jury

Polonijnego Festiwalu Multimedialnego „Polskie Ojczyzny 2007”

 

Przewodniczący:

red. Janina Jankowska - dziennikarz radiowy

reż. Paweł Woldan - reżyser filmowy

 

 

Wiceprzewodniczący:

o. prof. AP dr hab. Bolesław Eustachy Rakoczy, ZP  

rektor Akademii Polonijnej w Częstochowie, sekretarz generalny
Światowego Stowarzyszenia Dziedzictwa Kulturowego Polonii

 

Sekretarz Jury

 

red. inż. Zygmunt Gutowski -

dziennikarz, realizator filmowy, Fundacja Polska-Europa-Polonia

CZŁONKOWIE JURY

mgr inż. Krystyna Rudowska

kierownik Akademickiej Telewizji Naukowej, producent telewizyjny

red. Lidia Duda
dziennikarz, dokumentalistka Telewizji Katowice

dr Agnieszka Kulik - Jęsiek

Akademia Polonijna w Częstochowie


dr Katarzyna Węcel

Akademia Polonijna w Częstochowie


dr Magdalena Pluskota

Akademia Polonijna w Częstochowie

sekretarz Światowego Stowarzyszenia Dziedzictwa Kulturowego Polonii