jury

Polonijnego Festiwalu Multimedialnego „Polskie Ojczyzny 2008”

 

Przewodniczący ds RADIOWYCH:

 

red. Janina Jankowska - dziennikarz radiowy

 

Przewodniczący ds FILMOWYCH:

 

reż. Paweł Woldan - reżyser filmowy

 

 

 

Sekretarz Jury

 

 

red. inż. Zygmunt Gutowski -

dziennikarz, realizator filmowy, Fundacja Polska-Europa-Polonia


CZŁONKOWIE JURY

 

dr Katarzyna Węcel-Ptaś

pracownik naukowy Akademii Polonijnej

dr Stanisław Zając

dziekan Wydziału Interdyscyplinarnego Akademii Polonijnej w Częstochowie

dr Mateusz Wiliński

pracownik naukowy Akademii Polonijnej

 

Olga Kacprzak

sekretarz Polskiego Towarzystwa Edukacyjnego w Częstochowie