POLONIJNY FESTIWAL MULTIMEDIALNY  "Polskie Ojczyzny 2006”
Pod Wysokim Patronatem


Jego Ekscelencji prof. dr hab. Lecha Kaczyńskiego- Prezydenta RP *

oraz Jego Ekscelencji Ryszarda Kaczorowskiego– b. Prezydenta RP

 
Komitet Honorowy

dr Marek Jurek
- Marszałek Sejmu RP
Bogdan Borusewicz- Marszałek Senatu RP *
prof. dr hab. Ryszard Bender- Senator RP, Przewodniczący Komisji
Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą
dr Janusz Dobrosz– Poseł RP, przewodniczący Komisji Łączności z Polakami za Granicą *

prof. dr hab. Michał Seweryński-Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
dr Kazimierz Michał Ujazdowski –Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Roman Giertych- Minister Edukacji Narodowej *
dr Adam Struzik- Marszałek Województwa Mazowieckiego
Michał Czarski- Marszałek Województwa Śląskiego
Kazimierz Marcinkiewicz–  Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy
dr Tadeusz Wrona- Prezydent Miasta Częstochowy

prof. dr hab. Andrzej Stelmachowski- Prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"

Bronisław Wildstein- Prezes Telewizji Polskiej S.A.*
Krzysztof Czabański - Prezes Polskiego Radia
Jerzy Targalski - Członek Zarządu Polskiego Radia
Antoni Bartkiewicz– Dyrektor Programu Satelitarnego TV Polonia TVP S.A*

J. E. Andrzej Krzeczunowicz –b. Ambasador RP przy NATO, UZE w Belgii i Luksemburgu
J. E. Grzegorz Łubczyk- b. Ambasador RP na Węgrzech
dr Graham E. White KCOM –Honorowy Konsul Polski *
prof. dr hab. Jerzy Buzek –b. Premier RP, honorowy prorektor Akademii Polonijnej, eurodeputowany
Ligia Urniaż Grabowska –Senator IV kadencji Senatu RP *
Czesław Ryszka –Senator VI kadencji Senatu RP*
ks. prof. dr hab. Edward Walewander– Kierownik Katedry Pedagogiki Porównawczej KUL
ks. dr Józef Szymański- Dyrektor Instytutu Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL*
prof. dr Norman Davies– Historyk, publicysta, Oxford University *
prof dr Bogdan Piotrowski –Universidad de La Sabena w Kolumbii
o. prof. dr Antoni H. Wróbel –Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Argentynie*
Agata Bouvy Kalinowska– Polski Związek Dziennikarzy i Tłumaczy w Paryżu
Janina Porczyńska- Fundator, wspólnie z ś.p. Zbigniewem Porczyńskim, Muzeum Kolekcji Jana Pawła II
Bogdan Kurant- Dyrektor Muzeum Kolekcji Jana Pawła II w Warszawie

abp Sławoj Leszek Głódź- Przewodniczący Rady Episkopatu Polski ds. Środków Społecznego Przekazu*
ks. prałat Zdzisław Peszkowski– Kapelan Rodzin Katyńskich
o. Adam Schulz SJ - Przewodniczący Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich
o. Tadeusz Rydzyk- Dyrektor Radia Maryja*
o. Krzysztof Oniszczuk - Dyrektor Radia Niepokalanów
ks. infułat Ireneusz Skubiś -Redaktor Naczelny Tygodnika "Niedziela"
mec. Tadeusz Szymański- Prezes Katolickiego Stowarzyszenia Prawników Polskich
prof. Wiesław Wysocki- Prezes Fundacji Poległym i Pomordowanym na Wschodzie
oraz
Prezesi najważniejszych Organizacji Polonijnych
(Rada Konsultacyjna przy Senacie RP, Kongres Polonii Amerykańskiej, USOPAL i inne)*

* - oczekujemy na pisma potwierdzające