ROK 2006 - EUROPEJSKI ROK MOBILNOŚCI PRACOWNIKÓW
Mobilność pracowników jest szczególnie odczuwalna w naszym kraju, gdyż ocenia się, że od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej  blisko 2 miliony Polaków wyruszyło na poszukiwanie lepszych warunków pracy w innych krajach naszego kontynentu. Dlatego też zapraszamy do udziału w konkursie
KONKURS NA HASŁO 
NA TEMAT EUROPEJSKIEJ MOBILNOŚCI PRACOWNIKÓW

Celem Międzynarodowego Konkursu jako wydarzenia Europejskiego Roku Mobilności Pracowników 2006 jest dostarczenie rzetelnych informacji oraz promocja istniejących już usług w zakresie geograficznej mobilności pracowników w Europie.
Konkurs jest prowadzony w języku angielskim i będzie trwał 12 miesięcy - do maja 2007 roku. 

Rozmiar: 141153 bajtów  Kontakt:  Ms Marinella Gallo - dyrektor Projektu +390266743245 e-mail:marinella.gallo@agenzialavorolombardia.it
oraz Ms Cristine Dorati +39 0266743236  e-mail:cristina.dorati@agenzialavorolombardia.it
www.agenzialavorolombardia.it
Agenzia Regionale per il Lavoro, Servizio Innovazione e Sviluppo
Via G. Cardano, 10 20124 Milano, Italy
Kontakt w Polsce - Fundacja Polska-Europa-Polonia,www.warszawa.mazowsze.pl/seemp, e-mail:  pep@warszawa.mazowsze.pl

Projekt jest cześcią działań planowanych przez Komisję Europejską w ramach Europejskiego Roku Mobilności Pracowników, którego celem jest podniesienie świadomości, wymiany doświadczeń i zrozumienia skali i znaczenia mobilności pracowników w Europie.
Oczekuje się, że ten rok spełni ważną rolę w ukazaniu zaawansowanych rozwiązań mobilnosci i  postępu w tej dziedzinie. Poprzez konkurs na hasło (slogan) oczekuje się promocji i informacji na temat rozwiązań mobilnych na rynku pracy szczególnie poprzez wsparcie przez instytucje publiczne i głównych udziałowców rynku pracy, a także przez media,  zwłaszcza internet, radio i prasę . Dzięki temu obecnie dostępne usługi , szczególnie Eures będą lepiej znane nie tylko w krajach partnerów projektu.
Głównymi uczestnikami konkursu winni być studenci, którzy interesują się życiem i pracą zagranicą.
Wybrane w konkursie hasło będzie podawane na wszystkich materiałach promocyjnych, na pocztówkach i stronach internetowych dotyczących tego tematu. 
Poniższy projekt został wybrany i współfinansowany w ramach Konkursu VP/2005/019.
Partnerzy:
Agenzia Regionale per il Lavoro Lobardia (Agencja Pracy Lombardii,Włochy) - lider projektu
Eures Scotland Job Centre Plus, UK (Szkockie Centrum Pracy Plus Eures)
Instituto do Emprego e Formacao Profissional, Portugal (Instytut Pracy i Formacji Zawodowej w Portugalii)
Wspierający:
Aetat Jobservice Oslo, Norway
Slovak Chamber of Commmerce and Industry, Slovakia (Izba Gospodarcza i Przemysłowa Słowacji)
Sponsor: Vedior (partner prywatny)