Wielce Szanowni Państwo zebrani na tym XI Forum Polaków z kraju i zagranicy, w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, czyli kuźni polskiej patriotycznej młodzieży.

Chcę powitać i wyrazić najwyższe słowa uznania dla niestrudzonej pracy Polaka i patrioty, Ojca Dyrektora Tadeusza Rydzyka, twórcy tych ważnych ośrodków medialnych i edukacyjnych: Radia Maryja, Telewizji Trwam, Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej oraz Naszego Dziennika, w których to tak otwarcie głosi się prawdę o naszej Ojczyźnie, historii i kulturze katolickiej.

Serdeczne słowa uznania dla wszystkich Was tak przedstawicieli duchowieństwa jak i stanu świeckiego, którzy współpracujecie i budujecie wspólnie nowoczesną bazę kształcenia młodzieży uniwersyteckiej w duchu tradycji religijnej i patriotycznej.

Od wielu lat USOPAŁ, której bycie prezesem jest dla mnie wielkim honorem, utrzymuje ścisły kontakt z organizacjami, których przedstawicielami jesteście w większości Państwo zgromadzeni na tej auli. Jest to tak potrzebne, wręcz niezbędne dla nas Polaków, abyśmy byli zjednoczeni, aby nie było niepozoru-mień i fałszywych ambicji, a tylko jedność zgoda i współpraca. Tylko łącząc naszą dobrą wolę i wspólne wysiłki, demokratycznie wyrażając wolę narodu, możemy mieć Polskę suwerenną kulturalnie, politycznie i ekonomicznie.

Nasza sześcioosobowa delegacja przedstawicieli życia Polonii Ameryki Południowej pod przewodnictwem Wiceprezesa USOPAŁ ks. Jerzego Morkisa przybyła, aby wyrazić zatroskanie bieżącymi problemami tak Polski jak i Polonii Latynoamerykańskiej, ale także by przekazać słowa otuchy, że tylko w jedności siła. Każdy spośród naszych przedstawicieli niesie ze sobą bogatą historię swojej pracy i osiągnięć związanych z kultywowaniem polskich tradycji i tożsamości narodowej na tym odległym kontynencie. Ich praca zawsze była ściśle oparta na rodzimej nam religii katolickiej.

Jest wśród tej delegacji Sekretarz Generalny USOPAŁ, pan Marian Kurzac, prezes największej organizacji polskiej w Brazylii – Juventus – istniejącej od prawie 100 lat. USOPAŁ jest i zawsze będzie przywiązana do naszej Matki-Ojczyzny mamy za cel zbliżać rodaków, łączyć tych z zagranicy z tymi w Polsce, aby podkreślać naszą tożsamość narodową.

Jest dla mnie wzruszającym móc do Was przemówić, Rodaków moich, a za pośrednictwem Radia Maryja pozdrowić także wasze rodziny i przyjaciół. Przekazuję jak najwięcej poparcia dla waszej pracy nad polską młodzieżą, w której rękach leży przyszłość naszej Ojczyzny.

Jako USOPAŁ wynieśliśmy bardzo pozytywne wrażenia ze spotkań z młodzieńczym kwieciem tej uczelni. Jesteśmy przekonani, że odniosą w życiu sukces i przyniosą chlubę Polsce.

Jeszcze raz podkreślę, że sztandarem nas jednoczącym są słowa tak znane “Bóg – Honor – Ojczyzna”, słowa, które wskazywały dobry narodowy kierunek i prowadziły do zwycięstwa. Pozdrawiam wszystkich i dziękuję za uwagę. Zostańcie z Bogiem!

Jan Kobylański

Prezes USOPAŁ