7 pazdziernika 3013 obchodzono 75-lecie Pierwszej Emisji Telewizyjnej w Polsce
Reportaż z tej uroczysto¦ci

.jpg (42313 bytes) .jpg (41359 bytes) .jpg (41593 bytes)

Telewizja Polska 2013

Jubileuszowe spotkanie zasłużonych pracowników - zwłaszcza techniki. Na pierwszym planie - inż. Wojciech Włodarski i inż. Jerzy Czerski.

Inż. Wacław Tylawski w rozmowie z inż. Wand± Trzebunią-Siwick±

.jpg (40567 bytes) .jpg (41775 bytes) .jpg (40151 bytes)
Spotkanie wspominkowe otworzył mgr Juliusz Braun - obecny prezes TVP
.jpg (40151 bytes) .jpg (40567 bytes) .jpg (41775 bytes)
Prezenterem Gali był red. Piotr Krasko - syn red. Tadeusz Krasko z TVP i wnuk Wincentego Krasko z KC PZPR Ksi±żkę o historii techniki telewizyjnej w Polsce prezentowała inż. Wanda Trzebunia - Siwicka Wojciech Spsnowski i Stanisłąw Fibich w rozmowie z autork±.
.jpg (43218 bytes) .jpg (43296 bytes) .jpg (45740 bytes)

inż. Mirosław Recha - dyrektor WZT i projektant inż. Marek Saks inż. Leszek Pi±tkowski i inż. Stefan Kowalski pracowali wspólnie w Biurze Projektów inż. Grażyna Kurpiewska z małżonkiem
.jpg (42532 bytes) .jpg (41593 bytes) .jpg (42532 bytes)
Spotkanie po latach - Mieczysław Pietruski i Sławomir Słojewski. Siedzi - Stanisłąw Fibich red. Krystyna Mokrosińska z redakcji filmowej Od prawej - inż. Miron Szydłowski i inż. Adam Brodziak wspominają czas swojego dyrektorowania w TVP.
.jpg (42313 bytes)

.jpg (41593 bytes) .jpg (41593 bytes)
Fotografuje Stanisław Fibich z CENRiT, obok Andrzej Białczyk Red. Stefan Węgrzyn, z tyłu inż. Miron Szydłowski Od prawej - inż. Miron Szydłowski
.jpg (42532 bytes) .jpg (41593 bytes) .jpg (41593 bytes)
Od prawej - inż. Wojciech Włodarski i inż. Jerzy Czerski, obok - red. Jacek Bromski - prezes SFP Sala wypełniona po brzegi. Na pierwszym planie - inż. Andrzej Gamdzyk i Andrzej Rasiński z CENRiT Inż. Małgorzata Kowalik, obok - inż. Zygmunt Gutowski - autor fotoreportażu.