GRÓB NIEZNANEGO ŻOŁNIERZA

Plac Zwycięstwa


Miejsce poświęcone pamięci tysięcy bezimiennych bohaterów poległych w walce o niepodległość Polski. 2 listopada 1925 roku złożono tu uroczyście prochy jednego z nieznanych żołnierzy, który poległ nad Wereszczycą w obronie Lwowa. Pobojowisko wybrano drogą losowania z 15 wybranych do tego celu. Prócz prochów żołnierza w grobie spoczęło 14 urn z ziemią polskich pól bitewnych.

W uroczystości odsłonięcia udział wzięli m.in.: prezydent RP Stanisław Wojciechowski, premier Władysław Grabski oraz gen. Władysław Sikorski. Pomnik wykonany według projektu Stanisława Ostrowskiego stanął między trzema środkowymi arkadami podwójnej kolumnady Pałacu Saskiego. W Powstaniu Warszawskim Pałac został prawie całkowicie zniszczony - ocalała tylko środkowa część kolumnady. Grób zrekonstruowano dodając tablice z nazwami pól bitewnych II Wojny Światowej oraz urny projektu Henryka Grunwalda zawierające ziemię z miejsc walki Polaków na frontach II Wojny Światowej.

Zrekonstruowany Grób został odsłonięty 8 V 1946 roku. Przy pomniku pełniona jest warta przez żołnierzy Wojska Polskiego.