FILMY I  PROGRAMY TELEWIZYJNE 

F 01-  "Gałązka Rozmarynu" - widowisko Teatru Ottoway (Australia) - reż ks. Marian Szablewski (Australia) - 120 min. 
F 02- "Od rozpaczy do nadziei" - widowisko Teatru Ottoway (Australia) - reż ks. Marian Szablewski (Australia) - 90 min 
F 03- "Jeszcze Polska nie umarła... - widowisko Teatru Ottoway (Australia) - reż ks. Marian Szablewski (Australia) - 90 min 
F 04- "Przez Syberię do Kanady" - reż. Henryk Bartul (Kanada) - 15 min. 
F 05- "Cantores Olivenses w Kanadzie i USA" - reż. Henryk Bartul (Kanada) - 20 min. 
F 06- "Pasterz z Kobanyi" - reż. Grzegorz Łubczyk, Marek Maldis, TVP SA, Polska - 50 min 
F 07- "Henryk Sławik. Polski Wallenberg" - reż. Grzegorz Łubczyk, Marek Maldis, TVP SA, Polska - 50 min 
F 08 - "Sztuka ludowa i łotewska - wspólne i różne cechy" - reż. Ita Kozakiewicz, Ryska Średnia Szkoła Polska ( Łotwa) - 30 min  
F 09 - "A Cincinnati Blessing - Pope John Paul II,s Untold Story" (USA) - 30 min.
F 10
- F 12 - "Akcenty Polskie" - Olga Szerszniowa , (Łotwa)  3 x 15 min
F 13 -  "Derenk - niezapomniana polska wieś" - Andrzej Polak (Węgry) - 21 min
F 14 -  "Papież Jan Paweł II – retrospekcja", Jolanta Roman - Dyrko