hussar Studio
Andrzej Lenard – filmowiec z zamiłowania w wolnym czasie zajmuje sie filmowaniem reklam, teledysków, filmów promocyjnych, a także filmów krótkometrażowych. Obecnie mieszka w Las Vegas.

Programy Multimedialne

I Nagroda

Bogna Lewtak-Baczyńska - Początek wieku.  Nie - nie żałuję.  Losy Polaków (12 M 003) 180’
Album 3xCD - zawiera bardzo różnorodny repertuar jak np. piosenki z okresu międzywojnia, w tym nawiązujące do tematu I-szej wojny światowej, utwory autorskie dotyczące II-giej wojny światowej  utwory z okresu PRL-u,  z ostatnich lat - w tym wiele hitów pokazujących polskie codzienne problemy.
Bogna Lewtak Baczyńska - Artysta malarz, reżyser, kompozytor, autor, wykonawca. Absolwentka ASP w Warszawie i PWST w Warszawie. Laureatka 33 nagród we Francji, wtym francuski Medaille des Arts.

II Nagroda

Dagny Baczyńska-Kissas  Misteria Antiqua Polonia (2016) Piano Compositions -Dagny Baczyńska-Kissas.  Rocznica Chrztu Polski(12 M 001)  40’       Galeria Autorska i Teatr „Well Art” Bogny Lewtak-Baczynskiej
Dzieło "Misteria Antiqua Polonia"(podtytuł:"Obrazy inspirowane rocznicą Chrztu Polski") zostało skomponowane w 2016 roku z okazji rocznicy Chrztu Polski. Bardzo znaczącą i symboliczną rolę odgrywa pierwszy Hymn Polski - "Bogurodzica”, odwołujący się do Matki Bożej i historii Polski.
Dagny Baczyńska-Kissas – kompozytorka, pianistka, teoretyk muzyki i tancerka,, występuje jako pianistka solistka i kameralistka w Polsce i za granicą m.in. w Grecji. Wiele utworów Dagny Baczyńskiej-Kissas jest inspirowanych tematyką patriotyczna i religijną m.in..:”Husaria”, „Modlitwy”, Polonez”Kresy” i inne.

III Nagroda

Maria Bukowska, Josef Miller, Marek Baterowicz -„Odwieczny obłok”  Tryptyk. Miłość Ludwiki Sosnowskiej Lubomirskiej i Tadeusza Kościuszki (12M004-6) 12’21”prod. Josef & Marta Miller
Tryptyk „Odwieczny Obłok”, to praca trojga jej twórców, Marka Baterowicza poety, którego trzy piękne wiersze zainspirowały Marię Bukowską  i Josefa Millera, do pokazania bardzo osobistej strony naszego bohatera narodowego. Miłość Tadeusza Kościuszki i Ludwiki Sosnowskiej Lubomirskiej to temat, który wyraża na tle muzyki skomponowanej przez Josefa Millera Maria Bukowska recytując trzy wiersze łącząc je słowem wiążącym.
Maria Bukowska - aktorka, poetka, dyrektor artystyczny Teatru „Miniatura” im. J. Szaniawskiego w Melbourne, której pasją jest utrzymywanie i rozpowszechnianie kultury polskiej w Australii.
Marek Baterowicz - polski pisarz, poeta, publicysta, romanista, od wielu lat zamieszkały w Sydney Australia. Jego wiersze ukazują obrazy dalekiej ojczyzny gdzie wciąż przebywa duchem.
Josef Miller - kompozytor, pianista, polski patriota. Jego twórczość jest znana w świecie. Zamieszkuje od lat w Melbourne Australia. Tęsknota, miłość do ojczyzny i romantyzm przeplata się w jego
utworach.

Programy Radiowe

I Nagroda

Krzysztof Wyrzykowski - Monte Cassino (12 R 007)  29’48”oraz Serce oddał Polonii (12 R 006)            20’10”Polskie Radio SA
W audycji występują uczestnicy bitwy pod Monte Cassino, walczący na różnych odcinkach zarówno w pierwszym, jak i drugim ataku m.in. por. Kazimierz Gurbiel, którego oddział zatknął proporzec na ruinach klasztoru maja 1944 roku. Druga audycja jest poświęcona Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu.
Krzysztof Wyrzykowski dziennikarz radiowy specjalizujący się w reportażu i audycjach dokumentalnych. Szczególną wagę przywiązuję do rekonstruowania  przeszłości na podstawie relacji uczestników. 

II Nagroda

Tomasz Jeleński  - W stepie szerokim  (12 R 013)  14’51”   Polskie Radio SA

Reportaż z Kazachstanu. Rozmowy z polskimi rodzinami o poczuciu przynależności do Polski, kultywowaniu tradycji, zwyczajów i nauce ojczystego jezyka, którego młodsi uczą się nieraz od podstaw jako języka obcego. Ocenia się ze w Kazachstanie mieszka blisko 60 tysięcy osób polskiego pochodzenia.
Tomasz Jelenski – dziennikarz radiowy, z wyksztalcenia historyk. Od ponad 20 lat pracuje w Programie III Polskiego Radia zarówno w audycji Zapraszamy do Trojki jak i w pasmie przeznaczonym na reportaże.

III Nagroda


Piotr Sobota      Odnowienie Ślubów Lwowskich Jana Kazimierza - 360 rocznica(12 R 001)            18’15”Redakcja Radio Lwow https://www.youtube.com/watch?v=3uVLbAK94zE&feature=youtu.be
We Lwowie odbyło się odnowienie Ślubów, jakie w 1856 złożył król Jan Kazimierz, zawierzając Rzeczpospolitą Obojga Narodów Matce Boskiej Łaskawej i czyniąc z Maryi  Królową Polski. Rozmówcami Piotra Soboty byli: Arcybiskup Lwowski Mieczysław Mokrzycki, minister Adam Kwiatkowski, Marszałek Senatu Stanisław Karczewski, Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, Biskup  Senior Kazimierz Górny.
Piotr Sobota jest korespondentem Polskiego Radia Lwów i audycji: Lwowska Fala Polskiego Radia Katowice. Jego relacje ukazywały się na antenie Polskiego Radia Rzeszów. Obecnie bezrobotny dziennikarz radiowy.
==========================================================================

Komitet Organizacyjny Festiwalu „Losy Polaków 2017”

Zygmunt Gutowski -  prezes Fundacji tel. +48 602126206   
  Ryszard Łączyński - dyrektor Festiwalu tel  +48 502496182
Magdalena Kozerska – dyrektor organizacyjny Festiwalu +48 502496181

Fundacja Polska-Europa-Polonia   www.warszawa.mazowsze.pl/festpol  
e-mail:
pep@fundacjapep.pl, festpol@warszawa.mazowsze.pl