Komitet Organizacyjny

o. prof. AP dr hab. Bolesław Rakoczy
Rektor Akademii Polonijnej
Sekretarz Generalny Światowego Stowarzyszenia Dziedzictwa Kulturowego Polonii
dyrektor Festiwalu

 

ks. prałat prof. dr Andrzej Kryński
Prorektor Akademii Polonijnej
dyrektor Festiwalu

 

red. mgr inż. Zygmunt Gutowski
Prezes Fundacji Polska-Europa-Polonia
dyrektor Festiwalu

 

prof. dr hab. Zbigniew Piasek
Wiceprezes ds. kontaktów z Polonią
Światowego
Stowarzyszenia Dziedzictwa Kulturowego Polonii

 

mgr Olga Kacprzak
Kanclerz Akademii Polonijnej

 

mgr Magda Kozerska
Wiceprezes Fundacji Polska-Europa-Polonia