Warszawa, dnia 1 października 2006 roku

Do uczestników
Polonijnego Festiwalu Multimedialnego “Polskie Ojczyzny 2006”

Szanowni Państwo!

       Polska diaspora nie jest zjawiskiem wynikającym jedynie z uwarunkowań historycznych,
wciąż bowiem  powstają nowe wielotysięczne skupiska Polaków. Integracja państw Unii Europejskiej
będzie jeszcze  pogłębiała ten proces i wkrótce we wszystkich jej krajach powstaną liczne środowiska polskie.

           Dlatego już teraz stajemy przed dwoma problemami: utrzymania kontaktu między Polską i Polakami
oraz integracji Polaków w miejscach zamieszkania i ułatwienia im brania żywego udziału w życiu politycznym
kraju osiedlenia. Z tego punktu widzenia nowoczesne media mają bardzo istotną rolę do odegrania.

            Dlatego z radością witam festiwal multimedialny. Środowiska polskie powinny skupić swą uwagę
na rozwoju nowoczesnych środków komunikacji. Miejmy nadzieję, iż obecny festiwal przyczyni się
do rozwoju inicjatyw multimedialnych Polonii.

                                                                                      Z poważaniem
                                                                                                                                Jerzy Targalski
                                                                                                                     Członek Zarządu Polskiego Radia