KOLUMNA ZYGMUNTA III WAZY

Plac Zamkowy

Najstarszy swiecki pomnik w Warszawie wzniesiony 24 listopada 1644 roku z inicjatywy krola Wladyslawa IV, syna Zygmunta III Wazy. Pomnik zaprojektowal Konstanty Tencalla, postac krola modelowal Clemente Molli , a odlew w brazie wykonal Daniel Tym. Projekt urbanistyczny opracowal Augustyn Locci.

Posag zostal pozlocony i ustawiony na kolumnie wykutej w marmurze checimskim. Po konserwacji w latach 1885-87 wokol kolumny zbudowano basen z wodotryskiem, ktory usunieto w 1928 r. W 1944 pomnik syna krola szwedzkiego Jana III Wazy i Katarzyny Jagielonki, legl w gruzach. odbudowany zostal w 1949 r. U podstawy nowego trzonu kolumny, wykonanej w granicie strzegomskim, znajduja sie tablice z brazu, a na nich lacinskie teksty: tytuly krola, panegiryk na jego czesc, nazwiska tworcow pomnika, daty konserwcji i odbudowy