Nowe Koło Oddziału Warszawskiego nr 801 Stowarzyszenia Elektryków Polskich pragnie przekształcić się w najbliższym czasie
w Ogólnopolski Oddział Społeczeństwa Informacyjnego i Gospodarki Opartej na Wiedzy.
.

2i.jpg (16528 bytes)

2g.jpg (16512 bytes)

1i.jpg (14800 bytes)

11 kwietnia 2007 roku w Muzeum Techniki odbyło się zebranie nowopowołanego Koła SEP nr 801. Zebraniu przewodniczył Jan Rey. W skład nowowybranych władz Koła weszli - dr Andrzej Wilk jako przewodniczący oraz Adam Kowalczyk, Ryszard Łączyński, Włodzimierz Markowski, Barbara Mażbic-Kulma, Maria Pierzynowska, Kazimierz Poznański, Wanda Roman, Tomasz Sieradz, Jarosław Tygielski i Kosma Złotowski . Do komisji Rewizyjnej wybrani zostali: Marian Jasiński, Wiesława Krawczyk, Antoni Turuk i Jacek Wójcikiewicz. Nad sprawnym przeprowadzeniem wyborów czuwała Komisja Mandatowo-Skrutacyjna w składzie: Wojciech Włodarczyk-przewodniczący,
Artur Magura, Magda Kozerska i Maria Czerwińska.

7d.jpg (16704 bytes)

9c.jpg (11360 bytes)

7f.jpg (9736 bytes)

Nowym członkom legitymacje SEP  wręczał wiceprzewodniczący Oddziału Warszawskiego SEP - Tadeusz Karwat. Na zdjęciu legitymacje otrzymuje Jerzy Dyner. Szeroka dyskusja wytyczała program Koła na najbliższe miesiące. Dalszą dyskusję zdecydowano poprowadzić wirtualnie poprzez e-maile i czaty. Zadaniem władz oraz Komisji Wnioskowej będzie przygotowanie programu działania Oddziału SI i GOW. Na zdjęciu - przedstawiciele nowych władz oraz autor fotoreportażu (w białej marynarce). Wytyczne do działalności ma przygotować Komisja Wnioskowa w składzie: Albert Borowski, Jolanta Markowska, Wiesław Abraham, Jery Dyner, Edward Klimasara,
Zygmunt Gutowski, Kazimierz Ponański i Ewa Chrzanowska-Gorczyca.--------- www.sep.pl -------------------------- opr. Z. Gutowski www.warszawa.mazowsze.pl