XI Forum Polonijne, Toruń 21-22.04.2007

Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej

WYSTĄPIENIE INŻ. JERZEGO SKORYNY

 

Ekscelencje, Wielebny Ojcze Dyrektorze Tadeuszu Rydzyku, Wielebni Księża, Młodzieży - Kwiecie Narodu Polskiego, Szanowne Panie i Panowie.

Przybywam z dalekiego Meksyku, przedstawiając Delegaturę Kombatancką i Unię Stowarzyszeń i Organizacji Polskich Ameryki Łacińskiej (USOPAŁ), aby wspólnie móc nadal służyć Polsce, do czego nas zobowiązuje miłość oraz przynależność do Narodu Polskiego, jak
i złożona Przysięga Wojskowa.

USOPAŁ, organizacja stworzona przez nas zamieszkałych w Ameryce Łacińskiej, 13 lat temu skupiła w swoich szeregach POLSKIE organizacje NIEPODLEGŁOŚCIOWE, mające na celu tak obronę, jak i szerzenie dobrego imienia Polski, jej wiarę, kulturę, tradycję, które odziedziczyliśmy od naszych Ojców... Jesteśmy ŻYWOTNĄ CZĘŚCIĄ NARODU POLSKIEGO, którego 14 milionów Polaków mieszka poza fizycznymi granicami Polski. Mamy prawo
i obowiązek walczyć i współpracować z Narodem Polskim o przywrócenie pełnej niepodległości
i suwerenności naszego życia ekonomicznego, politycznego, społecznego, jak i czysto narodowego wychowania.

Wszyscy zgodzimy się, że żyjemy w czasach naprawdę tragicznych i ciężkich prób dla Narodu Polskiego.

Moje pokolenie, które wyrosło i zostało wychowane tak, jak nasi przodkowie od niepamiętnych czasów, na miłości do Ojczyzny, POLONIA SEMPER FIDELIS, POLSKA PRZEDMURZEM CHRZESCJAŃSTWA i szereg innych godnych tytułów, jakie mieliśmy. Nawet w czasie II Wojny Światowej, obdarzono nas tytułem “NATCHNIENIEM NARODÓW”! Powiedział to Churchill, kiedy to Polska była jedynym efektywnym aliantem, którego niecnie zdradzono w Teheranie i Jałcie. Dzisiaj nie słyszy się wiele na temat miłości do Kraju, który przez cale wieki bronił CHRZESJAŃSKIEJ EUROPY, a która obecnie stacza się w rynsztoki pogaństwa i czcicieli złotego cielca. Wystarczy spojrzeć na społeczeństwa tego kontynentu, aby zobaczyć, że staczają się do MORALNEJ kloaki, a co za tym idzie narodowej i ludzkiej.

Piękną historię Polski, zaśmieca się poniżającymi epitetami o “niepotrzebnym” bohaterstwie naszych Ojców, powstań i walk o wolności, niepodległość i suwerenność, nie tylko naszą, lecz
i całego kontynentu europejskiego.

W 1989 roku POLSKA SOLIDARNOŚĆ, dzięki wsparciu Wielkiego Papieża, Jana Pawła II, rozbiła w drzazgi Związek Sowiecki, bez rozlewu krwi, czego nie mogli dokonać Alianci
z bombami atomowymi wszelkich rodzajów i gatunków!

Co i jak mówi się w obecnych szkołach o księdzu Skardze, Skorupce, Biskupie Gawlinie, księżach Kapelanach, którzy wszędzie byli razem z Wojskim Polskim, poświęcając swoje życie,
w Powstaniu Warszawskim i różnych polach bitew Europy. Co wiedza dzisiaj uczniowie o Księdzu Kapelanie wyniesionym na ołtarze, Komandorze poruczniku Władysławie Magoniu, który brał udział w wojnie bolszewickiej i w 1939 roku, na pierwszej linii frontu zawołał do jednego żołnierza: “teraz nie czas na modlitwę, lecz na strzelanie”! Co wie młodzież obecna o tym o innych Kapelanach Wojskowych? Kapelan ten, został umęczony w niemieckim obozie koncentracyjnym, wraz z setkami innych POLSKICH KSIĘŻY? A Ksiądz Jerzy Popiełuszko nie jest godnym naśladowania? Takiego kleru i Kapelanów Wojskowych to NIE MA ŻADEN KRAJ NA ŚWIECIE! A Sługa Boży, Wielki Jan Paweł II też wyszedł z Narodu Polskiego! To jest Kościół Polski! Tak były wychowywane przeszłe pokolenia i tak samo muszą być wychowywane następne pokolenia, aż do końca świata!

Tak wygląda, jakby uczono młode pokolenia wstydzić się własnej przeszłości i wielkości Ojczyzny, idąc za negatywnymi i krętackimi drogami wrogów naszego Kraju. Brońmy nasza przeszłość i DUMNIE okazujmy JĄ NASZYM ORAZ OBCYM!

