ORGANIZATORZY

Akademia Polonijna w Częstochowie
ul. Pułaskiego 4/6
PL 42 200 Częstochowa
tel.: + 48 (034) 368 42 70
fax: + 48 (034) 324 96 62
e-mail: sekretariat@ap.edu.pl; ap@ap.edu.pl
http://www.polskieojczyzny.ap.edu.pl

Instytut Edukacji i Rozwoju
ul. Józefa Lompy 10
PL 42-200 Częstochowa
tel.: + 48 (034) 361 51 90
fax: + 48 (034) 361 51 90
e-mail: ieir@ieir.org
www.ieir.org

Fundacja Polska-Europa-Polonia
w Warszawie
Al. Solidarności 119/125
PL 00-897 Warszawa
tel. (+48) 602 126 206
(+48 22) 398 73 35
e-mail: pep@warszawa.mazowsze.pl
www.warszawa.mazowsze.pl

Biblioteczka i Archiwum „Vox Pelegrina”
10, allee des Boeures
FR 78124 Mareil – sur – Mauldre
tel.
+33 (0)130907954
e-mail: vox_pelegrina@voila.fr

Światowe Stowarzyszenie
Dziedzictwa Kulturowego Polonii
w Częstochowie
ul. Pułaskiego 4/6
PL 42 200 Częstochowa
tel. +48/ 34/ 368 42 34
fax.+48/ 34/ 324 96 62
e-mail: sdkp@edu.pl
www.ap.edu.pl