KOMITET HONOROWY

Bogdan Zdrojewski (niepotwierdzone) 
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

mec. Piotr Łukasz Andrzejewski
Senator RP
przewodniczący Senackiej Komisji ds. Kultury i Środków Przekazu


prof. dr hab. Ryszard Bender 
Senator RP 

Jadwiga Wiśniewska 
Poseł na Sejm RP 

Adam Matusiewicz 
Marszałek Województwa Śląskiego 

Dr Adam Struzik
Marszałek Województwa Mazowieckiego

Longin Komołowski (niepotwierdzone) 
Prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" 

prof. zw. dr hab. Jan Malicki 
Dyrektor Biblioteki Śląskiej

prof. Wiesław Wysocki
Doradca prezydenta RP ds. Kombatantów

o. Krzysztof Oniszczuk
dyrektor Radia Niepokalanów