Właśnie tutaj, w Toruniu, organizuje się kuźnia nowej, pełnej nadziei i jasności ery katolickiej, wiernej Bogu, Honorowi i Ojczyźnie, nowych POLSKICH pokoleń.

Czyż mamy przypominać, jacy ludzie byli na kluczowych stanowiskach w PRL i SB, mordując moich Kolegów z AK razem z kwiatem polskiego społeczeństwa?

Nasz Wielki Sługa Boży, Jan Paweł II wskazał nam, jak mamy kochać bliźniego. Tak chce postępować Naród Polski, lecz też, ten sam Papież, wskazał nam, że walka obronna JEST WOJNĄ DOZWOLONĄ i SPRAWIEDLIWĄ! Polska nie zna, co to jest nienawiść, CHOĆ SĄ PLEMIONA, KTÓRE NIESŁUSZNIE Polskę NIENAWIDZĄ. Polska też wie, ze ma prawo do obrony i właśnie, to prawo do obrony jest atakowane ze wszystkich stron.

Polska zniszczona przez wojnę, okrutną okupację Trzeciej Rzeszy Niemieckiej i Związku sowieckiego. Zniszczona przez przewalające się przez nasz Kraj fronty, OBIE WOJNY ŚWIATOWE. Po Jałcie okradziona przez zawodowych szubrawców komunistyczno-polityczno-ekonomicznych, przez splądrowanie wielkich i małych przedsiębiorstw, stwarzając w ten sposób sztuczne bezrobocie i upadek rolnictwa.

Dzisiaj organizacje żydowskie z Nowego Jorku, obłudnie i kłamliwie, wmawiają, ze jesteśmy wspólnie z Rzeszą Niemiecką winni wyborowania Żydów, co jest niesamowitą obelgą dla Narodu Polskiego, oraz wierutnym kłamstwem na miarę kłamstw Trzeciej Rzeszy Niemieckiej
i komunistycznej propagandy. Teraz te organizacje, które PRZEGRAŁY proces przeciwko Polsce w Stanach Zjednoczony, występuje żądając, aby Polska wypłaciła im jakieś wyśnione “odszkodowania” w wysokości 65 miliardów dolarów. Tylko w głowach niespełna rozumu, chorych umysłowo, lub tylko w szatańskich mózgach, może zrodzić się takie żądanie, które powinno być skierowane do Niemiec i Rosji, państw, które wywołały II Wojnę Światową i były niszczycielami wszystkiego, co było polskie i leżało na polskiej ziemi!.

W tej sprawie też biorą udział polityczni nikczemnicy, którzy przyklaskują i chcą spętać ekonomiczne Naród Polski na wiele przyszłych pokoleń, za kilka zbrodniczych centów łapówki. Ludzie ci powinni być surowo osądzeni, ukarani, a potem skazani na banicje.

A nasi amerykańscy “sprzymierzeńcy” wyciągają rękę po nasze Wojsko do Iraku, Afganistanu i Bóg wie dokąd indziej, nie stając silnie i zdecydowanie po naszej stronie. Nasze Wojsko musi być natychmiast wycofane, ponieważ, pobyt naszych Żołnierzy za granicą, BIE jest zgodny z nasza tradycja, OBRONA SŁABSZYCH, PRZED SILNIEJSZYM. Obecność Wojska Polskiego psuje naszą opinię wśród obcych ludów, że stajemy po stronie okupanta. To nie wchodzi w nasz POLSKI CHARAKTER, ANI W RACJĘ STANU, niszcząc dobre imię naszej Ojczyzny!

Polska się wyludnia. Czyżby o to chodziło naszym wrogom?

Sprawa jest trudna, lecz tak jak w poprzednich wiekach, tak i teraz otrzymujemy pociechę ze strony NIEBIAŃSKIEJ NASZEJ ZBAWCZYNI! W Meksyku, 3 maja 1959 roku, Polska została KONSEKROWANA M.B. GUADALUPIAŃSKIEJ, Królowej Meksyku i PATRONCE CAŁEGO KONTYNENTU AMERYKAŃSKIEGO, od Bieguna Północnego do Bieguna Południowego.

Juz w Polsce od przeszło ćwierć wieku mamy w Laskach Warszawskich Parafię pod wezwaniem Królowej Meksyku i centrum Guadalupiańskiej, jedyne w całej Europie. Także
w Polsce M.B. Guadalupiańska jest uważana przez część wiernych, za PATRONKĘ ŻYCIA OD PIERWSZJ CHWILI POCZĘCIA, AŻ DO ŚMIERCI NATURALNEJ. W wojnach, gwałtach, śmierciach głodowych itp., życie ludzkie jest niszczone. Aby tego nie było, MUSI być pokój. Wobec tego M.B. Guadalupiańska jest TAKŻE PATRONKĄ POKOJU!

Wiemy, ze mamy sporo wrogów spod różnych “ciemnych gwiazd”, lecz tak jak nasi Ojcowie i Praojcowie, stanęli do walk o “POLONIA SEMPER FIDELIS” zwyciężając, tak i teraz to nastąpi, o ile naprawdę SOLIDARNE staniemy przy boku Maryi, walcząc o słuszną sprawę.

