Karta Zgłoszenia
FESTIWAL "LOSY POLAKOW 2016" Przegląd Filmów Polskich i Polonijnych  
„1050- lecie Chrztu Polski” i na Światowe Dni Młodzieży

organizowany przez Fundację Polska -Europa-Polonia oraz Kondrat Media
przy współpracy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.
Prosimy o sukcesywne nadsyłanie prac,
Termin przedłużono do 17 październiak 2016 r.
Zakończenie Festiwalu odbędzie się w Warszawie w dniu 12 listopada 2016 roku
w Centrum Prasowym Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich ul. Foksal
10-16 Projekcje filmów
16-17 Przerwa
17.oo Uroczyste Zakończenie i Rozdanie Nagród
19-20 Projekcje nagrodzonych filmów


Formularz zgłoszenia należy wypełnić elektronicznie (bez podpisu)
 i  przesłać  drogą e-mailową  sukcesywnie na adresy organizatorów:
Fundacja Polska-Europa-Polonia:  
pep@fundacjapep.plpołfestiwal@gmail.com ;  
Prace – można przesyłać sukcesywnie przez internet (np. Vimeo, You Tube itp.) czy e-mail.
 5 kopii DVD lub CD
    należy przesłać sukcesywnie do 17 października 2016 r.  
na adres:  Fundacja Polska-Europa-Polonia,  ul.  Witolińska 6/44;  04-185 Warszawa, POLSKA

Szczegóły na stronach: www.warszawa.mazowsze.pl 
(właściwe zaznaczyć X  oraz  podać które informacje są tylko do wiadomości organizatorów)    
     

1. Kategoria*

film dokumentalny □        film fabularny  □        program telewizyjny □        teledysk/videoclip   □
program radiowy □          program multimedialny □         strona www  □

Tytuł filmu/programu/ strony www:  
oryginalny.......

polski...............

czas projekcji ..............

imię i nazwisko Autora.........

adres zamieszkania Autora:  ulica............            kod……….                          miasto.......                         
  kraj .........            tel.:......                             .       e-mail.....                      .  strona www……

nazwa producenta / dystrybutora ..............

adres producenta/ dystrybutora: …….

ulica.........

kod.....-....                     .   miasto..........                        .  kraj ........

tel.:......                    ..       e-mail.......                                       .  strona www......

Inni  autorzy dzieła: ……………

Scenariusz:     ....................

Zdjęcia:          .....................

Montaż:          .........................

Nota o filmie / programie / stronie www:   *                                 

2. Nośnik oryginału*

    DVD       □              VCD    □          CD ROM    □          CD Audio   □        Internet   □

    Betacam – w przypadku zgody na emisję w telewizji  □        inny /jaki? ......       □

3. Data i miejsce pierwszego pokazu/ pierwszej emisji; ew. otrzymane nagrody

 .........................

 4.  Krótki opis dzieła (nie więcej jak 60 słów)

....................

....................


5.   Krótka nota o Autorze (nie więcej jak 50 słów)

......................

......................


6. Wyrażam zgodę na emisję dzieła w radiu czy telewizji*

tak       □         (ew. na jakich warunkach..........                     )                                  nie       □

 7. Wyrażam zgodę na dystrybucję dzieła w Polsce

tak       □         (ew. na jakich warunkach...............                                                   .)  nie       □

Oświadczenie Autora / Producenta Dzieła  (w wersji elektronicznej podpis nie jest wymagany)

Oświadczam, że jestem autorem / producentem (upoważnionym członkiem zespołu),  dzieła
zgłoszonego na Festiwal „Losy Polaków”. Przyjmuję warunki zawarte w Regulaminie Festiwalu,
 w tym możliwość prezentacji w internecie przesłanego zwiastuna ew. 2 minutowego fragmentu oraz pozostawienie nadesłanych materiałów w archiwum Festiwalu i wyrażam zgodę na wykorzystanie mojej pracy na polach eksploatacji, przez niego określonych, w tym możliwość bezpłatnej prezentacji na projekcjach niekomercyjnych, promujących Festiwal „Losy Polaków” w kraju i zagranicą .

Data.........                                          .                                    Autor / Producent .....