5 lutego 2020 odbyło się Spotkania Klubu Publicystyki Kulturalne SDP
po¶więcone m.in. Jubileuszowi Festiwalu Polonijnego "Losy Polaków".

Spotkanie z red. Zygmuntem Gutowski, inicjatorem Festiwali
prowadziła red. Teresa Kaczorowska. Szczegółowe informacje >>


[Rozmiar: 55934 bajtów]...[Rozmiar: 55934 bajtów]

[Rozmiar: 55934 bajtów]...[Rozmiar: 55934 bajtów]

[Rozmiar: 55934 bajtów]...[Rozmiar: 55934 bajtów]

[Rozmiar: 55934 bajtów]...[Rozmiar: 55934 bajtów]

Na spotkaniu które prowadziła red. Krystyna Kaczorowska obecni byli m.in.
reżyser Bogusława Stanowska - Cichoń, laureatka kliku Festiwali - ostatnio
za cykl filmów "Deo et Patriae" o roli Koscioła w historii Polski raz ze swoim mężem
b. senatorem Zbigniewem Cichoniem.
dr inż. Jacek Cholewski z Australii - ze Światowej Rady Badań nad Polonią,
przyjaciel domu Gniewy i Kostka Wołosiewiczów w Paryżu,
Zbigniew Ludger Olszewski prezes Fundacji Polonia Gospodarcza Świata,
polski rezyser Eugene Starky z USA, autor nagradzanych filmów o Polakach w Jamestowa
w początka tworzenia sie państwowości USA, o Korespondencie Bryanie z USA
oraz o Powstaniu Warszawski. Obecnie realizuje drugą wersje
niedokończonego filmu zmarłego tragicznie Kamila Kulczyckiego o Dachau
Byli również obecni Ryszard Łączyński - dyrektor Festiwalu Polonijnego "Losy Polaków",
Marek M. Nadolski - sekretarz Stowarzyszenia Kultury Polskiej w Grecji
i Piotr Strutyński Radca-Minister z Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą MSZ,
a także Marek Orzechowski wieloletni korespondenta Telewizji Polskiej w Belgii
podczas wstępowania Polski do Unii Europejskiej,
autor wielu książek m.in. wypraw do Tybetu i Chin,
Jolanta Horodecka-Wieczorek - znana w kraju i zagranicą poetka,
pisarka bajek dla dzieci i młodzieży.
Prezentowane były fragmenty filmów reżysera Zygmunta Skoniecznego
i Zygmunta Gutowskiego z lat a lat 1990-92 realizowane w Programie I Telewizji
kierowanym przez redaktora Stefana Truszczyńskiego
Obecny był także Andrzej Switalski z Zakonu Rycerzy Jana Pawła II ,
który prezentował Multimedialny Rycerski Kalendarz Patriotyczny
z nagraniami filmów i audycji uruchamianych na telefonie komórkowym
poprzez zamieszczone w nim kody QR. Zdjęcia - Bogdan Krawczyk

[Rozmiar: 55934 bajtów] ======================================================================

Spotkanie Klubu Publicystyki Kulturalnej SDP
„Losy Polaków – od Solidarności do wolności”
Spotkanie odbędzie się tradycyjnie pierwszą środę miesiąca,  5 lutego 2020 r., o godz. 17.00 ,
w Domu Dziennikarza, przy ulicy Foksal 3/5 w Warszawie.


Tematem drugiego w 2020 roku spotkania Klubu Publicystyki Kulturalnej SDP
będą 
„Losy Polaków – od solidarności do wolności”. Zaproszenie przyjął bowiem
Zygmunt Gutowski –prezes Fundacji Polska-Europa-Polonia,
która od 15 lat organizuje Polonijne Festiwale „Losy Polaków”.
Podczas spotkania zaplanowano też projekcje fragmentów kilku filmów:

- „Oni umierali w ostrogach”- o tradycjach polskich ułanów, m.in. o gen. Michale Gutowskim,
    reż. Zygmunt Skonieczny oraz fragmentów filmów Zygmunta Skoniecznego i Zygmunta Gutowskiego,
    inicjatorów cyklu „Losy Polaków” Telewizji Polskiej z roku 1990.

- „Polski dom w Paryżu” - Gniewa i Konstanty Wołosiewicz z Paryża (Francja)
„Wędrówka uczonych jest konieczna” - prof. Witold Brostow z Denton (USA)
„Rodzinna opowieść o Wojciechu Korfantym” - Eugenia Korfanty z Dallas (USA)
- „Father Frank z Panna Maria”- ks. Franciszek Kurzaj z Panna Maria w Texasie (USA)
    
Spotkanie będzie wprowadzeniem do obchodzonych w tym roku
przez 60 milionów Polaków na całym świecie rocznic, które będą głównymi tematami
Jubileuszowego XV Festiwalu Polonijnego „Losy Polaków”
http://www.losypolakow.pl  oraz  http://www.warszawa.mazowsze.pl/solidarnoscrtv:
- 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920
-  40. rocznicy powstania Ruchu „Solidarność”
-  Beatyfikacji księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Serdecznie zapraszam!
dr Teresa Kaczorowska,
przewodnicząca Klubu
Publicystyki Kulturalnej SDP


Zygmunt Gutowski- Inżynier, dziennikarz i filmowiec
inicjator i współorganizator 15 edycji Polonijnych Festiwali „Losy Polaków”
 oraz trzydziestu pięciu Festiwali Niepokalanów..
Członek NSZZ „Solidarność” Radia i Telewizji (od 1980 r.)
członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich  (od 1989 r.),
członek Katolickiego Stowarzyszenia Filmowego (od 1986)
inicjator w 1981 r. projektu Ustawy o uspołecznieniu Radia i Telewizji,
członek Klubów Służby Niepodległości i Stronnictwa Wierności Rzeczypospolitej.
Internowany w Stanie Wojennym, współorganizator Studia Wyborczego „Solidarność” w 1989 r.
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Wolności i Solidarności,
Odznaką Działacza Opozycji Antykomunistycznej oraz osoby represjonowanej z powodów politycznych.
Prezes Fundacji Polska-Europa-Polonia, która od 15 lat organizuje Polonijne Festiwale „Losy Polaków”.

=====================================
Fundacja Polska-Europa-Polonia
Zapraszamy też do udziału w Konkursie Multimedialnym

KONKURS MULTIMEDIALNY "SOLIDARNOŚĆ 2020"
             „Nie zapomnijmy tamtych dni..”

      Oczekujemy na 2-3 minutowe wypowiedzi (audio, video, multimedia)
lub wypowiedzi na piśmie – do 1 strony na każdy temat :  

1/ jak Solidarność wpłynęła na moje życie i na  życie mojej rodziny
2/ jaki wpływ miała Solidarność na losy moich znajomych i całej Polski
3/ jakie popełniono błędy, zwłaszcza w roku 1981 i 1989

4/ jakie najważniejsze działania proponuję na dziś (w punktach)

     w kraju i wspólnie z 20 mln Polaków mieszkającymi zagranicą

5/ jaka może być Polska w roku 2030 - jubileuszu 50-lecia Solidarności.
 Termin – do 1 sierpnia 2020 r  
szczegóły na stronach: 
www.warszawa.mazowsze.pl oraz   www.losypolakow.pl

 Zygmunt Gutowski

prezes Fundacji Polska - Europa - Polonia

tel.: +48  602 126 206, 

e-mail: pep@fundacjapep.plwww.warszawa.mazowsze.pl