W Meksyku, Delegatura Kombatancka należąca do USOPAŁ, unii, która dąży do scalenia
w PRACY i CELACH, Organizacje i Polonie na świecie. Działania skierowane w tym kierunku zaczęły się od Ameryki Łacińskiej, nawiązując stosunki z Ameryką Północną, co było widoczne we współpracy z śp. Prezesem Edwardem Moskalem. Też mieliśmy wspaniałą współpracę
z odeszłymi na “Wieczną Wartę”, ministrów Szkopiaka, Zakrzewskiego i wielu innych rozsianych po całym świecie, którzy do dnia dzisiejszego walczą o te same cele co i my. Warto przypomnieć, że już w latach czterdziestych, istniała ścisła współpraca pomiędzy Polonią w Meksyku i Stanach Zjednoczonych, prowadzona Prezesów, Pułkownika Jana Skoryny i Prezesa Karola Rozmarka. Dużo pozytywnych akcji zostało przeprowadzonych w przykładnej współpracy z korzyściami do obu stron.

My, mieszkający za granicą, też w ramach USOPAŁ pragniemy, aby zaistniała JEDNOŚĆ, wszak jesteśmy JEDNYM NARODEM bez różnicy, gdzie zamieszkujemy, co szczególnie podkreślał to Sługa Boży, Jan Paweł II.

To wszystko jest w rękach Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i Premiera Jarosława Kaczyńskiego, ludzi odpowiedzialnych za losy Ojczyzny przed Bogiem, Ojczyzna i Historia, zapewne śnią i dążą do tych celi, tak jak cały wierzący Naród Polski, mając za hasło BÓG, HONOR i OJCZYZNA, wypisane w sercach i na sztandarach Polski.

Tak powyższe tematy jak i inne, które być może są Państwu znane, ukazywały się na stronach internetowych USOPAŁ, MYŚLI, POLISH NEWS, INFONURT2, i szeregu innych.

Nie sposób jest na nie wyrazić naszego szczerego uznania dla Radia Maryja i TV TRWAM pod dyrekcją Ojca Dyrektora Tadeusza Rydzyka, znanym nam ze spotkań za Zebraniach USOPAŁ w Urugwaju.

Biorąc pod uwagę pozostałe jeszcze bakcyle po PRL, pragnę podziękować w moim własnym imieniu, imieniu Delegatury Kombatanckiej i Reprezentacji USOPAŁ w Meksyku, za niedawne stworzenia Wyższej Szkoły Społecznej i Medialnej. Wierzymy, ze jej niezbędne istnienie przyczyni się do podniesienia do przedwojennej wysokości patriotycznego duch polskiego, jakim były natchnione całe pokolenia od przeszło tysiąca lat, a tak dobrze uwypuklone w międzywojennej Polsce, oraz w czasie II Wojny Światowej.

Te nowe pokolenie na pewno nie pozwoli na rzucanie błota na Polskich Patriotów, za pośrednictwem kłamstw w jeszcze chorej prasie, zakażonej komunistycznym bakcylem, co miało miejsce z Prezesem Janem Kobylańskim i innymi prawymi Polakami. Przypomnę słowa Księdza Prymasa, Kardynała, Józefa Glempa, że nie można oskarżać człowieka o coś, zanim to nie zostanie udowodnione i przez sąd osądzone. Kłamstwa i niesłuszne oraz kłamliwe oszczerstwa muszą zniknąć ze szpalt prasy polskojęzycznej... Prezes Jan Kobylański prowadzi działalność niepodległościową, prowadząc akcje obrony polskich organizacji, jak to między innymi miało miejsce w Meksyku, gdzie również stawiano kłamliwe zarzuty pod moim adresem.

Tak w sprawie Prezesa Jana Kobylańskiego, jak i innych osób skrzywdzonych niesłusznymi, kłamliwymi napaściami i ubliżaniu ich honory, niniejsza Delegatura z Meksyku prosi o publiczne poparcie i wymaganie odpowiedniego i pełnego zadość uczynienia.

W listopadzie bieżącego roku, będzie miało miejsce jak zawsze coroczne zebranie USOPAŁ w Urugwaju, na które z całego serca i z entuzjazmem zapraszamy WSZYSTKICH obecnych
i wierzymy, że Polska Lśniąca, znowu zabłyśnie na firmamencie historii tego świata. Dążmy
w JEDNOŚCI do wywalczenia WIELKIEJ POLSKI, nie tyle materialnej, co duchowej, moralnej, sprawiedliwej, suwerennej, dającej przykład innym Narodom, w jakim ładzie ma żyć obecna nie znająca drogi ludzkość. POLSKA BĘDZIE JEJ DROGOWSKAZEM, WSKAZUJĄC, DOKĄD
i JAK LUDZKOŚĆ MA IŚĆ!!!