Komitet Honorowy

Prof. zw. dr hab. Ryszard Legutko
Minister Edukacji Narodowej
Prof. dr hab.
Ryszard Bender
Senator RP
Jarosław W. Lasecki
Senator RP
Prof. dr hab.
Andrzej Stelmachowski
Prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska
b. Marszałek Senatu RP

Ligia Teresa Urniaż Grabowska
b. Senator RP
Dr Tomasz Pietrzykowski
Wojewoda Śląski
Adam Struzik
Marszałek Województwa Mazowieckiego
Prof. dr hab. Hanna Gronkiewicz-Waltz
Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy

Dr Marian Drosio

Kurator Oświaty w Katowicach
Dr inż. Tadeusz Wrona
Prezydent Miasta Częstochowy
Jan Pastwa
Ambasador RP w Republice Czeskiej
Alberts Sarkanis
Ambasador Republiki Łotewskiej w Polsce i Watykanie
Andrzej Krzeczunowicz
b. Ambasador RP w Belgii i Luksemburga
Grzegorz Łubczyk
b. Ambasador RP na Węgrzech
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Piasek
Politechnika Krakowska
Korespondent zagraniczny na Polskę

Polish American Chamber of Commerce of Florida and Americas – USA

Ks. prof. Dr hab. Edward Walewander
Kierownik Katedry Pedagogiki Porównawczej, Katolicki Uniwersytet Lubelski
Prof. dr hab. Wiesław Wysocki
Dziekan Wydziału Historycznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Prezes Fundacji Poległym i Pomordowanym na Wschodzie

Janina Porczyńska
Fundator Muzeum Kolekcji Jana Pawła II
Dr Bogdan Kurant
Dyrektor Muzeum Kolekcji Jana Pawła II w Warszawie
Agata Kalinowska-Bouvy
Prezes Polskiego Związku Dziennikarzy i Tłumaczy w Paryżu
Dr Jan Eugeniusz Malinowski
Przewodniczący Zarządu Głównego Polsko – Polonijnej
Organizacji Narodu Polskiego – Ligi Polskiej

O. red. Krzysztof Oniszczuk OFMConv
Dyrektor Radia Niepokalanów